Dodaje rozmiar buforu skorygowana do zdarzenie BufferSizeTuning, gdy AutoAdjustBufferSize jest włączona w SSIS 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3170140
Dotyczących poprawy
Załóżmy, że tworzysz projekt Microsoft SQL Server 2016 Integration Services (SSIS 2016) i ustawić wartość AutoAdjustBufferSize Właściwość przepływ danych na wartość true. W takiej sytuacji nie możesz wiedzieć rozmiar buforu skorygowana podczas wykonywania pakietu. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można uzyskać rozmiar buforu skorygowana z poziomu zdarzenia BufferSizeTuningRejestrowanie SSIS Funkcja.
Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji zbiorczej

Ulepszenia wprowadzono po raz pierwszy w następujących aktualizacji zbiorczej programu SQL Server.
Zalecenie: Zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server
Każda nowa aktualizacja zbiorcza dla programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzedniej zbiorczej aktualizacji. Firma Microsoft zaleca, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zbiorcze dla programu SQL Server:
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3170140 — ostatni przegląd: 07/26/2016 10:22:00 — zmiana: 1.0

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3170140 KbMtpl
Opinia