Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak uzyskać dostęp do obiektów ADSI w programie Visual C#

Streszczenie
Interfejs Active Directory Services Interface (ADSI) jest modelem usług katalogowych opartym na modelu COM, którego można używać w celu uzyskiwania dostępu do różnorodnych protokołów katalogowych, takich jak Windows Directory Service i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Dokumentacja ADSI zawiera wiele przykładów tworzenia wystąpienia składników przez użycie funkcji GetObject. Funkcja GetObject jest wbudowaną funkcją języka programowania Microsoft Visual Basic 6.0, ale nie jest częścią środowiska Visual C#. W tym artykule opisano, jak uzyskać dostęp do obiektów ADSI w programie Visual C#.

Powrót do początku

Wymagania

Na poniższej liście wymieniono zalecany sprzęt, oprogramowanie, infrastrukturę sieci i wymagane dodatki Service Pack:
 • Systemy Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP
 • Pakiet Visual Studio .NET z programem Visual C# .NET włącznie lub pakiet Visual Studio 2005 z programem Visual C# 2005 włącznie.
W tym artykule założono, że użytkownik zapoznał się z następującymi zagadnieniami:
 • Podstawowe techniki programowania Visual C# i ADSI
Powrót do początku

Tworzenie aplikacji demonstracyjnej

 1. Uruchom program Visual Studio .NET lub Visual Studio 2005, a następnie utwórz nowy projekt Visual C# .NET lub Visual C# 2005 Windows Application o nazwie ADSICS.
 2. W projektancie formularzy dodaj do formularza formant Button. Domyślnie przycisk zostaje nazwany button1.
 3. W oknie Solution Explorer rozwiń projekt ADSICS.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję References (Odwołania), a następnie kliknij przycisk Add Reference (Dodaj odwołanie).
 5. W oknie dialogowym Add Reference kliknij składnik System.DirectoryServices.dll, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Select (Wybierz). Kliknij przycisk OK, aby dodać do projektu odwołanie do tego składnika.

  Uwaga: W programie Visual Studio 2005 kliknięcie przycisku Select nie jest konieczne.
 6. W oknie Solution Explorer rozwiń pozycję References. Sprawdź, czy składnik System.DirectoryServices pojawia się na liście odwołań.
 7. Kliknij formularz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk View Code (Wyświetl kod). Dodaj następującą instrukcję na początku pliku:
  using System.DirectoryServices;					
 8. Zdefiniuj metodę obsługi zdarzenia Click dla przycisku button1.
 9. W metodzie związanej z obsługą zdarzenia Click zadeklaruj obiekt DirectoryEntry, a następnie zainicjuj ten obiekt przy użyciu nazwy domeny i nazwy używanego komputera:
  DirectoryEntry de = new DirectoryEntry();de.Path = "WinNT://DOMENA_UŻYTKOWNIKA/KOMPUTER_UŻYTKOWNIKA";					
  Obiektem DirectoryEntry, z którym tworzone jest powiązanie w tym przykładzie, jest komputer. Obiekt komputera ma kilka właściwości, takich jak system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i procesor.

 10. Dodaj następujący kod do procedury obsługi zdarzenia w celu wyświetlenia tych właściwości:
  MessageBox.Show(de.Properties["OperatingSystem"].Value.ToString(),"Operating System");MessageBox.Show(de.Properties["OperatingSystemVersion"].Value.ToString(),"Operating System Version");MessageBox.Show(de.Properties["Processor"].Value.ToString(),"Processor");					
Powrót do początku

Testowanie aplikacji

 1. Skompiluj i uruchom aplikację.
 2. Kliknij przycisk button1. Pojawią się kolejno trzy okna komunikatu. Okna komunikatu wyświetlają nazwę systemu operacyjnego, wersję systemu operacyjnego i nazwę procesora komputera, którego ścieżka ADSI jest określona w programie.
 3. Zamknij aplikację.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Biblioteki klienta ADSI są dołączone jako część systemu Windows 2000 i nowszych. Windows NT nie zawiera bibliotek klienta ADSI. Aby pobrać ADSI for Windows NT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: UWAGA: Ta witryna zawiera także SDK do budowania ADSI.

Aby uzyskać więcej informacji o interfejsie ADSI, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o rozszerzeniach klienta dla systemów Windows 98 i Windows NT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozszerzenia klienta usługi Active Directory dla systemów Windows 95, Windows 98 i Windows NT Workstation 4.0
http://www.microsoft.com/technet/archive/ntwrkstn/downloads/utils/dsclient.mspx
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315716 — ostatni przegląd: 01/15/2007 09:08:14 — zmiana: 3.5

Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# 2005

 • kbhowtomaster KB315716
Opinia
/html>