Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komputer nie wyłącza się poprawnie, jeśli funkcja selektywnego wstrzymywania jest włączona

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po dołączeniu klawiatury, myszy lub innego urządzenia USB do komputera może on przestać wyłączać się prawidłowo. Komputer może na przykład przestać odpowiadać (zawieszać się) po kliknięciu przycisku Wyłącz lub Uruchom ponownie.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli funkcja selektywnego wstrzymywania została włączona dla urządzenia, które jej nie obsługuje. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli dwa lub więcej urządzeń USB jednego producenta ma takie same numery identyfikacyjne produktu i gdy tylko jedno z nich obsługuje funkcję selektywnego wstrzymywania.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wyłączyć zarządzanie energią koncentratora USB.

Uwaga: Po wykonaniu poniższej procedury komputer będzie wyłączał się poprawnie. Ta procedura może jednak obniżyć żywotność baterii komputera przenośnego.

Aby wyłączyć zarządzanie energią koncentratora USB:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby go rozwinąć, kliknij prawym przyciskiem myszy element Główny koncentrator USB i kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Zarządzanie energią.
  4. Kliknij pole wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii, aby je wyczyścić, i kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
W systemie Windows XP podstawowy stos USB może obsługiwać funkcję selektywnego wstrzymywania. Sterownik może użyć tej funkcjonalności, aby wyłączyć kontrolowane przez siebie urządzenie USB, jeśli jest ono bezczynne, nawet gdy komputer pozostaje w stanie energii S0 odpowiadającym normalnemu działaniu. Sterownik może na przykład wyłączyć następujące urządzenia: kontroler hosta, puste koncentratory USB (w tym główny koncentrator) i pełny zakres urządzeń USB obsługiwanych przez system operacyjny. Funkcjonalność selektywnego wstrzymywania jest przeznaczona przede wszystkim do oszczędzania baterii w komputerach przenośnych. Kontrolery USB często zużywają dużo energii akumulatora, nawet jeśli do komputera nie są podłączone żadne urządzenia.

Omawiany problem może wystąpić na przykład w przypadku myszy Aspire Mouse i Mobile Mouse. Są to urządzenia tego samego producenta i mają taki sam numer identyfikacyjny produktu, lecz tylko mysz Aspire Mouse obsługuje funkcję selektywnego wstrzymywania. Jeśli zainstalowano mysz Mobile Mouse, jest ona wykrywana jako mysz Aspire Mouse, co powoduje włączenie funkcji selektywnego wstrzymywania. Ponieważ mysz Mobile Mouse nie obsługuje jednak tej funkcjonalności, powoduje to zawieszenie komputera podczas procesu wyłączania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315664 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:35:36 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB315664
Opinia