Gry: Komunikat O błędzie: nie prawidłową aplikacją systemu Win32

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:315589
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uruchomieniu dowolnej z gier firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Stosuje się do" może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Zostanie zgłoszony następujący komunikat o błędzie:
  <game>exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.</game>
 • Pole czarny wiersza polecenia miga na ekranie.
 • Po uruchomieniu w wierszu polecenia, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Program jest zbyt duży, aby zmieścić się w pamięci.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli instalacja gry jest uszkodzony (uszkodzony).
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod w podanej kolejności.

Uwaga Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na komputerze. Jeśli są one, zajrzyj do dokumentacji produktu do wykonania tych kroków.

Usuwanie gry

System Microsoft Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij przycisk W Panelu sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Na liście zainstalowanych programów kliknij grę, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 4. Po wyświetleniu monitu, aby odinstalować program, kliknij przycisk Tak.
 5. Po zakończeniu procesu usuwania kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij przycisk Pliki lub foldery.
 6. W O nazwie pole typu "DungeonSiege.exe", "fs2002.exe", "train.exe", lub "zoo.exe". Należy używać znaków cudzysłowu.

  Uwaga Nazwa pliku wykonywalnego, który typ w zależeć będzie od jakie gry zainstalowane. Nazwy pliku wykonywalnego odpowiadają następujące gry:
  Dungeon Siege = "DungeonSiege.exe"
  Lotu Simulator 2002 = "fs2002.exe"
  Szkolenie symulatora = "train.exe"
  Zoo Tycoon = "zoo.exe"
 7. W Szukaj W Kliknij dysk twardy, na którym są zainstalowane gry, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
 8. Na liście znalezionych plików i folderów kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny gry, a następnie kliknij przycisk Usuń.

System Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz programy i funkcje w Rozpocznij wyszukiwanie a następnie kliknij przycisk Programy i funkcje w Programy Lista.
 2. Na liście zainstalowanych programów kliknij grę, a następnie kliknij przycisk Odinstalować.
 3. Po wyświetleniu monitu, aby usunąć program, kliknij przycisk Tak.
 4. Po zakończeniu procesu usuwania kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku wykonywalnego dla gry, która została usunięta w Rozpocznij wyszukiwanie a następnie kliknij przycisk Zobacz wszystkie wyniki.

  Uwaga Nazwa pliku wykonywalnego, który należy wpisać zależeć będzie od gry, który jest zainstalowany. Nazwy pliku wykonywalnego odpowiadają następujące gry:
  Dungeon Siege = "DungeonSiege.exe"
  Lotu Simulator 2002 = "fs2002.exe"
  Szkolenie symulatora = "train.exe"
  Zoo Tycoon = "zoo.exe"
 5. Na liście znalezionych plików i folderów kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny gry, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak lub kliknij przycisk Tak na wszystkie.

Opróżnianie folderu Temp

Aby opróżnić Temp folder i folderu tymczasowych plików internetowych, użyj narzędzia Oczyszczanie dysku. Aby to zrobić, wykonaj kroki odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego.

System Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie dysku.
 2. Kliknij przycisk C: lub kliknij dysk, na którym jest zainstalowany system Windows XP, a następnie kliknij OK.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć Pliki tymczasowe pole wyboru.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak Aby potwierdzić usunięcie.

System Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w odpowiedniej sekcji.

Komputer jest podłączony do Internetu

Wyświetlić temat "Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku" w następującej witrynie sieci Web pomocy technicznej i pomocy Online systemu Windows:

Komputer nie jest podłączony do Internetu

Wyświetlić temat "Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku" w pomocy i obsługi technicznej na dysku twardym komputera wykonując następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W Przeszukaj Pomoc pole lub w Wyszukaj w Pomocy online pole typu Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku, a następnie kliknij przycisk Przeszukaj Pomoc.
 3. Na liście tematów kliknij Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku.
 4. Kliknij łącze, która najlepiej opisuje problem, który występuje.
 5. Postępuj zgodnie z sugestii, aby rozwiązać problem, który występuje.

Ponowne uruchomienie komputera przez wykonanie procedury czystego rozruchu

Aby wykonać procedurę czystego rozruchu, wykonaj kroki odpowiednie dla używanej wersji systemu Microsoft Windows.

System Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w odpowiedniej sekcji.

Komputer jest podłączony do Internetu

Wyświetlić temat "Wino Uruchamianie selektywne używanie narzędzia konfiguracji systemu" w następującej witrynie sieci Web pomocy technicznej i pomocy Online systemu Windows:

Komputer nie jest podłączony do Internetu

Wyświetlić temat "Uruchamianie selektywne Uruchom używanie narzędzia konfiguracji systemu." w pomocy i obsługi technicznej na dysku twardym, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W Przeszukaj Pomoc pole lub w Wyszukaj w Pomocy online pole typu Uruchamianie selektywne, używanie narzędzia konfiguracji systemu, a następnie kliknij przycisk Przeszukaj Pomoc.
 3. Na liście tematów kliknij Uruchamianie selektywne, używanie narzędzia konfiguracji systemu.
 4. Kliknij łącze, która najlepiej opisuje problem, który występuje.
 5. Postępuj zgodnie z sugestii, aby rozwiązać problem, który występuje.

System Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310353Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows XP

System Microsoft Windows Millennium Edition

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz MSCONFIG w Otwórz a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na Ogólne Kliknij pozycję Uruchamianie selektywne.
 3. W obszarze Uruchamianie selektywne, kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru.
 4. Na Autostart Karta, kliknij, aby zaznaczyć * StateMgr pole wyboru.
 5. Kliknij przycisk OK. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz MSCONFIG w Otwórz a następnie kliknij przycisk OK.
Ważne Należy dokładnie przejrzeć Ogólne TAB, aby upewnić się, że pola wyboru zostanie wyczyszczone, które nadal są wyczyszczone. Jeśli nie wybrano żadnej z pól wyboru, przejdź do następującej metody. Jeśli widzisz zaznaczonego niedostępnego pola wyboru (go wygaszone i zawiera znacznik wyboru), komputer nie jest naprawdę "czysty rozruch" i należy skontaktować się z producentem programu, który jest wyświetlany obok zaznaczonego niedostępnego pola wyboru dla pomocy.

Microsoft Windows 98

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij przycisk Informacje o systemie.
 2. Na Narzędzia menu, kliknij przycisk Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na Ogólne Kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie Kliknij, aby wyczyścić następujące pola wyboru:
  • Przetwarzaj plik Config.sys
  • Przetwarzaj plik Autoexec.bat
  • Przetwarzaj plik Winstart.bat (jeśli dostępne)
  • Przetwarzaj plik Win.ini
  • Załaduj elementy startowe
 4. Kliknij przycisk OK. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wykonajTak.
Uwaga Aby przywrócić oryginalny Autostart Kliknij przycisk Opcje, Uruchamianie normalne na Ogólne Karta narzędzia narzędzie konfiguracji systemu.

Ponownie zainstaluj grę

Aby ponownie zainstalować grę, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD z grą do stacji dysków CD lub DVD komputera.

  Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz CD-ROM>: \setup.exe w Otwórz pole. W tym przykładzieCD rom > jest literą stacji dysków CD lub DVD komputera.
  2. Kliknij przycisk OK.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować grę.
gry MS instalacji

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 315589 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:34:49 — zmiana: 3.0

Microsoft Bicycle Board Games 1.5, Microsoft Bicycle Card Games 1.0, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kberrmsg kbprb kbmt KB315589 KbMtpl
Opinia