Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakiet zbiorczy aktualizacji zabezpieczeń (SRP1) dla systemu Windows 2000, styczeń 2002, informacje o wersji

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315683
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera informacje o problemach dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji zabezpieczeń (SRP1) dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pakietu SRP1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311401 Pakiet zbiorczy aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (SRP1), styczeń 2002
Więcej informacji

Jak ustalić, czy pakiet SRP1 został zastosowany

Do pakietu SRP1 została dodana pewna funkcja, która pozwala sprawdzić, czy został on zainstalowany na komputerze. Wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić informacje dotyczące pakietu SRP1:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie winver, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Jeśli pakiet SRP1 jest zainstalowany, w oknie narzędzia Winver, poniżej informacji o prawach autorskich, zostanie wyświetlony ciąg identyfikacyjny pakietu SRP1.
 3. Jeśli ciąg identyfikacyjny pakietu SRP1 nie zostanie wyświetlony, należy zainstalować pakiet SRP1.

Narzędzie QFECheck

Firma Microsoft zaleca, aby po zastosowaniu pakietu SRP1 uruchomić narzędzie QFECheck w celu sprawdzenia, czy pakiet SRP1 został prawidłowo zainstalowany i jest zaufany. Narzędzie QFECheck jest anglojęzycznym narzędziem wiersza polecenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu QFECheck, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282784 Program Qfecheck.exe sprawdza poprawność instalacji poprawek w systemach Windows 2000 i Windows XP

Jak uzyskać symbole pakietu SRP1

Aby uzyskać informacje o tym, jak uzyskać pliki symboli dla pakietu SRP1, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Usługi systemu Windows dla systemu UNIX 2.0

Użytkownicy usług systemu Windows dla systemu UNIX 2.0 powinni przed zastosowaniem pakietu SRP1 zainstalować poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:
306795 Services for UNIX Management Console May Hang

Q279225

Klienci, którzy zastosowali tę poprawkę na komputerze z systemem Windows 2000 i uruchomioną usługą Instrumentacja zarządzania Windows, mogą wymagać również zastosowania dodatkowej poprawki. Chociaż nie jest ona związana z tą konkretną poprawką, to jest znany błąd, który może spowodować, że proces WMI (Winmgmt.exe) przestanie odpowiadać (zawiesi się) i zużyje 100 procent zasobów procesora i pamięci, gdy dowolny program wyśle do niego kwerendę dotyczącą obiektów Win32_QuickFixEngineering. Może to na przykład wystąpić, gdy program Microsoft Systems Management Server wyśle do usługi WMI kwerendę w celu stwierdzenia, które poprawki zostały zastosowane. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
279225 WMI Win32_QuickFixEngineering Queries Cause Winmgmt Process to Hang
Klienci, którzy przed zainstalowaniem pakietu SRP1 uruchomili poprawkę Q279225, nie muszą ponownie uruchamiać tej poprawki, ponieważ pakiet SRP1 nie usuwa poprawki Q279225 ani jej nie zastępuje.

Instalowanie pakietu SRP1 za pośrednictwem usług terminalowych

W trakcie instalowania pakietu SRP1 za pośrednictwem połączenia usług terminalowych może zostać wyświetlony komunikat o naruszeniu praw dostępu w programie Winlogon.exe, jeśli sesja zostanie rozłączona, a następnie połączona ponownie. Jeśli użycie usług terminalowych do instalowania pakietu jest konieczne, firma Microsoft zaleca skorzystanie z opcji instalacji nienadzorowanej i wymuszenie ponownego uruchomienia systemu po zakończeniu działania programu instalacyjnego.

Kiedy należy ponownie instalować pakiet SRP1

Pakiet SRP1 należy zainstalować ponownie, jeśli po zainstalowaniu pakietu SRP zostały dodane lub usunięte dowolne składniki albo została zmieniona konfiguracja dowolnych składników.

Rozbieżności wersji pliku

Poprawka opisana w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zawiera częściowo te same pliki co pakiet SRP1, ale ich numery wersji są wyższe niż numery wersji plików w pakiecie SRP1:
307454 MS01-052: Nieprawidłowe dane połączenia RDP mogą spowodować awarię usług terminalowych
Ta różnica wersji jest spowodowana przez proces podpisywania plików. Odinstalowanie poprawki Q307454 przed instalowaniem pakietu SRP nie jest konieczne. Zainstalowanie poprawki Q307454 usuwa lukę w zabezpieczeniach, która jest udokumentowana w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Q307454; zainstalowanie pakietu SRP usuwa wszystkie luki w zabezpieczeniach, które są udokumentowane w tym artykule.

Pakiet SRP1

  Nazwa pliku Wersja  --------------------------  Lserver.exe 5.0.2195.4241  Rdpwsx.dll  5.0.2195.4307  Rdpwd.sys  5.0.2195.4307				

Poprawka Q307454

  Nazwa pliku Wersja  -------------------------  Lserver.exe 5.0.2195.4435  Rdpwsx.dll  5.0.2195.4527  Rdpwd.sys  5.0.2195.4527				

Biuletyn MS01-022

Pakiet SRP1 nie zawiera biuletynu Microsoft Security Bulletin MS01-022. Aby uzyskać informacje o tym, jak uzyskać tę poprawkę, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296441 MS01-022: Dostawca usług WebDAV umożliwia skryptom przesyłanie ich żądań jako pochodzących od użytkownika
RelNotes Post-Service Pack 2 sp2 post-sp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315683 — ostatni przegląd: 02/24/2014 06:09:24 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows 2000 Server z dodatkiem SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem SP2, Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem SP2

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsecurity KB315683
Opinia