MS16-117: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player: 13 września 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3188128
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w programie Adobe Flash Player, gdy jest zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 i 10 systemu Windows w wersji 1511.

Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-117.
Więcej informacji
Ważne

 • Wszystkie przyszłe zabezpieczeń i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze systemu Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłych aktualizacji.
 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego który potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy systemów operacyjnych Windows, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą" tego artykułu. Jeśli chcesz zainstalować aktualizację oprogramowania Adobe Flash Player w starszej wersji systemu Windows, należy spróbować Pobierz program Flash Player firmy Adobe.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć funkcję automatycznego aktualizowania zobaczAutomatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga Dla Windows RT 8.1, aktualizacja ta dostępna jest jedynie za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-117 że odnosi się do wersji systemu Windows, które są uruchomione.
Więcej informacji

Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówkiCentrum zabezpieczeń

Można zarządzać aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach, stacjonarnych i systemach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum TechNet Update Management Center. ZWitryny sieci Web Microsoft TechNet Security zawiera więcej informacji na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne wWitryna Microsoft Update iWindows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne wCentrum pobierania firmy Microsoft. Aktualizacje zabezpieczeń można znaleźć najłatwiej przez przeprowadzając wyszukiwanie wyrażenia "poprawka zabezpieczeń".

Można pobrać aktualizacje zabezpieczeń zWykazu usług Microsoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia przeszukiwalny katalog zawartości, która jest udostępniana za pośrednictwem witryny Windows Update i Microsoft Update. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki service pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobaczCzęsto zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft udostępnia wskazówki wykrywania i wdrażania dla aktualizacji zabezpieczeń. Wskazówki te zawierają zalecenia i informacje, które mogą pomóc specjalistom IT zrozumieć, jak za pomocą różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 961747.

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń oraz typowych błędów konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobaczNarzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer.

Uwaga Klienci, którzy korzystają ze starszych wersji oprogramowania, który nie jest obsługiwany przez najnowszą wersję narzędzia MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services należy zobacz sekcję "Legacy Product Support"Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer. W tym miejscu znajdą informacji na temat sposobu tworzenia przy użyciu starszych narzędzi wykrywania aktualizacji zabezpieczeń kompleksowe.

Windows Server Update Services

Usługi Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia informacje, które umożliwiają administratorom technologii wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz następujący temat Microsoft TechNet:

Programu Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera program wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń Microsoft Systems Management Server (SMS).

OprogramowanieSMS 2003 z narzędziem ITMUMenedżer konfiguracji programu System Center
Windows 8.1 dla 32-bitowych systemów NieTak
Windows 8.1 dla systemów 64-bitowychNieTak
System Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2NieTak
Uwaga Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla programu SMS 2.0 12 kwietnia 2011. Program SMS 2003 Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla Security Update Inventory Tool (SUIT) 12 kwietnia 2011. Zachęcamy klientów, aby uaktualnić doMenedżer konfiguracji programu System Center. Dla klientów, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3 Narzędzie Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) jest także opcja.

Program SMS 2003 programu SMS 2003 Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft (ITMU) można za pomocą programu SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, które są oferowane przezWitryna Microsoft Update które są obsługiwane przezWindows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Programu Systems Management Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia skanowania programu SMS zobaczSystemy zarządzania Server 2003 Software Update Scanning Tools. Zobacz też Pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Menedżer konfiguracji programu System Center używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobaczProgram System Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje ZobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 910723: Lista zbiorcza miesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Tester zgodności aktualizacji i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisują te same pliki i ustawienia rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to prowadzić do niezgodności i wydłużyć czas wymagany do wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń. Można usprawnić proces testowania i sprawdzania poprawności aktualizacji systemu Windows zainstalowanych aplikacji, za pomocą Tester zgodności aktualizacji składniki, które są zawarte w Zestaw narzędzi zgodności aplikacji (ACT).

Zestaw narzędzi zgodności aplikacji zawiera narzędzia i dokumentację potrzebne do badania i minimalizowania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem w środowisku systemu Windows Vista, aktualizacji systemu Windows, aktualizacji Microsoft Security lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń8.1 Windows (wszystkie wersje)Tabela odwołań
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Informacje dotyczące wdrażania".


WdrażaniaInformacje
Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3188128-x86.msu/quiet
Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:
Windows8.1-KB3188128-x64.msu/quiet
Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3188128-x86.msu/quiet/norestart
Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:
Windows8.1-KB3188128-x64.msu/quiet/norestart
Więcej informacjiPatrz podsekcja "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Weryfikacja klucza rejestruKlucz rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji nie istnieje.
Uwzględnianie w przyszłych dodatków service packAktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.


Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zostały wcześniej zaktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 824684.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

PrzełącznikOpis
/?, / h, / HelpWyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/ quietPomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/ norestartW połączeniu z parametrem/quietsystem nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
warnrestart:<seconds></seconds>W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.
promptrestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator pyta, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ forcerestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ log:<file name=""></file>Włącza rejestrowanie w określonym pliku.
/ extract:<destination></destination>Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.
/ uninstall /kb:<KB number=""></KB>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe Zobacz sekcję "Windows Update Stand-alone Installer" w artykule TechNetRóżne zmiany w systemie Windows 7.
Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne w tym systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu wyszukiwania .
 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku wymienionymi w tabelach informacji o plikach, które są zawarte w tym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.
 4. Można także kliknąć kartę Szczegóły , aby porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, w tym w tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach, pliki są zmieniane podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.
 5. Można również kliknij kartę Poprzednie wersje , aby porównać informacje o plikach dla starszej wersji pliku oraz informacje o pliku dla nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.


Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "Informacje na temat wdrażania" w tej sekcji.

WdrażaniaInformacje
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3188128-x64.msu/quiet
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3188128-x64.msu/quiet
Instalowanie bez ponownego uruchomieniaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3188128-x64.msu/quiet/norestart
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3188128-x64.msu/quiet/norestart
Więcej informacjiPatrz podsekcja "Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Weryfikacja klucza rejestru

Klucz rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji nie istnieje.
Uwzględnianie w przyszłych dodatków service packAktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.


Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie był wcześniej zaktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 824684.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

PrzełącznikOpis
/?, / h, / HelpWyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/ quietPomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/ norestartW połączeniu zparametrem/quietsystem nie uruchomiony ponownie po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
warnrestart:sekund&gt;W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.
promptrestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator monituje użytkownika przed jego rozpoczęciem ponownego uruchomienia.
/ forcerestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ log:Nazwa pliku&gt;Włącza rejestrowanie w określonym pliku.
/ extract:docelowy&gt;Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.
/ uninstall /kb:numer KB>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga
uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe, zobacz "Windows Update Stand-alone Installer" w temacie Microsoft TechNet:
Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne w tym systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku do tego w tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.
 4. Można również kliknąć kartę Szczegóły , aby porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, w tym w tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach plików może być zmieniona podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.
 5. Można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje , a następnie porównaj informacje o plikach dla starszej wersji pliku oraz informacje o pliku dla nową lub zaktualizowaną wersję pliku.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju: Obsługa międzynarodowa
Informacje o pliku

Informacje o plikach mieszania

Nazwa plikuSHA1 hashSkrót SHA256
Windows10.0-KB3188128-x86.msu (wersja Windows 10 1511)7F449344F0D5B1EDFEE18ADD929CC777AF044A2860F48F72EB7CC8650DAE01DFF85490F5018F510C0424947D4B5BA0653B8EEC3F
Windows10.0-KB3188128-x64.msu (wersja Windows 10 1511)89D55F841D278D07089E2C418115C4F166D9E0211D67B83BA8AF37F80D52496A8990F24952DD1CF97D8E7435B18535A6E32D5EF2
Windows10.0-KB3188128-x86.msu (wersja Windows 10 1607)8348790FC2FDF3CEA5D2C19A1516A81BB99575C5A961AF3E0C0E0FD05E98AF075D852428FF12B9FA06A2202BD95BF677C78F2918
Windows10.0-KB3188128-x64.msu (wersja Windows 10 1607)E32D2222250D812922C33FE5B8D412EC443B247DD59929AE38610192C0C3D926C499D2ED607F8B9CAF415455FDF052C2A398ACB3
Windows10.0-KB3188128-x64.msu.5E626AF72C653B9ED5796BE69E47039AB6C4C2152C0EBBD70AC98534774770F6719B699B46656707CE275A3C8CE90122F5D9BF8F
Windows8.1-KB3188128-x64.msu.56D361DF5527672DD3077A6DD5E4FA1FFB318A4B1D138ADF19EA034BFF49D7E1BAAD41C5CDEB14047C91298819FB78BD18E9EC16
Windows10.0-KB3188128-x86.msu.D3DFDEB5B9B18C1DE05CAB348B19792FEBB0785479CF0A2D568D55A89B641C28DBBE546482120DF41E5EAE2CDB77F969FDFEDAC7
Windows8.1-KB3188128-x86.msu.947B6089D82B1FFD1027B776E07CE07641EA69D7B7C673CB3608E77BF114B57FCD6363B0A136ABBADF39A1A2A7FA9AACAFF1B234
Windows8-RT-KB3188128-x64.msu.E4BAF8BF2A4095D118CFF7B8BFE1400E8FC643521AAAD1DC8B685C2FB805034D72E1D5664B999001655347C67AF20B15BBCAB32D

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach.

Informacje o plikach 1607 wersji 10 systemu Windows

Wszystkie obsługiwane wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201616:32Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201616:32x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201616:32x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201616:32Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201616:32x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201616:32x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy160,25407-wrz-201616:32Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16228,148,72807-wrz-201616:32x64
Flashutil_activex.dll23.0.0.162689,14407-wrz-201616:32x64
Flashutil_activex.exe23.0.0.162934,39207-wrz-201616:32x64
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201616:32Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201616:32x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201616:32x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201616:32Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201616:32x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201616:32x86


Informacje o plikach systemu Windows 10 w wersji 1511

Wszystkie obsługiwane wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201601:00Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201601:00x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201601:00x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201601:00Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201601:00x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201601:00x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy160,25407-wrz-201601:00Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16228,148,72807-wrz-201601:00x64
Flashutil_activex.dll23.0.0.162689,14407-wrz-201601:00x64
Flashutil_activex.exe23.0.0.162934,39207-wrz-201601:00x64
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201601:00Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201601:00x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201601:00x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201601:00Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201601:00x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201601:00x86


Informacje o plikach systemu Windows 10

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy160,25407-wrz-201601:02Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16228,148,72807-wrz-201601:02x64
Flashutil_activex.dll23.0.0.162689,14407-wrz-201601:02x64
Flashutil_activex.exe23.0.0.162934,39207-wrz-201601:02x64
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201601:02Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201601:02x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201601:02x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201601:02Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201601:02x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201601:02x86
Wszystkie obsługiwane wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201601:02Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201601:02x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201601:02x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201601:02Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201601:02x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201601:02x86


Informacje o plikach Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Uwagi

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.3.960 0,16 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0,18 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy160,25407-wrz-201601:11Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16228,148,72807-wrz-201601:11x64
Flashutil_activex.dll23.0.0.162689,14407-wrz-201601:11x64
Flashutil_activex.exe23.0.0.162934,39207-wrz-201601:11x64
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201601:11Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201601:11x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201601:11x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201601:11Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201601:11x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201601:11x86
Wszystkie obsługiwane wersje x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201601:11Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,70407-wrz-201601:11x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162828,40807-wrz-201601:11x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,63207-wrz-201601:11Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162608,24807-wrz-201601:11x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,88807-wrz-201601:11x86


Informacje o plikach systemu Windows Server 2012

Uwagi

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Wersja Produkt Kamień milowy Składnik usługi
  6.2.920 0,17xxxSystemu Windows 8, Windows RT lub systemu Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.2.920 0,21xxxSystemu Windows 8, Windows RT lub systemu Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy160,25407-wrz-201601:07Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16228,148,18407-wrz-201601:07x64
Flashutil_activex.dll23.0.0.162688,60807-wrz-201601:07x64
Flashutil_activex.exe23.0.0.162933,85607-wrz-201601:07x64
ActiveX.VCHNie dotyczy734,40607-wrz-201601:07Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx23.0.0.16221,747,16807-wrz-201601:07x86
Flashplayerapp.exe23.0.0.162827,87207-wrz-201601:07x86
Flashplayercplapp.cpl23.0.0.162176,08807-wrz-201601:07Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll23.0.0.162607,70407-wrz-201601:07x86
Flashutil_activex.exe23.0.0.1621,296,35207-wrz-201601:07x86

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3188128 — ostatni przegląd: 10/02/2016 06:56:00 — zmiana: 2.0

Windows 10, Windows 10 Version 1511, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB3188128 KbMtpl
Opinia