Você está offline; aguardando reconexão

Komunikat o błędzie myszy „System nie może załadować pliku [vmouse.vxd]” wyświetlony przez Menedżera urządzeń

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL316544
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Mysz może nie działać w oczekiwany sposób. W Menedżerze urządzeń obok myszy może być wyświetlany znak wykrzyknika w żółtym kółku. Po wyświetleniu właściwości myszy może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
To urządzenie nie pracuje poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować pliku [vmouse.vxd] ładującego sterowniki dla tego urządzenia [kod 8]. Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom Instalatora systemu Windows, używając dysku CD z systemem Windows.
Problem pozostaje nadal nierozwiązany, mimo zastosowania się do zalecenia podanego w komunikacie i uruchomienia Instalatora systemu Windows.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli plik System.ini jest uszkodzony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, usuń wszystkie niepoprawne lub uszkodzone wpisy z pliku System.ini. Aby zmodyfikować plik System.ini, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz tekstc:\windows\system.ini, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W programie Notatnik firmy Microsoft można zauważyć, że plik System.ini jest podzielony na sekcje. Każda sekcja rozpoczyna się nagłówkiem sekcji, który jest umieszczony między dwoma nawiasami kwadratowymi. Przykładową postać pliku System.ini pokazano poniżej:
  [drivers]
  wave=mmdrv.dll
  timer=timer.drv
  [mci]
  [driver32]
  [386enh]
  woafont=dosapp.FON
  EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
 4. Sprawdź dokładnie, czy nad którymkolwiek z nagłówków sekcji nie znajduje się nieczytelny tekst („śmieci”). Jeżeli taki tekst poprzedza jakikolwiek nagłówek sekcji, należy go usunąć.
 5. Po usunięciu całego nieczytelnego tekstu (według instrukcji z kroku 4) kliknij polecenie Zapisz w menu Plik.
 6. Zamknij program Notatnik, a następnie ponownie uruchom komputer.
Millennium, Winmil, kod 8 hwmouse
Propriedades

ID do Artigo: 316544 - Última Revisão: 10/03/2004 04:18:14 - Revisão: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kberrmsg kbprb kbwinme ocsso KB316544
Comentários
irePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">