Wyłączona dystrybucja kluczy Kerberos uniemożliwia uruchomienie usług programu Exchange

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL316710
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Po uruchomieniu serwera opartego na systemie Windows 2000 mogą wystąpić duże opóźnienia podczas wyświetlania ekranów Trwa przygotowywanie połączeń sieciowych, Trwa ładowanie ustawień osobistych oraz Trwa stosowanie ustawień osobistych.
 • Następujące usługi mogą nie zostać uruchomione w czasie procesu uruchamiania:
  • Microsoft Exchange System Attendant
  • Magazyn informacji Microsoft Exchange
  • Stosy MTA Microsoft Exchange
  • Protokół IMAP4 programu Microsoft Exchange
  • Protokół POP3 programu Microsoft Exchange
  • Komunikacja międzylokacyjna

 • Podczas próby używania przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można zlokalizować informacji dotyczących nazwy, ponieważ:
  Nie można się skontaktować z żadnym urzędem w celu uwierzytelnienia.
  Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zweryfikować, że domena jest właściwie skonfigurowana, oraz że jest aktualnie w trybie online.
 • Obok obiektu domeny w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory może być widoczny czerwony znak X. Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  System Windows nie może połączyć się z nową domeną, ponieważ:
  Nie można się skontaktować z żadnym urzędem w celu uwierzytelnienia.
 • Jedno z następujących zdarzeń mogło zostać zarejestrowane w Dzienniku zdarzeń aplikacji lub zdarzeń systemowych:
  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: MSExchangeSA
  Kategoria zdarzenia: Ogólne
  Identyfikator zdarzenia: 1005
  Opis:
  Nieoczekiwany błąd. Wystąpił błąd lokalny. Funkcja: Win32 Nr ID:
  8007203b Microsoft Exchange System Attendant.

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: MSExchangeSA
  Kategoria zdarzenia: Ogólne
  Identyfikator zdarzenia: 1004
  Opis:
  Uruchomienie usługi Microsoft Exchange System Attendant nie powiodło się.

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: MSExchangeDSAccess
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 2064
  Opis:
  Proces INETINFO.EXE (PID=1264). Żaden z używanych zdalnych serwerów DNS
  nie odpowiada.

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: Oakley
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 542
  Opis:
  Zasady zabezpieczeń pakietów IP dla usługi ISAKMP/Oakley wskazały algorytm szyfrowania, który jest objęty ograniczeniami eksportowymi odnośnie technik kryptograficznych. Szyfrowanie metodą 3DES stosowaną w ramach usługi ISAKMP/Oakley jest osłabiane do standardowego szyfrowania DES. Na ogół nie wynikają z tego poważniejsze konsekwencje. Usługa ISAKMP/Oakley nadal będzie zdolna do negocjowania parametrów zabezpieczeń IP i do ochrony przebiegu negocjacji za pomocą szyfrowania DES. Problem wynika tylko w sytuacji, gdy istnieje potrzeba chronienia negocjacji algorytmem 3DES. W takich przypadkach należy skontaktować się z administratorem sieci..

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Userenv
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 1000
  Opis:
  System Windows nie może ustalić nazwy użytkownika lub komputera. Wartość zwrócona (1908).

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: NETLOGON
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 5775
  Opis:
  Wyrejestrowanie rekordu DNS „_gc._tcp.nazwa_domeny.com.
  600 IN SRV 0 100 3268nazwa_serwera.nazwa_domeny.com.”
  nie powiodło się z powodu następującego błędu:
  Zły klucz DNS.
  Dane:
  0000: 39 23 00 00 9#..
  (Gdzienazwa_domeny.comjest nazwą domeny lokalnej, anazwa_serwera.nazwa_domeny.com jest pełną nazwą komputera.)

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: NETLOGON
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 5775
  Opis:
  Wyrejestrowanie rekordu DNS
  „_ldap._tcp.gc._msdcs.nazwa_domeny.com. 600 IN SRV 0 100 3268
  nazwa_serwera.nazwa_domeny.com” nie powiodło się z powodu następującego błędu:
  Zły klucz DNS.
  Dane:
  0000: 39 23 00 00 9#..
  (Gdzienazwa_domeny.comjest nazwą domeny lokalnej, anazwa_serwera.nazwa_domeny.com jest pełną nazwą komputera.)

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: NETLOGON
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia:
  Opis: Wyrejestrowanie rekordu DNS
  „_gc._tcp."nazwa_domeny.com. 600 IN SRV 0 100 3268
  "nazwa_serwera.nazwa_domeny.com.” nie powiodło się z powodu następującego błędu:
  Zły klucz DNS.
  Dane:
  0000: 39 23 00 00 9#..
  (Gdzienazwa_domeny.comjest nazwą domeny lokalnej, anazwa_serwera.nazwa_domeny.com jest pełną nazwą komputera.)

  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Źródło zdarzenia: MRxSmb
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 3034
  Opis:
  Readresator nie może zainicjować atrybutów kontekstu zabezpieczeń lub
  kontekstu kwerend.
  Dane:
  0000: 00 00 08 00 02 00 56 00 ........
  0008: 00 00 00 00 da 0b 00 80 .......?
  0010: 00 00 00 00 5e 00 00 c0 ........
  0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
  0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
  0028: 68 04 00 00 5e 00 00 c0 h.......

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7001
  Opis:
  Usługa Magazyn informacji Microsoft Exchange zależy od usługi Microsoft Exchange System Attendant, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu:
  %%0

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Ogólne
  Identyfikator zdarzenia: 7001
  Opis:
  Usługa Protokół POP3 programu Microsoft Exchange zależy od usługi Magazyn informacji Microsoft Exchange, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu:
  Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.

  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Źródło zdarzenia: MRxSmb
  Kategoria zdarzenia: Ogólne
  Identyfikator zdarzenia: 3034
  Opis:
  Readresator nie może zainicjować atrybutów kontekstu zabezpieczeń lub kontekstu kwerend.
  Dane:
  0000: 00 00 08 00 02 00 56 00 ........
  0008: 00 00 00 00 da 0b 00 80 .......?
  0010: 00 00 00 00 5e 00 00 c0 ........
  0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
  0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
  0028: 68 04 00 00 5e 00 00 c0 h.......

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Ogólne
  Identyfikator zdarzenia: 7001
  Opis:
  Usługa Protokół IMAP4 programu Microsoft Exchange zależy od usługi Magazyn informacji Microsoft Exchange, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu:
  Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: Podręczne okno aplikacji
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 26
  Opis:
  Podręczne okno aplikacji: Menedżer sterowania usługami: Przynajmniej jedna usługa lub jeden sterownik nie dały się uruchomić podczas uruchamiania systemu. Użyj Podglądu zdarzeń, aby znaleźć szczegółowe informacje w dzienniku zdarzeń.

  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Źródło zdarzenia: MRxSmb
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 3034
  Opis:
  Readresator nie może zainicjować atrybutów kontekstu zabezpieczeń lub kontekstu kwerend.
  Dane:
  0000: 00 00 08 00 02 00 56 00 ......V.
  0008: 00 00 00 00 da 0b 00 80 .......?
  0010: 00 00 00 00 5e 00 00 c0 ........
  0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
  0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
  0028: 68 04 00 00 5e 00 00 c0 h.......

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: NETLOGON
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 5775
  Opis:
  Wyrejestrowanie rekordu DNS
  „_kerberos._tcp.dc._msdcs.nazwa_domeny.com. 600 IN SRV 0 100 88
  "nazwa_serwera.nazwa_domeny.com".” nie powiodło się z powodu następującego błędu:
  Zły klucz DNS. Dane:0000: 39 23 00 00 9#..
  (Gdzienazwa_domeny.comjest nazwą domeny lokalnej, anazwa_serwera.nazwa_domeny.com jest pełną nazwą komputera.)

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: NETLOGON
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 5775
  Opis:
  Wyrejestrowanie rekordu DNS
  „_kerberos._tcp.nazwa_domeny.com. 600 IN SRV 0 100 88
  "nazwa_serwera.nazwa_domeny.com".” nie powiodło się z powodu następującego błędu:
  Zły klucz DNS.
  Dane:
  0000: 39 23 00 00 9#..
Przyczyna
Usługa Active Directory wymaga usługi Centrum dystrybucji kluczy Kerberos do uwierzytelnienia. Symptomy opisane wcześniej w tym artykule mogą się pojawić w przypadku, gdy Centrum dystrybucji kluczy Kerberos zostało wyłączone.
Rozwiązanie
Aby włączyć usługę Centrum dystrybucji kluczy Kerberos:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, kliknij polecenieNarzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUsługi.
 2. Na liście usług kliknij dwukrotnie pozycjęCentrum dystrybucji kluczy Kerberos.
 3. Zmień ustawienieTyp uruchomienianaAutomatyczny.
 4. Kliknij przyciskOK.
 5. Uruchom ponownie serwer.
Stan
To zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
217098 Basic Overview of Kerberos Authentication in Windows 2000
231789 Local Logon Process for Windows 2000
sbs smallbiz
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316710 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:45:30 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb bos2000 KB316710
Opinia