Poprawka: Instrukcja korespondencji seryjnej do tabel synchronizacji nie powiedzie się po włączeniu przechwytywania danych programu SQL Server 2012, 2014 lub 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3155503
Symptomy
Korzystając z korespondencji seryjnejoświadczenie do tabel synchronizacji na wystąpienie programu SQL Server 2012, 2014 r., lub 2016, który ma włączone, przechwytywania zmian danych operacji synchronizacji nie powiedzie się. Ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie można wstawić zduplikowanych wierszy klucz obiektu nazwa_obiektuz indeksu unikatowego index_name.
Zduplikowane wartości kluczy jest)duplicate_key_value).

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Ten problem został rozwiązany w następujących aktualizacji zbiorczej programu SQL Server:
Zalecenie: Zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server

Każda nowa aktualizacja zbiorcza dla programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzedniej zbiorczej aktualizacji. Sprawdź najnowsze aktualizacje zbiorcze dla programu SQL Server:
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3155503 — ostatni przegląd: 07/26/2016 05:56:00 — zmiana: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3155503 KbMtpl
Opinia