JAK: Używanie narzędzia raportującego Licencjonowania usług terminalowych (Lsreport.exe)

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL317592
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak używać narzędzia raportującego Licencjonowania usług terminalowych (Lsreport.exe) do wyświetlania i analizowania informacji o licencjach, umieszczonych w bazie danych serwerów licencji usług terminalowych.

Narzędzie Lsreport.exe jest dostępne w zestawie Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit. Lsreport.exe to narzędzie wiersza polecenia, którego można używać do wyświetlania informacji o licencjach wystawionych przez serwery licencji usług terminalowych. Narzędzie Lsreport.exe łączy się z serwerami licencji usług terminalowych i odczytuje informacje o pakietach kluczy licencji, zainstalowanych na serwerach.

Narzędzie Lsreport.exe może eksportować zawartość bazy danych serwera licencji do pliku tekstowego. Domyślna nazwa pliku to Lsreport.txt. Plik jest tworzony w aktualnym folderze roboczym. Plik wynikowy zawiera następujące kolumny, oddzielone znakami tabulacji:
Server
License ID
Keypack ID
Client
User
Start
End
Issue Type
License Type

Omówienie narzędzia Lsreport.exe

Narzędzie Lsreport.exe używa następującej składni:
lsreport /f[ścieżka]nazwa_pliku/dpoczątek[koniec]/tlista_serwerów
Parametry, których można użyć z narzędziem Lsreport.exe, to:
 • /f[ścieżka]nazwa_pliku:Użycie tego parametru pozwala określić nazwę (i dodatkowo ścieżkę) pliku dziennika. Jeżeli plik o podanej nazwie już istnieje, jest on zastępowany. Jeśli pominie się ten parametr, narzędzie Lsreport.exe użyje domyślnej nazwy pliku dziennika, Lsreport.txt, i utworzy plik w aktualnym folderze roboczym.
 • /dpoczątek[koniec]: Tego parametru się używa, aby zapisywać w pliku wyjściowym tylko informacje o licencjach działających między podaną datą początkową a datą końcową. Jeśli nie poda się daty końcowej, domyślnie zostanie użyta aktualna data. Działająca licencja to licencja ważna w każdym momencie podanego okresu. Licencje aktywne są ważne w każdym momencie po wystawieniu, natomiast licencje tymczasowe są ważne przez 90 dni od momentu wystawienia.
 • /t:Tego parametru się używa, aby zapisywać w pliku wyjściowym tylko informacje o licencjach tymczasowych. Domyślnie narzędzie Lsreport.exe zapisuje w pliku wyjściowym informacje o wszystkich licencjach.
 • lista_serwerów:Parametr ten pozwala określić listę wszystkich serwerów licencji usług terminalowych, które mają być uwzględnione w kwerendzie. Pozycje listy oddziela się spacjami. Jeśli pominie się ten parametr, narzędzie Lsreport.exe uzyska listę od kontrolera domeny i wyśle kwerendę do wszystkich odkrytych serwerów licencji usług terminalowych domeny i przedsiębiorstwa.

Przykłady

 • Aby zapisać informacje o wszystkich licencjach w pliku Lsreport.txt w aktualnym folderze roboczym, wpisz poniższe polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER:
  lsreport
 • Aby zapisać informacje o wszystkich licencjach w pliku Output.txt w folderze Reports na dysku E, wpisz poniższe polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER:
  lsreport /f e:\reports\output.txt
 • Aby umieścić w pliku Licences.txt w głównym folderze dysku C listę wszystkich licencji tymczasowych, znajdujących się na serwerach licencji usług terminalowych o nazwach TS1 i TS2, wpisz poniższe polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER:
  lsreport /f c:\licenses.txt /t ts1 ts2

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu Lsreport.exe, wpisz w wierszu polecenialsreport /?i naciśnij klawisz ENTER.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Lsreport.exe i innych narzędzi zestawu Terminal Services Resource Kit, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240444 Useful Terminal Services Resource Kit Utilities
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące technologii licencji usług terminalowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
275052 Terminal Services Licensing Technology for Application Service Providers
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące technologii licencji usług terminalowych i wymagań dotyczących ich rozmieszczania, zapoznaj się z dokumentem Microsoft Windows 2000 Terminal Services Licensing Technology White Paper (Tslicensing.doc), dostępnym w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:Można także przejrzeć rozdział 16 przewodnika Windows 2000 Server Deployment Planning Guide, dostępnego w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317592 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:54:45 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB317592
Opinia