Jak wyłączyć publikowanie Docs.com w pakiecie Office 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3187727
Streszczenie
Publikowanie w Docs.com jest nową funkcją dostępną w programie Microsoft Office 2016 Office 365.Docs.com jest przechowywanie dokumentów pakietu Office i udostępniania repozytorium, która jest dostępna publicznie w Internecie i który pozwala użytkownikom na przechowywanie i udostępnianie dokumentów za pomocą konta Microsoft lub identyfikatora organizacji Docs.com jest usługą bezpłatną i jest obecnie nie licencjonowane lub zarządzanych w ramach usługi Microsoft Office 365.

Jak usunąć Publikuj, aby Docs.com

Ważne Uważnie należy wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku, gdy wystąpią problemy.

Jeśli dana organizacja ma usunąć tej funkcji publikowania z pakietu Office, użyj jednej z następujących metod Aby wyłączyć publikowanie do funkcji Docs.com.

Metoda 1: Narzędzie Office administracyjne szablonu i dostosowywania

2016 pakietu Office szablon i dostosowania narzędzia administracyjnego: ADMX 2016 pakietu Office

Ścieżki w szablonie: Microsoft Office 2016\Miscellaneous

  1. Pobierz najnowsze szablony (pliki szablonów administracyjnych pakietu Office 2016 (ADMX/ADML) i narzędzia dostosowywania pakietu Office).
  2. Uruchom konsolę zarządzania zasady grupy.
  3. W obszarze Szablony administracyjneWłącz Publikowanie Docs.com, rozwiń węzełMicrosoft Office 2016, a następnie wybierz różneMetoda 2: Dodać wpis rejestru

Utwórz następujący wpis rejestru.

Podklucza rejestru: HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\General\EnablePublishToDocs

Nazwa wartości rejestru: EnablePublishToDocs

Typ rejestru: REG_DWORD

Wartość włączone: 1 (domyślnie)

Wartość wyłączone: 0
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej na temat instalowania i używania szablonów administracyjnych pakietu Office i narzędzia dostosowywania (OCT), zobacz "instrukcje instalacji"
sekcja następującego artykułu z pakietu Office: Aby dowiedzieć się więcej o Docs.com i publikowanie do funkcji Doc.com, zobacz następujące artykuły z pakietu Office:
Publikowanie pakietu Office 2016 Windows dla O365 Docs.com

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3187727 — ostatni przegląd: 10/25/2016 22:09:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Office 365 ProPlus, Office 365, Microsoft Office 365 for enterprises

  • kbmt KB3187727 KbMtpl
Opinia