Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

System Windows XP nie rozpoznaje całkowitego dostępnego miejsca na dysku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
System Windows XP może nie rozpoznać całkowitego dostępnego miejsca na dysku. Na przykład dysk twardy może mieć więcej niż 30 gigabajtów (GB) wolnego miejsca, ale narzędzie Zarządzanie dyskiem lub program Eksplorator Windows wskazują, że na dysku jest tylko 2 GB wolnego miejsca.

W rezultacie mimo, że na dysku jest bardzo dużo wolnego miejsca, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Mało miejsca na dysku.Wyczerpuje się miejsce na dysku lokalnym <litera dysku>.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod, stosownie do sytuacji. Aby wybrać najlepszą metodę, przed rozpoczęciem przeczytaj dokładnie cały artykuł.

OSTRZEŻENIE: Niżej podane metody mogą wymagać ponownej instalacji systemu Windows XP. Firma Microsoft zaleca wykonanie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych przed zastosowaniem tych metod.

Metoda 1: Uruchom Instalatora systemu Windows XP w celu ustalenia, czy dostępne jest wolne miejsce na dysku twardym

Aby określić, czy dostępne jest całe miejsce na dysku, uruchom Instalatora z nośnika instalacji systemu Windows XP.
 1. Włóż instalacyjny dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer. Po wyświetleniu monitu o uruchomienie z dysku CD naciśnij dowolny klawisz.

  UWAGA: Aby wykonać ten krok, może się okazać konieczne skonfigurowanie systemu BIOS do uruchamiania z dysku CD.
 2. Naciśnij klawisz ENTER po wyświetleniu ekranu Instalatora systemu Windows XP.
 3. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA).
 4. Po wyświetleniu ekranu Instalatora systemu Windows XP zawierającego listę bieżących instalacji systemu Windows XP naciśnij klawisz ESC, aby kontynuować instalację nowej kopii systemu Windows XP bez naprawiania.
 5. Zostanie wyświetlony ekran Instalatora systemu Windows XP zawierający informacje o partycjach. Zanotuj informacje o partycjach i o obszarach bez partycji. Ustal, czy na liście znajduje się całkowite dostępne miejsce, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. W przypadku, gdy na liście nie jest wyświetlone całkowite miejsce na dysku, problem może dotyczyć systemu BIOS; ten problem uniemożliwia poprawne rozpoznawanie dysku twardego przez komputer. W takim przypadku wybierz metodę 2.

   lub
  2. Jeśli na liście jest wyświetlone całkowite miejsce na dysku twardym, można kontynuować przy użyciu jednej z następujących opcji:

   • Wybierz istniejącą partycję systemu Windows XP, a następnie naciśnij klawisz D, aby ją usunąć.

    UWAGA: Wykonanie tej czynności spowoduje utratę wszystkich danych na tej partycji. Tej opcji należy używać tylko wtedy, gdy ma się absolutną pewność, że partycja może być całkowicie usunięta w celu utworzenia nowej partycji łączącej całkowite dostępne miejsce.
   • Wybierz obszar bez partycji, a następnie naciśnij klawisz C, aby utworzyć nową partycję.

    UWAGA: Tej opcji można użyć bez wcześniejszego usuwania istniejącej partycji z systemem Windows XP. Tej opcji należy używać tylko wtedy, jeśli nie chce się utracić danych z pierwszej partycji, a w obszarze bez partycji chce się zainstalować drugą kopię systemu Windows XP.

    UWAGA: Korzystając z systemu plików FAT 32, w systemie Windows XP nie można utworzyć woluminu o rozmiarze większym niż 32 GB. Za pomocą sterownika FastFAT w systemie Windows 2000 można instalować i obsługiwać woluminy o rozmiarze większym niż 32 GB używające systemu plików FAT32 (z pewnymi ograniczeniami), ale nie można takiego woluminu utworzyć za pomocą narzędzia Format. Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu. (Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz metodę 3 w tym artykule).

Metoda 2: Aktualizacja systemu BIOS lub użycie menedżera rozruchu

Jeśli podczas wykonywania poprzednich metod ustalono, że system BIOS uniemożliwia poprawne rozpoznawanie dysku twardego, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Zaktualizuj system BIOS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonania tej czynności, skontaktuj się z producentem płyty głównej lub komputera.
 • Użyj menedżera rozruchu innej firmy, aby uzyskać dostęp do dodatkowego miejsca na dysku twardym. Wielu producentów dysków twardych udostępnia odpowiednie aplikacje służące do tego celu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonania tej czynności, skontaktuj się z producentem dysku twardego.Aby uzyskać informacje o sposobie kontaktowania się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu z listy poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

  60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

  60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z

Metoda 3: Korzystanie z narzędzia Fdisk lub narzędzia innej firmy do podziału dysku na partycje

W przypadku gdy trzeba sformatować wolumin FAT32 o rozmiarze większym niż 32 GB w celu zwiększania partycji dla bieżącej instalacji systemu Windows XP, można użyć narzędzia innej firmy do podziału dysku na partycje lub użyć narzędzia Fdisk z dysku startowego systemu Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub systemu Microsoft Windows 98 i całkowicie sformatować dysk.Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak to zrobić, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255867 Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje
Po utworzeniu żądanych partycji możesz ponownie zainstalować system Windows XP, korzystając z programu instalacyjnego na nośniku instalacyjnym systemu Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314463 Limitations of the FAT32 File System in Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316505 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:43:16 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB316505
Opinia