Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Tworzenie wątku za pomocą programu Visual Basic .NET

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315577
Streszczenie
W programie Visual Basic .NET można pisać aplikacje wielowątkowe. W tym artykule pokazano, jak prosta aplikacja programu Visual Basic .NET może tworzyć wątki i zarządzać nimi.

Wymagania

Oto lista wymaganych elementów, takich jak sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura sieci i dodatki Service Pack:
 • System Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP
 • Program Microsoft Visual Studio .NET
W artykule założono, że czytelnik zna następujące tematy:
 • Programowanie w programie Visual Basic .NET
 • Interfejs Integrated Development Environment (IDE) programu Visual Studio .NET

Tworzenie aplikacji programu Visual Basic .NET z wątkami

 1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET.
 2. Utwórz nowy projekt aplikacji języka Visual Basic dla systemu Windows o nazwie ThreadWinApp.
 3. Dodaj do formularza formantButton. Domyślnie zostaje mu nadana nazwaButton1.
 4. Dodaj do formularza składnikProgressBar. Domyślnie zostaje mu nadana nazwaProgressBar1.
 5. Kliknij formularz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie View Code.
 6. Dodaj następującą instrukcję na początku pliku:
  Imports System.Threading
 7. Dodaj następującą procedurę obsługi zdarzeniaClickdla formantuButton1:
  Private Sub Button1_Click( _  ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _  Handles Button1.Click  MessageBox.Show("To jest wątek główny")End Sub
 8. Dodaj następującą zmienną do klasyForm1:
  Private trd As Thread
 9. Dodaj następującą metodę do klasyForm1:
  Private Sub ThreadTask()  Dim stp As Integer  Dim newval As Integer  Dim rnd As New Random()  Do    stp = ProgressBar1.Step * rnd.Next(-1, 2)    newval = ProgressBar1.Value + stp    If newval > ProgressBar1.Maximum Then      newval = ProgressBar1.Maximum    ElseIf newval < ProgressBar1.Minimum Then      newval = ProgressBar1.Minimum    End If    ProgressBar1.Value = newval    Thread.Sleep(100)  LoopEnd Sub
  UWAGA: Ten kod posłuży do utworzenia wątku. Jest to nieskończona pętla, która losowo zwiększa lub zmniejsza wartość w pasku postępuProgressBar1, a następnie czeka 100 milisekund, zanim wznowi działanie.
 10. Dodaj następującą procedurę obsługi zdarzeniaLoaddla formularzaForm1. Ten kod tworzy nowy wątek, ustawia go jako wątek w tle, a następnie uruchamia ten wątek.
  Private Sub Form1_Load( _  ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _  Handles MyBase.Load  trd = New Thread(AddressOf ThreadTask)  trd.IsBackground = True  trd.Start()End Sub

Testowanie kodu

 1. Skompiluj i uruchom aplikację. Zauważ, że wartość w pasku postępu zmienia się losowo. W ten sposób działa nowy wątek.
 2. Aby pokazać, że wątek główny jest niezależny od wątku, który zmienia wartośćProgressBar, kliknij przycisk na formularzu. W oknie komunikatu zostaje wyświetlony następujący komunikat:
  To jest wątek główny
  Poczekaj na dane wejściowe. Zauważ, że wartość w pasku postępu nadal się zmienia.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku bardziej złożonych aplikacji pamiętaj, aby zsynchronizować wiele wątków, gdy uzyskujesz dostęp do wspólnych zmiennych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis instrukcjiSyncLocki tematy pokrewne w Pomocy online języka Visual Basic.

wielowątkowe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315577 — ostatni przegląd: 02/24/2002 20:35:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB315577
Opinia