Aktualizacje produktów nie są pobierane w programie System Center Menedżer konfiguracji

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3163344
Symptomy
Witryna Microsoft System Center Menedżer konfiguracji jest zainstalowany katalog, który zawiera ścieżkę, która jest dłuższa niż 68 znaków, nie jest pobierane oprogramowanie, które jest dostępne w węźleaktualizacji i obsługiw konsoli administratora programu.

Ten problem dotyczy oprogramowania, takich jak poszczególne poprawki wersji produktów andnew takich jak aktualizacja do programu ConfigMgr bieżącego oddziału, wersja 1602.

Ponadto błędy podobne do następujących są rejestrowane w pliku Dmpdownloader.log na punkt połączenia usługi, który jest używany przez serwer lokacji:
Błąd: Nie można obliczyć wartości skrótu dla pliku 'E:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Configuration Manager\CMUStaging\037CD17E-4D7B-40E1-802B-14BB682364C7\SMSSetup\Licenses\SYSTEM_CLR_TYPES_FOR_MICROSOFT_SQL_SERVER_2014\System_CLR_Types_for_Microsoft_SQL_Server_2014-Chinese_Traditional.pdf' z powodu błędu 0x80070002
Nie można sprawdzić poprawności mieszania dla pliku E:\Program Files\...
Nie można zainstalować aktualizacji plików. CONFIGURATION_MANAGER_UPDATE

Uwaga: Ten wpis dziennika jest obcinany dla czytelności.

Dla witryn, które mają instalacji ścieżka jest dłuższa niż 68 znaków, aktualnej wersji programu ConfigMgr, wersja 1602, jest wymieniony jako Nie ma zastosowania w konsoli administratora, niezależnie od tego, czy ta aktualizacja jest zainstalowana.

Po jej udostępnieniu programu ConfigMgr wersji 1606 będzie wymieniony jakoNie dotyczy, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany ten program poprawkę. Po zainstalowaniu tej poprawki wersja 1606 ConfigMgr będzie wymieniony jakodostępne.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawek dla System Center Menedżer konfiguracji, wersja 1511

Ta poprawka jest dostępna rozwiązać ten problem. Ta poprawka isavailable do instalacji za pośrednictwem węzłaaktualizacji i obsługikonsoli administratora programu ConfigMgr w następujących warunkach:
  • Ścieżka instalacji programu ConfigMgr witryny jest większa niż 68 znaków.

Tę aktualizację należy zainstalować w centralnej administracji witryny (CAS), jeśli jest zainstalowany i w witrynach podstawowego.

Uwaga: Ta aktualizacja nie jest dostępna, jeśli ścieżka instalacji jest mniej niż 68 znaków.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

System Center Menedżer konfiguracji, wersja 1511
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Cmupdate.exe5.0.8325.112617,137,32824-lis-201503:10x64
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll5.0.8325.112669,29624-lis-201503:10x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3163344 — ostatni przegląd: 06/21/2016 10:27:00 — zmiana: 1.0

System Center Configuration Manager, v1511 released November 2015

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3163344 KbMtpl
Opinia