MS16-083: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player: 16 czerwca 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3167685
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w programie Adobe Flash Player, gdy jest zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 i 10 systemu Windows w wersji 1511.

Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-083..
Więcej informacji
Ważne
 • Wszystkie przyszłe aktualizacje zabezpieczeń, niezwiązana z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze systemu Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłych aktualizacji.
 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego który potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy systemów operacyjnych Windows, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą" tego artykułu. Jeśli chcesz zainstalować aktualizację oprogramowania Adobe Flash Player dla wcześniejszej wersji systemu Windows, należy spróbować Pobierz program Flash Player firmy Adobe.

Znane problemy w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Niektórzy klienci Citrix XenApp i XenDesktop, korzystający z programu Flash przekierowania zgłaszali problemy z niezawodnością, po zastosowaniu tej aktualizacji. Microsoft bada ten problem wraz z Citrix i Adobe, a będziemy ogłaszać więcej informacji w niniejszym artykule gdy stają się dostępne.

  Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć funkcję automatycznego aktualizowania zobaczAutomatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga: Dla Windows RT 8.1, aktualizacja ta dostępna jest jedynie za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-083. że odnosi się do wersji systemu Windows, które są uruchomione.
Więcej informacji

Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki

Centrum zabezpieczeń

Można zarządzać aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach, stacjonarnych i systemach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum TechNet Update Management Center. ZWitryny sieci Web Microsoft TechNet Security zawiera więcej informacji na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne wWitryna Microsoft Update iWindows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne wCentrum Pobierania firmy Microsoft. Aktualizacje zabezpieczeń można znaleźć najłatwiej przez przeprowadzając wyszukiwanie wyrażenia "poprawka zabezpieczeń".

Można pobrać aktualizacje zabezpieczeń zWykazu usług Microsoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia przeszukiwalny katalog zawartości, która jest udostępniana za pośrednictwem witryny Windows Update i Microsoft Update. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki service pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobaczCzęsto zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft udostępnia wskazówki wykrywania i wdrażania dla aktualizacji zabezpieczeń. Wskazówki te zawierają zalecenia i informacje, które mogą pomóc specjalistom IT zrozumieć, jak za pomocą różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobaczWskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania dla aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft.

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń oraz typowych błędów konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobaczNarzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer.

Uwaga: Klienci, którzy korzystają ze starszych wersji oprogramowania, który nie jest obsługiwany przez najnowszą wersję narzędzia MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services należy zobacz sekcję "Legacy Product Support"Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer. W tym miejscu znajdą informacji na temat sposobu tworzenia przy użyciu starszych narzędzi wykrywania aktualizacji zabezpieczeń kompleksowe.

Windows Server Update Services

Usługi Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia informacje, które umożliwiają administratorom technologii wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz następujący artykuł Microsoft TechNet:

Programu Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera program wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń Microsoft Systems Management Server (SMS).
OprogramowanieSMS 2003 z narzędziem ITMUMenedżer konfiguracji programu System Center
Windows 8.1 dla 32-bitowych systemów NieTak
Windows 8.1 dla systemów 64-bitowychNieTak
System Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2NieTak
Uwaga: Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla programu SMS 2.0 12 kwietnia 2011. Program SMS 2003 Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla Security Update Inventory Tool (SUIT) 12 kwietnia 2011. Zachęcamy klientów, aby uaktualnić doMenedżer konfiguracji programu System Center. Dla klientów, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3 Narzędzie Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) jest także opcja.

Program SMS 2003 programu SMS 2003 Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft (ITMU) można za pomocą programu SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, które są oferowane przezWitryna Microsoft Update które są obsługiwane przezWindows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Programu Systems Management Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia skanowania programu SMS zobaczSystemy zarządzania Server 2003 Software Update Scanning Tools. Zobacz też Pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Menedżer konfiguracji programu System Center używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobaczProgram System Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje ZobaczLista zbiorcza miesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Tester zgodności aktualizacji i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisują te same pliki i ustawienia rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to prowadzić do niezgodności i wydłużyć czas wymagany do wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń. Można usprawnić proces testowania i sprawdzania poprawności aktualizacji systemu Windows zainstalowanych aplikacji za pomocąTester zgodności aktualizacji składniki, które są zawarte w Zestaw narzędzi zgodności aplikacji.

Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji (ACT) zawiera narzędzia i dokumentację potrzebne do badania i minimalizowania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem w środowisku systemu Windows Vista, aktualizacji systemu Windows, aktualizacji Microsoft Security lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń

8.1 Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Informacje dotyczące wdrażania".
WdrażaniaInformacje
Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3167685-x86.msu/quiet
Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/quiet
Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3167685-x86.msu/quiet/norestart
Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/quiet/norestart
Więcej informacjiPatrz podsekcja "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobaczDlaczego może być wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Weryfikacja klucza rejestruKlucz rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji nie istnieje.
Uwzględnianie w przyszłych dodatków service packAktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostały wcześniej zaktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobaczOpis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/?, / h, / HelpWyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/ quietPomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/ norestartW połączeniu z parametrem/quietsystem nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
warnrestart:<seconds></seconds>W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.
promptrestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator pyta, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ forcerestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ log:<file name=""></file>Włącza rejestrowanie w określonym pliku.
/ extract:<destination></destination>Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.
/ uninstall /kb:<KB number=""></KB>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe Zobacz sekcję "Windows Update Stand-alone Installer" w artykule TechNetRóżne zmiany w systemie Windows 7.
Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne w tym systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu wyszukiwania .
 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które są zawarte w tym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga: W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.
 4. Można także kliknąć kartę Szczegóły i porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga: Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach, pliki są zmieniane podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.
 5. Wreszcie można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje i porównać informacje o plikach dla starszej wersji pliku oraz informacje o pliku dla nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "Informacje na temat wdrażania" w tej sekcji.
WdrażaniaInformacje
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3167685-x64.msu/quiet
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/quiet
Instalowanie bez ponownego uruchomieniaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3167685-x64.msu/quiet/norestart
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/quiet/norestart
Więcej informacjiPatrz podsekcja "Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobaczDlaczego może być wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Weryfikacja klucza rejestru

Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.
Uwzględnianie w przyszłych dodatków service packAktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie był wcześniej zaktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobaczOpis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/?, / h, / HelpWyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/ quietPomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/ norestartW połączeniu zparametrem/quietsystem nie uruchomiony ponownie po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
warnrestart:sekund&gt;W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.
promptrestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator monituje użytkownika przed jego rozpoczęciem ponownego uruchomienia.
/ forcerestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ log:Nazwa pliku&gt;Włącza rejestrowanie w określonym pliku.
/ extract:docelowy&gt;Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.
/ uninstall /kb:numer KB>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe zobacz "Windows Update Stand-alone Installer" w następującym artykule TechNet firmy Microsoft:
Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej w systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga: W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.
 4. Można również kliknąć kartę Szczegóły , aby porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga: Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach plików może być zmieniona podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.
 5. Wreszcie można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje , a następnie porównaj informacje o plikach dla starszej wersji pliku z informacjami o nową lub zaktualizowaną wersję pliku.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju: Obsługa międzynarodowa
Informacje o pliku

Informacje o plikach mieszania

Nazwa plikuSHA1 hashSkrót SHA256
Windows10.0-KB3167685-x86.msu (wersja 1511)609A0B793594D97CDE7EACEB274250636070F21071618B0E97AD1029541CEE0D643852F701645EBBFA185B4BD8C44E1C7D004998
Windows10.0-KB3167685-x64.msu (wersja 1511)00EC6619A16EF067A980133952BDA888A83312088B7D26188E76049598A97EDD3F345E5D4C716DF7BD6EEB136797C95E3CB71D4D
Windows10.0-KB3167685-x86.msu.E804CD8DB0FEEDB5423AABAC82740E00F4F03A4C3E5C3995ACA120DD0798B4DBE5F92DED0E57116E1C79009DCEC4D5B7C5F44F4C
Windows10.0-KB3167685-x64.msu.7C5968A5A3AAF31BD181EAA0E09B9CD674F3AE00AA7E75FDC2524E7D2A59F0FA890A13EBCFEABF30621FAE323C735C1A90C680D7
Windows8.1-KB3167685-x86.msu.8805ACBA6171B9D2FCB5A58B69BA1DB19736BB7151FA8ECFE2F046786727ADD7CC35DAC12F06A15609453A5BB9A81A0F1BCC78A5
Windows8.1-KB3167685-x64.msu.A5920A1C6F5C517496DA8B9BD4537A86BCCFDCB861DF24865DAAD72CDAAF65B703A822A8DD18BD1C9C574124243CFB831C3A0B7F
Windows8.1-KB3167685-arm.msu851526A9FD97E9872653EE6E391CE50FB893BA29D13157408ABC79F6AA1F26DB73DA6EF0EA026F2B257276BBB32B12F22CAC0642
Windows8-RT-KB3167685-x64.msu.F0586BB1C91C768DA6C0C731DE706DB58D37EF5EAD123A373B426C354392D759094025D6C03B00FD90685E8D0262C89107494057

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach.

Informacje o plikach w systemie Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2

Wszystkie obsługiwane wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy726,31414-cze-201617:13Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014-cze-201617:13x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814-cze-201617:13x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214-cze-201617:13Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614-cze-201617:13x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414-cze-201617:13x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji ARM
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Pliki Flash.ocx22.0.0.19218,610,68014-cze-201617:13Nie dotyczy
Flashplayerapp.exe22.0.0.192809,46414-cze-201617:13Nie dotyczy
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192162,29614-cze-201617:13Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192536,56814-cze-201617:13Nie dotyczy
Flashutil_activex.exe22.0.0.192787,44814-cze-201617:13Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy159,17014-cze-201617:13Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19227,981,30414-cze-201617:13x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,60814-cze-201617:13x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192915,44814-cze-201617:13x64
ActiveX.VCHNie dotyczy726,31414-cze-201617:13Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014-cze-201617:13x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814-cze-201617:13x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214-cze-201617:13Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614-cze-201617:13x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414-cze-201617:13x86

Informacje o plikach systemu Windows 10 (wersja 1511)

Wszystkie obsługiwane wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy726,31414-cze-201618:33Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014-cze-201618:33x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814-cze-201618:33x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214-cze-201618:33Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614-cze-201618:33x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414-cze-201618:33x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy159,17014-cze-201618:33Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19227,981,30414-cze-201618:33x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,60814-cze-201618:33x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192915,44814-cze-201618:33x64
ActiveX.VCHNie dotyczy726,31414-cze-201618:33Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014-cze-201618:33x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814-cze-201618:33x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214-cze-201618:33Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614-cze-201618:33x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414-cze-201618:33x86

Informacje o plikach systemu Windows 10

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy159,17014-cze-201617:32Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19227,981,30414-cze-201617:32x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,60814-cze-201617:32x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192915,44814-cze-201617:32x64
ActiveX.VCHNie dotyczy726,31414-cze-201617:32Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014-cze-201617:32x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814-cze-201617:32x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214-cze-201617:32Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614-cze-201617:32x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414-cze-201617:32x86
Wszystkie obsługiwane wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy726,31414-cze-201617:32Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014-cze-201617:32x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814-cze-201617:32x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214-cze-201617:32Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614-cze-201617:32x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414-cze-201617:32x86

Informacje o plikach systemu Windows Server 2012

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy159,17014-cze-201617:29Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19227,980,76814-cze-201617:29x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,07214-cze-201617:29x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192914,91214-cze-201617:29x64
ActiveX.VCHNie dotyczy726,31414-cze-201617:29Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx22.0.0.19221,592,54414-cze-201617:29x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192827,87214-cze-201617:29x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,09614-cze-201617:29Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll22.0.0.192604,64014-cze-201617:29x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,28814-cze-201617:29x86

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3167685 — ostatni przegląd: 07/03/2016 16:59:00 — zmiana: 3.0

Windows 10, Windows 10 Version 1511, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3167685 KbMtpl
Opinia