Nie można zarządzać zasadami grupy programu Internet Explorer 6 na komputerze z systemem Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Na komputerze z systemem Windows 2000 z zainstalowanym programem Internet Explorer 6 lub Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie można zarządzać ustawieniami programu Internet Explorer 6 dla systemu Microsoft Windows 2000 za pomocą przystawek Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Lokacje i usługi Active Directory oraz autonomicznej przystawki Zasady grupy w programie Microsoft Management Console (MMC). Na przykład korzystając z przystawki autonomicznej Zasady grupy, można zetknąć się z jednym z następujących symptomów:
 • Brak ustawienia zasady Wyłącz stronę Prywatność w folderze Nazwa obiektu zasad grupy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel w drzewie konsoli.
 • Ustawienie Prywatność (używane do konfigurowania obsługi plików cookie przez program Internet Explorer), konfigurowane po kliknięciu przycisku Modyfikuj ustawienia w oknie dialogowym Strefy zabezpieczeń i klasyfikacje zawartości (w folderze Nazwa obiektu zasad grupy\User Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Security w drzewie konsoli) nie jest stosowane w wybranym obiekcie zasad grupy.
 • W trybie preferencji zasady Konserwacja programu Internet Explorer, ustawienie Nie pokazuj zawartości HTML na pasku multimediów nie jest obecne w oknie dialogowym Właściwości ustawień internetowych (w folderze Nazwa obiektu zasad grupy\User Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Advanced w drzewie konsoli).
Uwaga Powyższe ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer 6 są dostępne na komputerach z systemem Microsoft Windows XP lub Windows Server 2003.
Przyczyna
Ustawienia zasad programu Internet Explorer 6 zostały wdrożone w plikach Ieakeng.dll, Ieaksie.dll oraz Ieakui.dll oraz plikach Inetres.adm oraz Inetset.adm. Instalator programu Internet Explorer 6 nie aktualizuje tych plików bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL) oraz szablonów administracyjnych (plików .adm).Instalator dodatku SP1 do programu Internet Explorer 6 aktualizuje pliki .dll, ale nie aktualizuje plików .adm.
Obejście problemu
Wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem i zarządzać ustawieniami programu Internet Explorer 6 dla komputerów z systemem Windows 2000 za pomocą przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Lokacje i usługi Active Directory oraz autonomicznej przystawki Zasady grupy na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 z zainstalowanym programem Internet Explorer 6 lub Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1):
 1. Zainstaluj dodatek SP1 do programu Internet Explorer 6. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania najnowszego dodatku Service Pack do programu Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Internet Explorer 6
 2. Aby uzyskać poprawkę Q316116.exe, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Ten pakiet poprawki zastępuje plik Inetres.adm z folderu %SystemRoot%\Inf plikiem Inetres.adm z pakietu poprawki Q316116.exe.

  Uwagi:
  • Wersja anglojęzyczna poprawki dodatku SP1 do programu Internet Explorer 6 (Q316116.exe) powinna mieć następujące atrybuty pliku lub nowsze:
     Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  06-cze-2002 22:36          247 026 Inetres.adm				
  • Wersja anglojęzyczna poprawki dla programu Internet Explorer 6 (Q316116.exe) powinna mieć następujące atrybuty pliku lub nowsze:
     Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  17-sie-2001 22:43  6.00.2600.0000 221 184 Ieakui.dll  15-mar-2002 14:01  6.00.2600.0000 203 776 Ieaksie.dll  15-mar-2002 14:01  6.00.2600.0000 126 976 Ieakeng.dll  23-sty-2002 10:18          247 026 Inetres.adm				
   Jeśli poprawka została zainstalowana przed uaktualnieniem do programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, plik Inetres.adm jest już zaktualizowany i można przejść do kroku 3.
  • Gdy wymagane jest konfigurowanie ustawień zaawansowanych programu Internet Explorer w trybie preferencji, należy użyć komputera z systemem Windows XP lub Windows Server 2003. Ustawienia te są obecne w pliku Inetset.adm na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003.
 3. Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325666 Komunikat o błędzie naruszenia zasad dostępu w konsoli Mmc.exe po zastosowaniu aktualizacji dotyczącej prywatności w programie Internet Explorer, opisanej w artykule Q316116, lub po zastosowaniu poprawki SP1 do programu Internet Explorer 6
 4. W Edytorze zasad grupy dodaj szablon administracyjny Inetres.adm. Na przykład aby dodać szablon Inetres.adm do lokalnej zasady grupy (Gpedit.msc), wykonaj następujące kroki:
  1. W Edytorze zasad grupy kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń szablony.
  2. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij plik %SystemRoot%\Inf\Inetres.adm, który został zastąpiony w kroku 2, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić chęć zastąpienia istniejącego pliku, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 5. Jeśli istnieje potrzeba importowania do zasad grupy zaawansowanych ustawień prywatności oraz akcji prywatności dla witryny, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  323061 Advanced Privacy Settings and Per-Site Privacy Actions Are Not Imported by the IEAK
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Po wykonaniu kroków podanych w sekcji Obejście problemu, w folderze Konfiguracja użytkownika oraz Ustawienia systemu Windows w drzewie konsoli zostaną wyświetlone następujące zmiany (gdy korzysta się z przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Lokacje i usługi Active Directory lub przystawki autonomicznej Zasady grupy):
 • Trzy ustawienia interfejsu użytkownika wyświetlone w zasadzie Interfejs użytkownika przeglądarki (zamiast czterech), ponieważ okno dialogowe Ustawienia dla animowanych map bitowych zostało połączone z oknem dialogowym Ustawienia dla niestandardowych logo.
 • Element Kanały nie jest obecny na liście w zasadzie dla adresów URL, ponieważ kanały nie znajdują się wśród funkcji programu Internet Explorer 6.
 • Kliknięcie przycisku Modyfikuj ustawienia w oknie dialogowym Strefy zabezpieczeń i klasyfikacje zawartości w zasadach Zabezpieczenia powoduje poprawne zastosowanie ustawień z karty Prywatność w wybranym obiekcie zasad grupy.
W zasadach programu Internet Explorer zostały wprowadzone następujące zmiany (dostęp do nich można uzyskać, rozwijając pozycje Szablony administracyjne oraz Składniki systemu Windows w tej samej przystawce zasady grupy):
 • W zasadach Menu przeglądarki usunięto element służący do usuwania polecenia Samouczek w menu Pomoc. Wśród funkcji programu Internet Explorer 6 nie ma Samouczka.
 • Zasada Internetowy Panel sterowania ma siedem elementów zamiast sześciu, ponieważ została dodana nowa opcja zezwalająca na ukrywanie strony Prywatność.
 • Zasady programu Internet Explorer mają dwa dodatkowe ustawienia:
  • Konfiguruj program Outlook Express
  • Konfiguruj pasek eksploratora dla multimediów
kbShell gpedit.msc
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316116 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:39:25 — zmiana: 6.4

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbie600presp1fix kbshell kbwinxpsp1fix KB316116
Opinia