2016 kwietnia zbiorczą aktualizację 4.0.7577.726 programu Lync Server 2010, serwer sieci Web składniki

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3155851
Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje zakres zagadnień w programie Microsoft Lync Server 2010 składniki serwera WWW. Numer wersji tej aktualizacji jest 4.0.7577.726.
Problemy, które rozwiązuje ta aktualizacja
Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

Ponadto ta zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach uprzednio wydane:
Uzyskać zbiorczej aktualizacji KB3155851 dla programu Lync Server 2010, serwer sieci Web składniki
Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji webcomponents.msp.
Data wydania: Kwietnia 2016

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji zbiorczej.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować jeden z pakietów aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Aktualizuj informacje o instalacji pakietu

Aby zainstalować ten pakiet aktualizacji, należy zainstalować pakiet WebComponents.msp na komputerach, które są uruchomione na następujących platformach:
 • Lync Server 2010 — Standard Edition
 • Programu Lync Server 2010 - Enterprise Edition - typu Front-end

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć ten pakiet aktualizacji, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Po odinstalowaniu tej aktualizacji zbiorczej, włóż dysk CD z źródła lub podaj ścieżkę, gdzie można znaleźć pliki źródłowe Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby to zrobić.

Po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji usług Internet Information Services (IIS) mogą przestać działać. Ten problem występuje, ponieważ następujące zmiany są stosowane do pliku ApplicationHost.config po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji.

Uwaga: Plik ApplicationHost.config znajduje się w następującym katalogu:
%Windir%\System32\inetsrv\config\

 • Zduplikowane wpisy są tworzone w dwóch sekcjach po <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">i <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">tagi.

  Po utworzeniu zduplikowane wpisy te dwie sekcje, podobny do następującego:</location></location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
 • Przed znacznikiem końca pliku tworzone są następujące wpisy:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Usuń zduplikowane wpisy w sekcjach po <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">i <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">tagi. Po usunięciu wpisów dwie sekcje podobne do następujących:</location> </location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
 2. Usuń następujące wpisy na końcu pliku ApplicationHost.config:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Zapisz plik ApplicationHost.config, a następnie uruchom ponownie usługi IIS.

Informacje o pliku

Ten pakiet aktualizacji może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu aktualizacji używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet aktualizacji. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji o pliku, daty są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o standardowa terminologia że aktualizacji przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft.

Pobierz najnowsze aktualizacje dla programu Lync Server 2010.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3155851 — ostatni przegląd: 04/16/2016 11:57:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition

 • kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3155851 KbMtpl
Opinia