"HCW8091" błąd podczas uruchamiania Kreatora konfiguracji hybrydowy

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3185379
Uwaga: Kreatora konfiguracji hybrydowy, który znajduje się w konsoli zarządzania programu Exchange 2010 Microsoft Exchange Server nie jest już obsługiwany. W związku z tym należy używać już starego Kreatora konfiguracji hybrydowy. Zamiast tego należy użyć pakietu Office 365 Kreatora konfiguracji hybrydowy dodatkowąhttp://aka.MS/HybridWizard. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Kreator konfiguracji hybrydowy usługi Office 365 dla programu Exchange 2010.
PROBLEM
Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji mieszańców, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

HCW8091 = usługa nie jest włączona usługa WinRM
PRZYCZYNA
Ten występuje, jeśli wymagana usługa nie jest uruchomiona na serwerze z systemem Exchange Server, aby zakończyć sesję programu PowerShell podstawowej.
ROZWIĄZANIE
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Na serwerze Exchange Server to jest uruchomiony, kliknij przyciskStart, kliknij polecenie Uruchomwpisz Services.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. Na liście usług Szukaj dla usługi Windows Remote Management, a następnie upewnij się, że jest on uruchomiony.
  3. Uruchom Kreatora konfiguracji hybrydowy ponownie z http://aka.MS/HybridWizard.

WIĘCEJ INFORMACJI
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 witryny sieci Web lub Fora TechNet programu Exchange.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3185379 — ostatni przegląd: 08/20/2016 12:39:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3185379 KbMtpl
Opinia