Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” przy próbie użycia programu Outlook Web Access

Symptomy
Przy próbie zalogowania się do programu Microsoft Outlook Web Access (OWA) może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
401.3 Odmowa dostępu przez listę kontroli dostępu ACL zasobu — internetowe usługi informacyjne
—lub—
Wystąpił błąd w czasie wykonywania.
Czy chcesz debugować?
Wiersz: 350
—lub—
Błąd: Odmowa dostępu.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy grupa Użytkowników uwierzytelnionych nie ma uprawnień dostępu do folderu Exchsrvr\exchweb.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy folder dysk:\Program Files\Exchsrvr, a następnie kliknij polecenie Właściwości, gdzie dysk oznacza literę dysku systemowego (zwykle jest to litera C).
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij pole wyboru Zezwalaj na propagowanie uprawnień dziedzicznych obiektu nadrzędnego do tego obiektu, aby je zaznaczyć.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Sprawdź, czy grupa Użytkownicy uwierzytelnieni ma następujące uprawnienia do folderu Exchsrvr\exchweb:
  • Odczyt i wykonywanie
  • Wyświetlanie zawartości folderu
  • Odczyt
  Jeśli grupa Użytkownicy uwierzytelnieni nie ma takich uprawnień, należy ustawić je ręcznie. Zamknij okno dialogowe Właściwości: exchweb.
 5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla folderu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared.
 6. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer usług internetowych.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie usługi IIS.
 8. Na liście Jaką czynność mają wykonać usługi IIS? kliknij pozycję Uruchom ponownie Usługi internetowe na Nazwa serwera, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi, aby otworzyć okno dialogowe Usługi.
 10. Ponownie uruchom wszystkie usługi programu Exchange.
 11. Zamknij okno dialogowe Usługi.
XCCC
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317471 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:51:00 — zmiana: 5.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbprb KB317471
Opinia