Você está offline; aguardando reconexão

OL2000: Brak dostępu do załączników

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL318515
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Jeżeli używasz programu Outlook 2000 Service Release 1 (SR1) lub Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR1a) i otworzysz wiadomość, możesz otrzymać następujący komunikat o błędzie:
Program Outlook zablokował dostęp do następujących, potencjalnie niebezpiecznych załączników: [...]
UWAGA: Oba programy, Outlook 2000 SR1, jak i Outlook 2000 SR1a zawierają nową funkcję zabezpieczeń, która blokuje załączniki uważane za niebezpieczne. Omawiana funkcja zabezpieczeń dostarcza dodatkowego poziomu ochrony przed złośliwie wysyłanymi wiadomościami.
Przyczyna
To zachowanie występuje, ponieważ wiadomość zawiera plik jednego z typów, które są blokowane przez program Outlook 2000 SR1 lub Outlook 2000 SR1a.
Rozwiązanie
Mimo że program Outlook 2000 SR1 lub Outlook 2000 SR1a blokuje dostęp do załącznika, sam załącznik pozostaje w wiadomości. Aby uzyskać dostęp do załączonego pliku, należy zastosować jedną z następujących zalecanych metod:
 • Zażądać od nadawcy opublikowania lub zapisania załącznika w udziale pliku i przysłania łącza.

  —lub—
 • Zażądać od nadawcy użycia narzędzia do kompresji, które zmienia rozszerzenia plików. Aby uzyskać listę oprogramowania do kompresji, pochodzącego od innych producentów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  291637 OL2002: Załączniki nie są kompresowane przez program Outlook


  —lub—
 • Zażądać od nadawcy zmiany rozszerzenia pliku i ponownego przysłania. Po otrzymaniu załącznika o zmienionej nazwie można przywrócić mu oryginalne rozszerzenie.
Jeżeli zaproponowane wyżej metody nie spełniają wymagań, można zastosować jedną z następujących metod:
 • Osoby pracujące w środowisku serwera Microsoft Exchange, w którym administrator skonfigurował ustawienia zabezpieczeń programu Outlook, mogą poprosić administratora o zmianę tych ustawień dla ich skrzynki pocztowej.
Jeżeli zaproponowane wyżej metody nie spełniają wymagań, możesz rozwiązać ten problem, modyfikując rejestr po zainstalowaniu poprawki, która jest dostępna w firmie Microsoft (aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Jak dostosować działanie funkcji zabezpieczenia załączników” w tym artykule).

UWAGA: Aby użyć tej metody, musi być spełniony jeden z następujących warunków:
 • Program Outlook jest uruchamiany poza środowiskiem serwera Exchange.

  —lub—
 • W środowisku serwera Exchange administrator nie skonfigurował ustawień zabezpieczeń programu Outlook na blokowanie zmian w działaniu funkcji zabezpieczenia załączników.

Jak dostosować działanie funkcji zabezpieczenia załączników

Aby dostosować działanie funkcji zabezpieczenia załączników w programach Outlook 2000 SR1 i Outlook 2000 SR1a, zainstaluj poprawkę, a następnie zmodyfikuj rejestr.

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data     Godzina  Rozmiar  Nazwa pliku    ----------------------------------------------------  26-lut-2002 00:56   2 641 920 Outlook.msp  26-lut-2002 01:03   7 715 328 Outlook_admin.msp				
Po zainstalowaniu tej poprawki pliki mają atrybuty pliku wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------------  14-cze-2000 17:11  1.0.3.27      41 472 Bjablr32.dll    14-cze-2000 17:12  3.2.0.27      61 952 Bjlog32.dll     08-sty-2001 21:37  1.0.3.28      98 304 Bjsrch32.dll    28-kwi-1999 01:12  1.0.0.1      32 768 Cabextract.exe   19-cze-2000 18:49  5.5.2652.65    716 560 Cdo.dll       19-cze-2000 18:12  5.5.2652.65    808 720 Cdo.dll_0004  02-gru-2001 02:00  9.0.0.5930    127 027 Contab32.dll  14-cze-2000 17:14  1.0.3.27     183 808 Emablt32.dll    31-sie-2000 19:43  5.5.3142.0    154 112 Emsabp32.dll  05-paź-2001 10:33  5.5.3165.0    594 192 Emsmdb32.dll  02-cze-2001 01:15  5.5.3159.0    131 344 Emsui32.dll  02-cze-2000 10:45  9.0.0.4201     86 067 Envelope.dll    18-gru-2001 23:19  5.5.3167.0    540 944 Exsec32.dll  05-kwi-2000 19:02  9.0.0.4005    192 561 Mimedir.dll     21-maj-2001 18:20  5.5.3157.0    792 576 Msmapi32.dll  21-maj-2001 18:16  5.5.3157.0    623 104 Msmapi32.dll  08-lip-2000 03:07  5.5.3138.0    602 384 Mspst32.dll  08-lip-2000 03:03  5.5.3138.0    528 656 Mspst32.dll  01-lut-2000 01:26  9.0.0.3731    196 661 Oladd.fae  23-maj-2000 15:20           150 690 Olexchng.aw  30-maj-2000 18:53            26 643 Olsec9.chm  22-maj-2000 23:35           170 617 Olxchng9.chm  08-lut-2001 17:18  5.5.3153.0    454 144 Omi9.dll  08-lut-2001 17:21  5.5.3153.0    548 352 Omint.dll  13-lis-2001 11:45  8.30.3165.0    782 608 Outex.dll      23-maj-2000 23:19           554 068 Outlhlp.aw  22-lut-2002 08:18  9.0.0.6221   5 337 138 Outllib.dll     01-wrz-2001 00:02  9.0.0.5630   1 675 315 Outllibr.dll    17-cze-2002 09:34          6 991 696 Pcw_cab_h8000_1.cab  13-lip-2001 09:48  9.0.5512.0    368 691 Pstprx32.dll  21-cze-2001 22:01  9.0.0.5421     73 772 Rm.dll       02-cze-2000 11:30  9.0.0.4201     65 586 Sendto9.dll				
Ta poprawka jest także dostępna w języku francuskim.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Po zastosowaniu tej poprawki użyj kluczy rejestru Level1Remove i Level1Add do dostosowania działania zabezpieczeń załączników.

Wykonaj następujące czynności, aby użyć klucza rejestru Level1Remove do zezwolenia programowi Outlook 2000 na otwieranie typów plików, które w przeciwnym przypadku byłyby zablokowane:
 1. Zamknij program Outlook 2000, jeżeli jest uruchomiony.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Sprawdź, czy istnieje następujący klucz. Jeśli tak jest, przejdź do kroku 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Jeśli ścieżka klucza nie istnieje, utwórz ją. Aby utworzyć ścieżkę klucza, zlokalizuj, a następnie zaznacz następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  2. Wpisz Office, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  4. Wpisz 9.0, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  6. Wpisz Outlook, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  7. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  8. Wpisz Security, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 6. Wpisz następującą nazwę nowej wartości:Level1Remove

 7. Naciśnij klawisz ENTER.
 8. Prawym przyciskiem myszy kliknij nową nazwę wartości ciągu, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. Wpisz rozszerzenie typu pliku, do którego chcesz zezwolić na dostęp z programu Outlook 2000, jak następuje: .exe

  Aby określić wiele typów plików, zastosuj następujący format:

  .exe; .com
 10. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
 12. Ponownie uruchom komputer.
Po uruchomieniu programu Outlook 2000 typy plików określone w Rejestrze systemu Windows będą dostępne.

UWAGA: Firma Microsoft zaleca, aby użytkownik włączał tylko typy tych plików, do których dostęp jest konieczny. Jeżeli plik szczególnego typu jest otrzymywany rzadko, firma Microsoft zaleca, by użytkownik przyznawał programowi Outlook 2000 tymczasowy dostęp do tego typu pliku na żądanie, a następnie ponownie konfigurował na blokowanie przez cofnięcie zmian wprowadzonych w Rejestrze systemu Windows. Aby to zrobić:

Wykonaj następujące czynności, aby użyć klucza rejestru Level1Add w celu uniemożliwienia programowi Outlook 2000 otwierania typów plików, które w przeciwnym wypadku byłyby dostępne:
 1. Zamknij program Outlook 2000, jeżeli jest uruchomiony.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Sprawdź, czy istnieje następujący klucz. Jeśli tak jest, przejdź do kroku 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Jeśli ścieżka klucza nie istnieje, utwórz ją. Aby utworzyć ścieżkę klucza, zlokalizuj, a następnie zaznacz następujący klucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  2. Wpisz Office, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  4. Wpisz 9.0, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  6. Wpisz Outlook, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  7. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  8. Wpisz Security, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 6. Wpisz następującą nazwę nowej wartości:Level1Add

 7. Naciśnij klawisz ENTER.
 8. Prawym przyciskiem myszy kliknij nową nazwę wartości ciągu, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. Wpisz rozszerzenie pliku, do którego chcesz zablokować dostęp w programie Outlook 2000, jak następuje:.zzz

  Aby określić wiele typów plików, zastosuj następujący format:

  .zzz;.yyy

 10. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
 12. Ponownie uruchom komputer.
Podczas uruchamiania programu Outlook 2000 typy plików, określone poprzednio w Rejestrze systemu Windows, są blokowane.

Środowisko serwera Microsoft Exchange

Jeżeli program Outlook jest uruchamiany w środowisku serwera Exchange, administrator może zmienić domyślne działanie funkcji zabezpieczenia załączników. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania programu Outlook 2000 w środowisku serwera Exchange, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
263297 OL2000: Informacje dla administratorów dotyczące Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem systemu. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2000.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje o Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
OL2K
Propriedades

ID do Artigo: 318515 - Última Revisão: 04/17/2006 09:57:30 - Revisão: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbbug kbfix KB318515
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ipt>