Pakiet zbiorczy poprawek 3166737 dla.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 i 4.5 w systemie Windows

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3166737
W tym artykule opisano pakiet zbiorczy poprawek 3166737 dla programu Microsoft.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 i 4.5. Aby uzyskać więcej informacji o problemach rozwiązywanych przez ten pakiet zbiorczy poprawek, zobaczProblemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy poprawek sekcja.
Rozwiązanie
Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

PobierzPobierz pakiet teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Uwaga: Aby sprawdzić wersję aktualizacji poprawki, należy sprawdzić wartość słowa kluczowego Release, aby okreœliæ wersjê zainstalowanego. Aby być zgodny z przodu, można sprawdzić wartość, która jest większa niż lub równa wartości, który jest wymieniony w poniższej tabeli.

Wersja pakietu zbiorczego poprawekWartość DWORD uwolnienia
Pakiet zbiorczy poprawek 3166737 dla programu.NET Framework 4.5 i nowsze wersje380042
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania wersji.NET Framework Zobacz Jak: ustalić, które wersje.NET Framework są zainstalowane.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć.NET Framework 4.5.1, 4.5.2 lub 4.5 zainstalowany.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, jeśli wszystkie pliki podlegające usterce są używane. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy poprawek

Problem przepływu pracy

Jeśli używasz klas w System.Workflow.*, a także za pomocą śledzenia przepływu pracy i włączono zgodność ze standardem FIPS na komputerze, na którym są uruchomione przepływy pracy, należy utworzyć następująceAppSetting klucza w pliku konfiguracyjnym aplikacji (lub pliku web.config dla Usługi Workflow Services):
<add key="microsoft:WorkflowRuntime:FIPSRequired" value="true"/>

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3166737 — ostatni przegląd: 07/14/2016 14:44:00 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista

  • kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3166737 KbMtpl
Opinia