Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Otwarcie okna dialogowego Właściwości systemu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono framedyn.dll”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po dwukrotnym kliknięciu ikony System w Panelu sterowania lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony Mój komputer, a następnie kliknięciu polecenia Właściwości może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
rundll32.exe - Nie można znaleźć składnika

Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono pliku framedyn.dll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem..
Przyczyna
Ten problem występuje z jednej z następujących przyczyn:
 • Brakuje pliku %SYSTEMROOT%\System32\Wbem\Framedyn.dll lub jest on uszkodzony.
 • Zmienna środowiskowa Path w systemie Windows nie wskazuje folderu %SYSTEMROOT%\System32\Wbem.
Rozwiązanie
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Następnie należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z poniższych dwóch metod.

Zastąpienie pliku Framedyn.dll

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz %systemroot%\system32\dllcache, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję framedyn.dll, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 4. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. W polu Otwórz wpisz %systemroot%\system32\wbem, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zastąpienie istniejącego pliku, kliknij przycisk Tak.

Weryfikacja zmiennych systemowych

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli pojawi się poniższy komunikat o błędzie, kliknij przycisk OK:
  rundll32.exe - Nie można znaleźć składnika

  Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono pliku framedyn.dll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem.
 2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane.
 3. Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
 4. W obszarze Zmienne systemowe kliknij zmienną Path, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  UWAGA: Jeżeli zmienna Path nie jest wyświetlona na liście, kliknij przycisk Nowa. W polu Nazwa zmiennej wpisz Path.
 5. W polu Wartość zmiennej wpisz następującą wartość:
  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem
 6. Kliknij przycisk OK trzy razy (po jednym razie w wyświetlanych kolejno oknach).

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 319114 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:11:34 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme KB319114
Opinia