Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Konfiguracja konta użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika w domenie opartej na systemie Windows NT 4.0

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL316353
Streszczenie
W tym artykule opisano, w jaki sposób krok po kroku skonfigurować profil mobilny użytkownika. Aby to zrobić, należy utworzyć udostępniony folder do przechowywania profilów mobilnych użytkowników, a następnie skonfigurować konto użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika. Po wykonaniu tej procedury profil użytkownika, włącznie z unikatowymi ustawieniami jego pulpitu, jest dostępny dla użytkownika po zalogowaniu do dowolnego komputera w domenie opartej na systemie Windows NT 4.0.

Wymagania

 • Komputer oparty na systemie Windows NT Server 4.0 (spełniający wymagania znajdujące się na liście zgodności sprzętu), który jest podstawowym kontrolerem domeny, musi być dostępny w sieci podczas konfiguracji konta użytkownika.
 • Jeżeli użytkownik nie chce przechowywać profilów mobilnych użytkowników na podstawowym kontrolerze domeny, w sieci musi być dostępny dodatkowy komputer oparty na systemie Windows NT Server 4.0.

Tworzenie udostępnionego folderu do przechowywania profilu mobilnego użytkownika

Przed skonfigurowaniem konta użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika należy utworzyć udostępniony folder na komputerze w domenie, opartym na systemie Windows NT Server 4.0, w celu przechowywania w nim profilów mobilnych użytkowników. Folder ten znajduje się często na kontrolerze domeny, może jednak być również zlokalizowany na dowolnym komputerze z systemem Windows NT Server 4.0 w domenie.

Aby utworzyć udostępniony folder do przechowywania profilów mobilnych użytkowników:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, a następnie kliknij polecenieEksplorator Windows NT.
 2. Kliknij dysk, na którym chcesz utworzyć udostępniony folder do przechowywania profilów mobilnych użytkowników.
 3. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.
 4. Wpisz nazwę dla nowego folderu i naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Zazwyczaj folder używany do przechowywania profilów mobilnych użytkowników ma nazwę „Profile”. Można jednak nadać mu dowolną nazwę.
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder utworzony w kroku 2, a następnie kliknij polecenieUdostępnianie.
 6. Kliknij opcjęUdostępniony jako, wpisz nazwę, którą chcesz nadać folderowi, w poluNazwa udziału, a następnie kliknij przyciskOK.

  UWAGA: Folder Profile jest zazwyczaj udostępniany pod nazwą „Profile”.
 7. Zamknij Eksploratora Windows NT.

Konfigurowanie konta użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika w domenie opartej na systemie Windows NT 4.0

Aby skonfigurować konta użytkowników w domenie, można użyć dowolnego komputera w domenie opartego na systemie Windows NT Server 4.0 lub na systemie Windows NT Workstation 4.0, który używa narzędzi systemu Windows NT Server. Ponadto należy zalogować się jako administrator lub użytkownik, który jest członkiem grupy lokalnej Administratorzy lub grupy lokalnej Operatorzy kont w domenie.

Aby skonfigurować konto użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieNarzędzia administracyjne (wspólne), a następnie kliknij polecenieMenedżer użytkowników dla domen.
 2. Kliknij dwukrotnie konto użytkownika, do którego chcesz przypisać profil mobilny, a następnie kliknij przyciskProfil.
 3. Wpisz pełną ścieżkę udostępnionego folderu, zawierającego profil użytkownika, w poluŚcieżka profilu użytkownika,a następnie kliknij przyciskOK.

  Użyj następującego formatu dla ścieżki profilu użytkownika:
  \\nazwa_serwera\nazwa_udostępnionego_folderu\nazwa_folderu_profilu_użytkownika
  Jeżeli na przykład chcesz przechowywać profil mobilny użytkownika w folderze o takiej samej nazwie jak konto użytkownika w udostępnionym folderze o nazwie „Profile” na serwerze „Serwer1”, wpisz następującą ścieżkę:
  \\Serwer1\Profile\%nazwa_użytkownika%
  UWAGA: System Windows NT automatycznie zastępuje zmienną %nazwa_użytkownika% nazwą konta użytkownika podczas tworzenia profilu użytkownika i uzyskiwania dostępu do niego. Jeżeli użytkownik używa tej zmiennej, można wpisać tę samą ścieżkę dla wszystkich użytkowników.
 4. Kliknij przyciskOK,a następnie zamknij Menedżera użytkowników dla domen.
Przy następnym zalogowaniu użytkownika tworzony jest folder profilu użytkownika określony w kroku 4. Po wylogowaniu użytkownika jego profil jest kopiowany do nowego folderu.

Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfiguracji profilów mobilnych użytkowników, zapoznaj się z modułem 2 programu Microsoft Official Curriculum, kurs numer 803 pod tytułem „Administering Microsoft Windows NT 4.0”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalacji narzędzi systemu Windows NT Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
168476 How to Create Mandatory Profiles with Windows NT 4.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316353 — ostatni przegląd: 04/09/2003 09:51:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbuser KB316353
Opinia