Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Rozwiązywanie zaawansowanych problemów za pomocą czystego rozruchu w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL316434
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania Rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie
Przyczyną wielu problemów występujących na komputerze z systemem Windows XP może być niezgodny lub uszkodzony program. Aby określić, czy tak jest w tym przypadku, można wykonać czysty rozruch lub ponownie uruchomić system Windows, nie uruchamiając wspomnianego programu.

W tym artykule wyjaśniono, jak rozwiązać zaawansowane problemy za pomocą czystego rozruchu, ustalając, czy wspomniany problem jest związany z podstawowymi plikami systemu operacyjnego czy programem ładowanym w środowisku systemu Windows.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonywania czystego rozruchu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310353 How to Perform a Clean Boot in Windows XP


Więcej informacji

Metodę rozwiązywania problemów za pomocą czystego rozruchu opracowano z myślą o wyodrębnianiu problemów z wydajnością. Aby rozwiązać problemy za pomocą czystego rozruchu, należy wykonać określoną liczbę czynności, ponownie uruchamiając komputer po każdej z nich (w celu sprawdzenia, czy wykonana czynność jest przyczyną problemu).

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów za pomocą czystego rozruchu podzielono na następujące sekcje:
 1. Tryb awaryjny lub tryb awaryjny z obsługą sieci
 2. Jak usunąć niepodpisane sterowniki
 3. Jak usunąć wpisy Rejestru
 4. Jak przetestować profile użytkownika
 5. Jak wyłączyć usługi innych firm
 6. Jak odinstalować programy

Tryb awaryjny lub tryb awaryjny z obsługą sieci

Aby rozwiązać potencjalne problemy ze środowiskiem, należy najpierw ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci. Tryb awaryjny jest odpowiedni w sytuacji, gdy problemy dotyczą programów, których działanie nie zależy od połączenia z siecią. Jeśli problem dotyczy programu sieciowego, a do połączenia z siecią jest używana karta sieciowa, tryb awaryjny z obsługą sieci umożliwi przetestowanie takiego programu, w tym również problemów z przeglądarką.

UWAGA: Nie można korzystać z trybu awaryjnego z obsługą sieci w sytuacji, gdy do połączenia z siecią są używane modem lub karta PC, ponieważ ich sterowniki nie są ładowane ani w trybie awaryjnym, ani w trybie awaryjnym z obsługą sieci.

Jeśli po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci można normalnie wykonywać operacje (z którymi poprzednio występowały problemy), problem najprawdopodobniej dotyczy środowiska.

UWAGA: Czysty rozruch w systemie Windows XP można wykonać, korzystając z Narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe).Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310560 How to Troubleshoot By Using the MSconfig Utility in Windows XP
W sekcji „Jak usunąć wpisy Rejestru” tego artykułu można znaleźć informacje o sposobie wykrywania składników programu stanowiących przyczynę problemu.

UWAGA: Przetestowanie niektórych operacji w trybie awaryjnym może okazać się niemożliwe, ponieważ nie wszystkie usługi i sterowniki urządzeń są ładowane w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci. W trybie awaryjnym nie można na przykład przetestować ani operacji multimedialnych wymagających dźwięku, ani operacji wstrzymywania czy hibernacji. Nie działają również żadne programy sieciowe wymagające podsystemu zdalnego wywoływania procedur (RpcSS, Remote Procedure Call Subsystem), ponieważ w trybie awaryjnym z obsługą sieci nie jest ładowana usługa RpcSS.

Jeśli po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci problem nadal występuje, jego przyczyną może być wciąż problem ze środowiskiem; wiele funkcji lub sterowników filtrów zainstalowanych przez oprogramowanie innych firm może być nadal ładowanych w trybie awaryjnym.

Dlatego należy wykonać dodatkowy krok, aby przetestować i usunąć sterowniki innych firm w trybie awaryjnym.

Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:
 1. Przed wykonaniem kolejnych kroków należy wydrukować tę procedurę.Po zamknięciu systemu w kroku 2. będzie ona niedostępna.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij (lub Wyłącz komputer), na liście rozwijanej kliknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK (lub kliknij przycisk Uruchom ponownie).
 3. Użyj klawisza F8. Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, klawisz F8 należy nacisnąć po wyświetleniu menu Autostart.
 4. Aby wybrać odpowiednią opcję trybu awaryjnego, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Aby w systemie z podwójnym lub wielokrotnym rozruchem wybrać instalację, do której chcesz uzyskać dostęp, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
UWAGI:
 • W trybie awaryjnym są dostępne tylko podstawowe pliki i sterowniki (mysz, monitor, klawiatura, pamięć masowa, podstawowa obsługa wideo, domyślne usługi systemowe — bez obsługi połączeń sieciowych). Można wybrać opcję Tryb awaryjny z obsługą sieci, w której są ładowane wszystkie wspomniane pliki, sterowniki i usługi niezbędne do uruchomienia sieci, albo opcję Tryb awaryjny z wierszem polecenia, w której, w odróżnieniu od trybu awaryjnego, zamiast graficznego interfejsu użytkownika (GUI) jest dostępny wiersz polecenia. Jest dostępna również opcja Ostatnia znana dobra konfiguracja uruchamiająca komputer przy użyciu informacji, które zostały zapisane w Rejestrze podczas ostatniego zamykania systemu.
 • Tryb awaryjny ułatwia znajdowanie przyczyn problemów. Jeśli po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym dany symptom nie pojawia się ponownie, z grupy prawdopodobnych przyczyn można wykluczyć ustawienia domyślne i sterowniki urządzeń niezbędne do uruchomienia systemu. Jeśli przyczyną problemów jest ostatnio dodane urządzenie lub zmieniony sterownik, w trybie awaryjnym można odinstalować to urządzenie lub cofnąć wprowadzone zmiany.
 • Istnieją sytuacje, w których uruchomienie komputera w trybie awaryjnym nie ułatwia rozwiązania problemu, na przykład po uszkodzeniu lub zniszczeniu plików systemu Windows niezbędnych do uruchomienia systemu. W takiej sytuacji należy użyć konsoli odzyskiwania.
 • Klawisz NUM LOCK musi być wyłączony, aby funkcjonowały klawisze strzałek na klawiaturze numerycznej.

Jak usunąć niepodpisane sterowniki

Wszystkie sterowniki dostarczone z systemem Windows XP mają podpisy cyfrowe, które gwarantują, że sterowniki przetestowano w laboratoriach jakości sprzętu Windows (WHQL, Windows Hardware Quality Labs). Wiele programów innych firm napisanych dla systemu Windows XP wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników, których nie przetestowano w laboratoriach WHQL, dlatego nie mają one podpisów cyfrowych.

UWAGA: Niektórzy z niezależnych dostawców sprzętu i oprogramowania mają narzędzia, które mogą posłużyć do wygenerowania prawidłowych podpisów cyfrowych, nawet jeśli produkty nie były testowane w laboratoriach WHQL. Poniższa procedura nie umożliwia sprawdzenia, czy takie sterowniki zostały zainstalowane.

System Windows XP zawiera narzędzie Weryfikacja podpisu pliku (Sigverif.exe). Służy ono do znajdowania na komputerze wszystkich plików, które nie zostały podpisane cyfrowo. Podczas rozwiązywania problemów za pomocą czystego rozruchu w systemie Windows XP należy przetestować tylko pliki z folderu %Windir%\System32\Drivers.

Aby użyć narzędzia Sigverif.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz poleceniesigverifw polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane, kliknij opcję Wyszukaj inne pliki niepodpisane cyfrowo, kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do folderu Windows\System32\Drivers, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Rozpocznij.
Po zakończeniu pracy programu Sigverif.exe zostanie wyświetlona lista wszystkich niepodpisanych cyfrowo sterowników zainstalowanych na komputerze.

UWAGA: Wiele sterowników wideo nie ma podpisów cyfrowych. Wykonanie poniższych kroków może spowodować problemy z rozdzielczością wideo, a w niektórych sytuacjach uniemożliwić uruchomienie komputera.

Lista wszystkich sterowników (podpisanych i niepodpisanych) znalezionych przez narzędzie Sigverif.exe znajduje się w pliku Sigverif.txt w folderze %Windir%, którym jest zwykle folder Winnt lub Windows. Wszystkie niepodpisane sterowniki są opatrzone uwagą „Niepodpisany”.

Po sprawdzeniu, które sterowniki nie mają podpisu, należy utworzyć folder, do którego mają być przeniesione niepodpisane sterowniki. Zwykle łatwą do zapamiętania nazwą folderu jest SysDriversBak.

Należy przenieść niepodpisane sterowniki, ponownie uruchomić komputer (na którym nie ma już niepodpisanych sterowników w folderze Windows\System32\Drivers), a następnie przetestować program lub inne funkcje, aby sprawdzić, czy nadal występują te same problemy lub są wyświetlane te same komunikaty o błędach.

UWAGA: Ponieważ większość plików sterowników jest skojarzonych z kluczami Rejestru, których nie zmodyfikowano, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie powiodło się uruchomienie przynajmniej jednego sterownika lub usługi.
Jeśli problem już nie występuje, jego przyczyną mógł być niepodpisany sterownik funkcji lub filtru innej firmy. Sterownik funkcji służy do ładowania określonego urządzenia korzystającego z jednej z magistral komputera. Sterownik filtru ładuje jeden poziom powyżej lub poniżej sterownika funkcji, dodając lub modyfikując zachowanie sterownika funkcji.

Aby ustalić, który sterownik jest uszkodzony, użyj jednej z następujących technik:
 • Na czas testu umieść sterowniki związane z tym samym programem lub urządzeniem z powrotem w folderze Windows\System32\Drivers.

  lub
 • Na czas testu umieść sterowniki z górnej części listy z powrotem w folderze Windows\System32\Drivers.
Pierwsza technika jest zwykle lepsza podczas ustalania przyczyny problemu, ale może się okazać, że ustalenie sterowników związanych z danym programem lub urządzeniem jest niemożliwe; dlatego akceptowane są obie techniki.

Po ustaleniu, który sterownik jest przyczyną problemu, należy albo usunąć (odinstalować) sterownik lub program, albo wyłączyć sterownik lub usługę.

Aby wyłączyć usługę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie%systemroot%\system32\services.msc /s, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij dwukrotnie usługę, kliknij pozycję Wyłączony na liście Typ uruchomienia, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Wyszukaj aktualizacje sterowników lub inne aktualizacje programu albo zamień oprogramowanie lub sterownik na program lub sterownik, który napisano specjalnie dla systemu Windows XP.

Aby wyłączyć sterownik, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie%systemroot%\system32\compmgmt.msc /s, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij gałąź Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dwukrotnie urządzenie, kliknij pozycję Nie używaj tego urządzenia (wyłącz) na liście Użycie urządzenia, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Wyszukaj zaktualizowany sterownik urządzenia dostarczony przez producenta.
Aby uzyskać informacje o sposobie kontaktu z producentem programu, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

UWAGA: Nie wszystkie urządzenia i usługi wymieniono na liście elementów interfejsu użytkownika systemu Windows XP.

Jeśli urządzenie lub usługa jest niedostępne na liście elementów interfejsu użytkownika systemu Windows XP, należy je wyłączyć, korzystając z konsoli odzyskiwania.
314058 Description of the Windows XP Recovery Console

Jak usunąć wpisy Rejestru

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Jeśli w programach uruchomionych w trybie awaryjnym problemy już nie występują, najprawdopodobniej ich przyczyną są programy ładowane podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP.

Programy stanowiące część procesu uruchamiania systemu Windows XP są zwykle dodawane do jednej z następujących lokalizacji:
 • Folder Autostart w menu Programy
 • Wiersz Run Rejestru dotyczący wszystkich użytkowników
 • Wiersz Run Rejestru dotyczący poszczególnych użytkowników
 • Wiersz load Rejestru dotyczący wszystkich użytkowników
UWAGA: Ponieważ Rejestr jest lokalizacją zawierającą wszystkie ustawienia komputera i programów systemu Windows XP, przed edycją Rejestru należy wykonać kopię zapasową Rejestru i jego poszczególnych wpisów, aby zabezpieczyć się na wypadek sytuacji, w której po zmodyfikowaniu Rejestru nie można uruchomić komputera. Aby utworzyć kopię zapasową Rejestru systemu Windows XP, należy użyć narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows, a następnie wykonać kopię zapasową całego systemu, w tym informacji o stanie systemu.

UWAGA: Narzędzie Kopia zapasowa nie jest dołączane do domyślnej instalacji systemu Windows XP Home Edition. Ikony Kopia zapasowa nie ma w menu Start systemu Windows XP Home Edition, a na liście programów w oknie Dodawanie/Usuwanie programów nie ma narzędzia Kopia zapasowa.

For additional informationabout how to install the Backup utility in Windows XP Home Edition, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
302894 JAK: Instalacja narzędzia Kopia zapasowa z dysku CD w systemie Windows XP Home Edition
Aby utworzyć kopię zapasową danych z informacjami o stanie systemu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy (lub polecenie Programy), kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 2. Kliknij przycisk Tryb zaawansowany.
 3. Kliknij kartę Kopia zapasowa, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Stan systemu.
 4. Kliknij przycisk Rozpocznij.
Wybór tej opcji spowoduje wykonanie kopii zapasowej danych o stanie systemu i innych danych, które wybrano dla bieżącej operacji tworzenia kopii zapasowej.

For additional informationabout how to perform a proper backup of the system registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
240363 JAK: Używanie programu Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych i przywracania stanu systemu w systemie Windows 2000
Ikony folderu Autostart są ładowane z dwóch lokalizacji. Aby je usunąć, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 2. Zlokalizuj i zaznacz następujący folder, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Wytnij:
  Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
 3. Utwórz na pulpicie folder SysDriversBak, utwórz w nim folder UserStartup, otwórz folder UserStartup, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Wklej.
 4. Powtórz kroki 1 i 2, a następnie przejdź do folderu All Users\Menu Start\Programy\Autostart.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Wytnij, zlokalizuj i kliknij folder SysDriversBak na pulpicie, utwórz folder AllUsersStartup, a następnie kliknij polecenie Wklej.
Aby usunąć z Rejestru wiersz Run dotyczący wszystkich użytkowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.
 4. Przejdź do utworzonego folderu SysDriversBak, wpisz nazwęHKLMRunw polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. W prawym okienku Edytora Rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy każdą wartość z wyjątkiem wartości Default, a następnie kliknij polecenie Usuń. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
 6. Sprawdź wartości kluczy RunOnce i RunOnceEx, aby ustalić, czy instalacja programu nie została całkowicie ukończona, a następnie powtórz kroki od 3 do 5, używając innych nazw plików w celu uwzględnienia wartości kluczy RunOnce i RunOnceEx.
Aby usunąć z Rejestru wartości wiersza Run dotyczące konta użytkownika, które zostało użyte do zalogowania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.
 4. Przejdź do utworzonego folderu SysDriversBak, wpisz nazwęHKCURunw polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. W prawym okienku Edytora Rejestru kliknij prawym przyciskiem każdą wartość, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 6. Sprawdź wartość klucza RunOnce, aby ustalić, czy instalacja programu nie została całkowicie ukończona, i powtórz kroki od 3 do 5 z tym, że należy zmienić nazwę na uwzględniającą wartość klucza RunOnce.
Aby usunąć dane wartości z klucza load, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Jeśli klucz load w prawym okienku ma jakiekolwiek dane wartości, kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik, zlokalizuj i kliknij folder SysDriversBak, wpisz nazwęHKCUloadw polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość load. Usuń wartość w polu danych wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Po wykonaniu tych kroków ponownie uruchom komputer i przeprowadź test.
Jeśli problem już nie występuje, scal usunięte wartości w następującej kolejności:
 1. Ikony z folderu Autostart dotyczące zarówno grupy Wszyscy użytkownicy, jak i konta użytkownika, użytego do zalogowania się
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
UWAGA: Aby scalić wartości, należy kliknąć dwukrotnie plik .reg w Eksploratorze Windows lub w oknie Mój komputer w celu zautomatyzowania procesu importowania. (Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku .reg można zauważyć, że domyślnie wykonywaną czynnością jest scalanie.) Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie scalenia danych w Rejestrze. Kliknij przycisk Tak, aby rozpocząć scalanie. Po poprawnym scaleniu pliku do Rejestru pojawi się komunikat o prawidłowym wykonaniu operacji. Po nieprawidłowym zakończeniu operacji spowodowanym złą składnią pliku pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że plik nie jest skryptem Rejestru i nie może być zaimportowany do Rejestru.

Aby dodać ikony do menu Autostart, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy (lub polecenie Programy), wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. Zlokalizuj i kliknij utworzony wcześniej folder SysDriversBak, otwórz folder AllUsersStartup, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący folder, a następnie kliknij polecenie Wklej:
  Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
 4. Zlokalizuj i kliknij folder SysDriversBak\UserStartup, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja.
 5. Zlokalizuj i kliknij następujący folder, a następnie kliknij polecenie Wklej:
  Documents and Settings\nazwa użytkownika\Menu Start\Programy\Autostart
  gdzie nazwa użytkownika jest nazwą użytkownika, której użyto do zalogowania się.
 6. Ponownie uruchom komputer i przeprowadź test.

Jak przetestować profile użytkownika

Czasami informacje o określonym użytkowniku mogą ulec uszkodzeniu, ale problem nie dotyczy innych użytkowników tego samego komputera. Aby ustalić, czy tak jest, zaloguj się jako nowy użytkownik lub utwórz konto nowego użytkownika, a następnie przetestuj je.

UWAGA: Czasami program może działać poprawnie tylko po zalogowaniu się przy użyciu domyślnego konta Administratora. Takie zachowanie może występować w starszych programach.

Jeśli domyślny profil Administratora uległ uszkodzeniu, należy ponownie zainstalować system Windows XP, aby wyeliminować ten problem.

Wszystkie informacje o konfiguracji dotyczące określonego użytkownika (które znajdują się w kluczu HKEY_CURRENT_USER) są przechowywane w pliku Ntuser.dat w folderze Documents and Settings\nazwa użytkownika.

Jak wyłączyć usługi innych firm

W celu uniknięcia problemów lub w celu ich obejścia konieczne może okazać się wyłączenie zainstalowanych usług innych firm. W trybie awaryjnym i w trybie awaryjnym z obsługą sieci nie są ładowane usługi innych firm; dlatego jeśli system w trybie awaryjnym działa prawidłowo, przyczyną problemu może być ładowana usługa innej firmy.

Poniższa tabela stanowi część listy zawierającej podstawowe usługi systemu operacyjnego. Pozycje tej listy mogą się jednak różnić w zależności od zainstalowanych usług i używanej wersji systemu Windows XP.

UsługaOpisTryb uruchomienia
AlerterUsługa alarmowaniaAutomatyczny
AppMgmtZarządzanie aplikacjamiRęczny
ClipSrvWieloschowekRęczny
EventSystemSystem zdarzeń modelu COM+Ręczny
BrowserPrzeglądarka komputerówAutomatyczny
DHCPKlient DHCPAutomatyczny
Dfs Rozproszony system plikówAutomatyczny
TrkWksKlient śledzenia łączy rozproszonychAutomatyczny
TrkSrvSerwer śledzenia łączy rozproszonychRęczny
MSDTCKoordynator transakcji rozproszonychAutomatyczny
DNSCacheKlient DNSAutomatyczny
EventLogDziennik zdarzeńAutomatyczny
FaxUsługa faksowaniaWyłączony
NtFrsReplikacja plikówRęczny
IISADMINAdministrator usług IISAutomatyczny
cisvcUsługa indeksowaniaRęczny
SharedAccessUdostępnianie połączenia internetowego (zapora)Ręczny
PolicyAgentAgent zasad IPSEC (usługa IPSEC)Automatyczny
LicenseServiceUsługa rejestrowania licencjiAutomatyczny
dmserverMenedżer dysków logicznychAutomatyczny
dmadminUsługa administracyjna Menedżera dysków logicznychRęczny
MessengerPosłaniecAutomatyczny
mspadminAdministracja serwerem proxy MicrosoftAutomatyczny
wspsrvUsługa Microsoft Winsock ProxyAutomatyczny
NetlogonLogowanie do sieciAutomatyczny
mnmsrvcUdostępnianie pulpitu zdalnego programu NetMeetingRęczny
NetmanPołączenia siecioweRęczny
NetDDEUsługa sieciowa DDERęczny
NetDDEdsdmUsługa sieciowa DDE DSDMRęczny
NtLmSspDostawca obsługi zabezpieczeń NT LMAutomatyczny
OnlBroadEmisja prezentacji w trybie onlineRęczny
SysmonLogDzienniki wydajności i alertyRęczny
PlugPLayStandard Plug and PlayAutomatyczny
SpoolerBufor wydrukuAutomatyczny
ProtectedStorageMagazyn chronionyAutomatyczny
mailalrtUsługa powiadamiania o alercie serwera proxyAutomatyczny
RSVPQoS RSVPRęczny
RasAutoMenedżer połączeń automatycznych dostępu zdalnegoRęczny
RasManMenedżer połączeń dostępu zdalnegoAutomatyczny
RpcSsZdalne wywoływanie procedur (RPC)Automatyczny
RPCLOCATORLokalizator zdalnego wywoływania procedur (RPC)Ręczny
RemoteRegistryUsługa Rejestr zdalnyAutomatyczny
NtmsSvcMagazyn wymiennyAutomatyczny
seclogonUsługa RunAsAutomatyczny
SamSsMenedżer kont zabezpieczeńAutomatyczny
lanmanserverSerwerAutomatyczny
ScardSvrKarta inteligentnaRęczny
ScardDrvPomocnik karty inteligentnejRęczny
SNMPUsługa SNMPAutomatyczny
SNMPTRAPUsługa pułapek SNMPRęczny
SENSPowiadamianie o zdarzeniach systemowychAutomatyczny
ScheduleHarmonogram zadańAutomatyczny
LmHostsUsługa pomocy TCP/IP NetBIOSAutomatyczny
TapiSrvTelefoniaRęczny
W3svcUsługa publikowania w sieci WebAutomatyczny
LanmanWorkstationStacja roboczaAutomatyczny


Zainstalowane mogą zostać następujące usługi dodatkowe:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Jak odinstalować programy

Jeśli żadna z omówionych metod nie rozwiązuje problemu, użyj narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterownia, aby rozpocząć usuwanie (odinstalowywanie) programów. Po usunięciu każdego programu ponownie uruchom komputer i przeprowadź test.

Jeśli te kroki nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft lub ponownie zainstaluj system operacyjny i programy.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

For additional informationabout troubleshooting startup issues in Windows XP, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
310353 How to Perform a Clean Boot in Windows XP
310560 How to Troubleshoot By Using the MSconfig Utility in Windows XP
229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows
242518 Long Pause During Windows Startup Process
244905 How to Disable a Service or Device that Prevents Windows from Booting
249000 Podczas uruchamiania brakuje menu rozruchu opcji zaawansowanych systemu Windows 2000
252448 JAK: Tworzenie dysku startowego w systemie Windows 2000
266169 Jak rozwiązywać problemy ze stanem wstrzymania, stanem hibernacji i zamykaniem komputera w systemie Windows 2000
298427 How to Restore the Disabled Startup Programs After an Upgrade from Windows 98 or Windows Millennium Edition
300886 A Description of the "Restore Startup Programs" Option That Is Used When You Upgrade to Windows XP
303561 Windows XP Shortcuts in the Startup Group Do Not Work When You First Start the Computer
306084 JAK: Przywracanie systemu Windows XP do poprzedniego stanu
310126 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
244601 Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316434 — ostatni przegląd: 07/09/2003 13:34:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kberrmsg kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbtool kbenv kbsetup KB316434
Opinia