Poprawka: "Nie można dokonać zmian w kolumnie" Błąd po przywróceniu bazy danych do programu SQL Server

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3155558
Symptomy
Załóżmy, że kopii zapasowych bazy danych, w której zmiana przechwytywania danych włączone. Przywrócić tej bazy danych do wystąpienia programu SQL Server, który nie obsługuje przechwytywania danych. Gdy użytkownik próbuje zmienić nazwę kolumny w tabeli bazy danych, pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Msg 4928, poziom: 16, stan: 1, sp_rename procedura 629 wiersza
Nie można dokonać zmian w kolumnie <column name="">ponieważ jest "włączona dla replikacji lub rejestrowania zmian danych w".</column>

Rozwiązanie
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w następujących aktualizacji zbiorczej programu SQL Server: Zalecenie: Zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server
Każda nowa aktualizacja zbiorcza dla programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzedniej zbiorczej aktualizacji. Firma Microsoft zaleca, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zbiorcze dla programu SQL Server:
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3155558 — ostatni przegląd: 06/21/2016 05:52:00 — zmiana: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3155558 KbMtpl
Opinia