MS16-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 Service Pack 2: 12 lipca 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3163244
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach w programie Microsoft.NET Framework. Luka ta może spowodować ujawnienie informacji, jeśli osoba atakująca wysyła specjalnie spreparowany plik XML do aplikacji opartych na sieci web. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej luki, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-091..

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń zobacz sekcję "Włącz funkcję Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania" w tym artykule Centrum zabezpieczeń & bezpieczeństwa.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby zainstalować tę aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

PobierzPobierz aktualizację zabezpieczeń 3163244

Informacje na temat wdrażania aktualizacji

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji zobacz artykuł bazy wiedzy firmy Microsoft3170048.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga: Nie zaleca się usuwania żadnych aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Aktualizuj informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po zastosowaniu o ile aktualizowane pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację 3142023.

Informacje o pliku

Skrót pliku

Nazwa pakietuPakiet mieszania SHA1Skrót pakietu SHA2
Windows6.0-KB3163244-ia64.msu7E65CBE8DE7EA121CD08F26F7F06CDBA3B9AEB4A22BC060876B4A69BD27F7783270422CE38F9E757DB483A2FF200E0BBA739629A
Windows6.0-KB3163244-x64.msu.5F6E7E96281998891C0416570DEE06205CC694A54E08701020EE4A3186CA9282CD7324685C2B016BE95A90FDDB7CA17DFF5D1096
Windows6.0-KB3163244-x86.msu.426C508B22C09BCDFFFD9729A4828AAAD6CADCA376C5406C8F8828CC4E475D229D0953BC4405DBC2C71F0166BD76A70404278C93
Windows6.0-KB3163244-x86.msu.426C508B22C09BCDFFFD9729A4828AAAD6CADCA376C5406C8F8828CC4E475D229D0953BC4405DBC2C71F0166BD76A70404278C93
Windows6.0-KB3163244-x64.msu.5F6E7E96281998891C0416570DEE06205CC694A54E08701020EE4A3186CA9282CD7324685C2B016BE95A90FDDB7CA17DFF5D1096
Windows6.0-KB3163244-x86.msu.426C508B22C09BCDFFFD9729A4828AAAD6CADCA376C5406C8F8828CC4E475D229D0953BC4405DBC2C71F0166BD76A70404278C93
Windows6.0-KB3163244-x64.msu.5F6E7E96281998891C0416570DEE06205CC694A54E08701020EE4A3186CA9282CD7324685C2B016BE95A90FDDB7CA17DFF5D1096

Atrybuty plików

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów x86

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225376,83208-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225421,88808-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225368,64008-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225372,73608-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225339,96808-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.422535225608-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.422535225608-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.422540960008-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.422532768008-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225331,77608-Mar-201600:38
System.Data.dll2.0.50727.42652,958,84824-maj-201613:10
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718376,83207-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16007-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406407-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718421,88807-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16007-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406407-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718368,64007-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16007-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718372,73607-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718339,96807-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.571835225607-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16007-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.571835225607-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.571840960007-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406407-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406407-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.571832768007-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718331,77607-Mar-201623:35
System.Data.dll2.0.50727.86922,975,74424-maj-201613:24

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na x64

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.dll2.0.50727.42653,037,69624-maj-201613:11
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225376,83208-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225421,88808-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:36
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225368,64008-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225372,73608-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225339,96808-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.422535225608-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:37
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225348,16008-Mar-201600:39
System.Data.resources.dll2.0.50727.422535225608-Mar-201600:39
System.Data.resources.dll2.0.50727.422540960008-Mar-201600:39
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:39
System.Data.resources.dll2.0.50727.422534406408-Mar-201600:39
System.Data.resources.dll2.0.50727.422532768008-Mar-201600:39
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225331,77608-Mar-201600:38
System.Data.dll2.0.50727.42652,958,84824-maj-201613:10
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.dll2.0.50727.86923,150,33624-maj-201613:12
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718376,83207-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16007-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406407-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718421,88807-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16007-Mar-201623:33
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406407-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718368,64007-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:34
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16007-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718372,73607-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718339,96807-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.571835225607-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35207-Mar-201623:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718348,16008-Mar-201600:23
System.Data.resources.dll2.0.50727.571835225608-Mar-201600:23
System.Data.resources.dll2.0.50727.571840960008-Mar-201600:24
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406408-Mar-201600:24
System.Data.resources.dll2.0.50727.571834406408-Mar-201600:24
System.Data.resources.dll2.0.50727.571832768008-Mar-201600:24
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718331,77607-Mar-201623:35
System.Data.dll2.0.50727.86922,975,74424-maj-201613:24

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA64

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.dll2.0.50727.42653,272,19224-maj-201613:10
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225372,73608-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225356,35208-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.422532768008-Mar-201600:35
System.Data.resources.dll2.0.50727.4225331,77608-Mar-201600:35
System.Data.dll2.0.50727.42652,958,84824-maj-201613:10
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Data.dll2.0.50727.86923,310,59224-maj-201613:12
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35208-Mar-201600:27
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35208-Mar-201600:27
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718372,73608-Mar-201600:27
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718356,35208-Mar-201600:27
System.Data.resources.dll2.0.50727.571832768008-Mar-201600:28
System.Data.resources.dll2.0.50727.5718331,77608-Mar-201600:28
System.Data.dll2.0.50727.86922,975,74424-maj-201613:24

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju: Obsługa międzynarodowa

Porady

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania:
    • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
    • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3163244 — ostatni przegląd: 07/16/2016 15:06:00 — zmiana: 2.0

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3163244 KbMtpl
Opinia