Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Proces systemowy SERVICES.EXE został nieoczekiwanie zakończony z kodem stanu 128” podczas uruchamiania systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po uruchomieniu systemu Windows 2000 Server i wyświetleniu komunikatu „Przygotowywanie połączeń sieciowych” może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

System jest zamykany. Zapisz wszystkie rozpoczęte prace i wyloguj się. Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Zamknięcie zostało zainicjowane przez NT AUTHORITY\SYSTEM.

Proces systemowy C:\WINNT\SYSTEM32\SERVICES.EXE został nieoczekiwanie zakończony z kodem stanu 128. System zostanie zamknięty i uruchomiony ponownie.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli w następującym kluczu rejestru znajdują się niepoprawne odwołania do folderów udostępnionych:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Shares
Ten problem może również wystąpić, jeśli w następującym kluczu rejestru znajduje się nieaktualna wartość dotycząca zabezpieczeń udziałów, które już nie istnieją:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares\Security
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym:
  1. Ponownie uruchom komputer.
  2. Po wyświetleniu komunikatu „Wybierz system operacyjny do uruchomienia” naciśnij klawisz F8.
  3. W menu Opcje zaawansowane systemu Windows przy użyciu strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Jeśli na komputerze zainstalowane są inne systemy operacyjne, za pomocą klawiszy strzałek wybierz na wyświetlonej liście pozycję Microsoft Windows 2000, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares
 4. Wykonaj kopię zapasową klucza rejestru:
  1. W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru.
  2. W polu Nazwa pliku wpisz tekst Shares_RegKey, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   Po wykonaniu tego kroku klucz rejestru Shares zostanie zapisany w pliku Shares_RegKey, z którego będzie go można przywrócić w przyszłości. Domyślnie plik jest zapisywany w folderze Moje dokumenty. Aby uzyskać informacje o sposobie przywrócenia klucza, w Pomocy programu Regedit wyszukaj temat Importowanie klucza rejestru.
 5. Przeanalizuj listę wartości w prawym okienku Edytora rejestru.

  Zwróć uwagę, że kolumna Dane zawiera ścieżki do folderów udostępnionych. Na przykład może ona zawierać wiersz podobny do następującego:
  CSCFlags=0 MaxUses=4294967295 Path=E:\NS Permissions=0 Remark= Type=0
  Wiersz ten odnosi się do folderu udostępnionego E:\NS.
 6. W Eksploratorze Windows sprawdź, czy każda ścieżka znajdująca się w kolumnie Dane wskazuje istniejący folder udostępniony. Usuń wszystkie wartości, które zawierają ścieżki do nieistniejących folderów udostępnionych.
 7. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 318447 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:02:51 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB318447
Opinia