Warunki korzystania z technologii ASP w programie FrontPage 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL318287
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft FrontPage 2000: 312638.
Streszczenie
W tym artykule omówiono elementy wymagane do korzystania z technologii ASP (Active Server Pages) firmy Microsoft w programie Microsoft FrontPage. Warunkiem wyświetlania wyników funkcji ASP w programie FrontPage jest zainstalowanie elementów wymienionych w tym artykule.

Technologia ASP została zaprojektowana z myślą o serwerach sieci Web wykorzystujących internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft. Obsługiwane są następujące platformy i serwery sieci Web:
 • Wydania systemu Windows przeznaczone dla użytkowników indywidualnych
  • Microsoft Windows 95
   • Microsoft Personal Web Server 1.0 lub 4.0
  • Microsoft Windows 98
   • Microsoft Personal Web Server 1.0 lub 4.0
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
   • Dla systemu Windows Me nie ma obsługiwanego serwera sieci Web.

    Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    266456 Program Personal Web Server nie jest dołączony do systemu Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
   • Microsoft Peer Web Services 2.0, 3.0 lub 4.0
  • Microsoft Windows NT 4.0 Server lub Enterprise Server
   • Microsoft Internet Information Server 2.0, 3.0 lub 4.0
  • Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server
   • Dla systemu Windows NT 4.0 Terminal Server nie ma obsługiwanego serwera sieci Web.
    • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft w wersji 5.0
 • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows XP Home Edition
   • Dla systemu Windows XP Home Edition nie ma obsługiwanego serwera sieci Web.

    Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    304197 INFO: Program Personal Web Server nie jest dołączany do systemu Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
   • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft w wersji 5.1
Więcej informacji

Jak znaleźć obsługiwany serwer sieci Web

Personal Web Server 1.0

Ten serwer sieci Web nie jest już dostępny, ale można go zainstalować, jeśli posiada się dysk CD z programem Microsoft FrontPage 97 lub Microsoft FrontPage 98. Znajduje się on na dysku CD w następującym folderze:
dysk:\PWS\ENU
gdzie dysk oznacza literę stacji dysków CD-ROM.

Internet Information Server 2.0 lub 3.0 i Peer Web Services 2.0 lub 3.0

Te serwery sieci Web są dołączone do systemu Windows NT 4.0. Mając dysk CD z systemem Windows NT 4.0, można zainstalować dowolny z tych serwerów sieci Web. Aby zainstalować serwer, kliknij dwukrotnie plik Inetstp.exe w następującym folderze na dysku CD:
dysk:\I386\INETSRV
gdzie dysk oznacza literę stacji dysków CD-ROM.

Internet Information Server 4.0, Peer Web Services 4.0 i Personal Web Server 4.0

Te serwery sieci Web są dołączone do dodatku Windows NT 4.0 Option Pack. Są one również dostępne do pobrania w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Serwer Personal Web Server 4.0 można również zainstalować, jeśli posiada się dysk CD z systemem Windows 98. Program ten znajduje się w następującym folderze na dysku CD:
dysk:\add-ons\pws
gdzie dysk oznacza literę stacji dysków CD-ROM.

Internetowe usługi informacyjne 5.0

Ten serwer sieci Web jest dołączony do systemu Windows 2000. Można zainstalować go wraz z systemem Windows 2000. Jeśli natomiast masz już zainstalowany system Windows 2000, uruchom ponownie program instalacyjny systemu Windows 2000, aby zainstalować ten serwer sieci Web.

Internetowe usługi informacyjne 5.1

Ten serwer sieci Web jest dołączony do systemu Windows XP Professional. Można zainstalować go wraz z systemem Windows XP Professional. Jeśli natomiast masz już zainstalowany system Windows XP Professional, uruchom ponownie jego program instalacyjny, aby zainstalować ten serwer sieci Web.

Mechanizm ASP

Mechanizm ASP stanowi składnik usług IIS w wersji 4.0 i nowszych. W przypadku wersji starszej niż 4.0 można pobrać mechanizm ASP z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Mechanizm ASP jest również dołączony na dysku CD z programem FrontPage 98. Aby zainstalować mechanizm ASP z dysku CD z programem FrontPage 98, otwórz następujący folder:
dysk:\60 Minute Intranet Kit\60 Minute Intranet Kit\modules
gdzie dysk oznacza literę stacji dysków CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie plik Asp.exe.

Uwaga: Nie należy instalować mechanizmu ASP, jeśli są już zainstalowane usługi IIS w wersji 4.0 lub nowszej.

32-bitowy sterownik ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) to powszechnie przyjęty standard, który umożliwia komunikowanie się oprogramowania z bazą danych. Aby móc korzystać z funkcji ASP w programie FrontPage, konieczne jest zainstalowanie 32-bitowego sterownika bazy danych ODBC dla tej bazy danych, która ma być wykorzystywana z danym serwerem sieci Web. Na przykład baza danych Northwind jest przykładową bazą danych programu Microsoft Access. Aby użyć tej przykładowej bazy danych, musisz zainstalować sterownik ODBC programu Microsoft Access na serwerze sieci Web.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o sterownikach ODBC, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozszerzenia serwera programu FrontPage

Rozszerzenia serwera programu FrontPage umożliwiają komunikowanie się klienta programu FrontPage z serwerem sieci Web i zdalne korzystanie z narzędzi autorskich.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania i konfigurowania rozszerzeń serwera programu FrontPage, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300004 JAK: Instalowanie i konfigurowanie rozszerzeń serwera programu FrontPage 2000 na serwerze sieci Web opartym na systemie Windows NT (Windows NT lub Windows 2000)
300543 How to use the command-line tools to install and configure the FrontPage Server Extensions on IIS 4.0 and IIS 5.0
300544 JAK: Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia do uaktualniania rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 na serwerze IIS

Rozwiązywanie problemów

Aby zweryfikować, czy warunki korzystania z technologii ASP są spełnione, możesz uruchomić przykładowy kod ASP:
<% Response.Write "Hello World!"%>				
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program FrontPage. Otwórz witrynę sieci Web, podając adres HTTP, aby się z nią połączyć.
 2. Kliknij przycisk Nowa strona na pasku narzędzi Standardowy.
 3. Kliknij kartę HTML na dole okna programu FrontPage, aby przełączyć się do widoku HTML.
 4. Kliknij początkowy tag <body>, a następnie wpisz następujący kod ASP:
  <% Response.Write "Hello World!"%>						
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. W polu Nazwa pliku wpisz tekst Asptest.asp i kliknij przycisk Zapisz.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Podgląd w przeglądarce.

  Strona zostanie otwarta w przeglądarce sieci Web i zobaczysz komunikat „Hello World!”.

  Uwaga: Jeśli ta strona nie zostanie wyświetlona i nie zobaczysz komunikatu, przejrzyj listę wymaganych składników w tym artykule.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266456 Program Personal Web Server nie jest dołączony do systemu Windows Millennium Edition
297943 INFO: Getting started with Active Server pages
inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 318287 — ostatni przegląd: 02/09/2014 04:25:14 — zmiana: 6.1

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto KB318287
Opinia