Komunikat o błędzie: System odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL316424
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uaktualnieniu systemu operacyjnego z systemu Microsoft Windows Millennium Edition (Me) do systemu Windows XP może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
System odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie. Utworzono dziennik tego błędu.

Poważny błąd:
Sygnatura błędu:
Kod BCCode: A, BCP1: EB532A8, BCP2:000000FF, BCP3: 00000000, BCP4: 806BB1BE,
Wersja_SO: 5_1_2600, SP: 0_0, Produkt: 768_1.
Przyczyna
Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli system Windows próbuje użyć sterowników urządzenia, które są niezgodne z systemem Windows XP.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy wszystkie urządzenia w komputerze korzystają ze sterowników zgodnych z systemem Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia korzystają ze sterowników zgodnych z systemem Windows XP, wykonaj poniższe kroki dla każdego urządzenia.UWAGA: Aby zawęzić obszar wyszukiwania, rozpocznij od urządzeń, które zostały wyłączone. Na ikonie urządzenia wyłączonego widoczny jest czerwony znak X.

  1. Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: urządzenie, a następnie kliknij kartę Sterownik.
  2. Sprawdź dokładnie wersję sterownika. Wszystkie sterowniki systemu Windows XP mają wersję 5.1.2600 lub nowszą.
  3. W przypadku braku pewności co do wyświetlanej wersji, sprawdź datę sterownika. Sterowniki utworzone przed rokiem 2001 mogą być niezgodne z systemem Windows XP.
 4. : Aby zawęzić obszar wyszukiwania, rozpocznij od urządzeń, które zostały wyłączone. Na ikonie urządzenia wyłączonego widoczny jest czerwony znak X.Po zidentyfikowaniu nieaktualnego sterownika urządzenia, który może być przyczyną problemu, wykonaj następujące kroki w celu zaktualizowania sterownika:
  1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM. Jeżeli Instalator zostanie uruchomiony automatycznie, zamknij go.
  2. W oknie dialogowym Właściwości: urządzenie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik, aby uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu.
  3. Kliknij opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu, a następnie wpisz poniżej literę stacji CD-ROM. Wpisz na przykładD:.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację sterownika.
 5. : Aby zawęzić obszar wyszukiwania, rozpocznij od urządzeń, które zostały wyłączone. Na ikonie urządzenia wyłączonego widoczny jest czerwony znak X.Po pojawieniu się monitu ponownie uruchom komputer.
UWAGA: Jeżeli system Windows nie może odnaleźć sterownika dla danego urządzenia, może to oznaczać, że urządzenie nie jest obsługiwane przez system Windows XP. Obsługiwane urządzenia wymieniono na najnowszej Liście zgodności sprzętu systemu Windows (HCL, Hardware Compatibility List) w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Mimo że firma Microsoft nie zaleca korzystania z urządzeń, których nazwy nie są wymienione na liście zgodności sprzętu, w niektórych przypadkach można uzyskać sterownik zgodny z systemem Windows XP, kontaktując się bezpośrednio z producentem danego urządzenia.Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktu z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Więcej informacji
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące urządzeń, których nazwy nie znajdują się na liście zgodności sprzętu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
142865 Microsoft Support Policy on Hardware Not on Windows HCL
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania urządzeniami sprzętowymi, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283658 Jak zarządzać urządzeniami w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania Menedżera urządzeń do rozwiązywania konfliktów między urządzeniami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310126 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316424 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:42:17 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive ocsso kbprb KB316424
Opinia