Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows Server 2016: 26 września 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3192366
Streszczenie
Ta aktualizacja zawiera ulepszenia i poprawki do zwiększenia funkcjonalności systemu Windows Server 2016.

Znane problemy w tej aktualizacji

Problem

Instalacja tej aktualizacji (KB3192366) nie powiedzie się, jeśli Narzędzia administracji zdalnej SERWERA-dostęp zdalny Powershell funkcja jest już zainstalowana na komputerze.

Obejście problemu

Metoda 1: wiersz polecenia

Przed zainstalowaniem KB3192366, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
mofcomp %windir%\System32\wbem\en-us\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl
Uwagi

 • Ścieżki należy zmienić na podstawie języków, które są zainstalowane. Uruchom polecenie mofcompdla każdego zainstalowanego pakietu językowego w następującej ścieżce:
  %windir%\System32\wbem\<Language locale>\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl
  Na przykład uruchom następujące polecenia:
  mofcomp %windir%\System32\wbem\en-us\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mflmofcomp %windir%\System32\wbem\fr-fr\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl
 • Jeśli nie masz pliku %windir%\System32\wbem\en-us\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl, nie masz problemy dotyczące instalowania lub usuwania elementów KB3192366.
Metoda 2: Instalacja w trybie Offline

 1. Otwórz podwyższone okna wiersza polecenia.

 2. Zainstaluj obraz install.wim. Na przykład:
  Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\test\images\install.wim /index:1 /MountDir:C:\test\offline
 3. Pobierz KB3176936 na swoim dysku lokalnym, a następnie aktualizację obrazu systemu Windows za pomocą KB3176936. Na przykład:
  Dism /Add-Package /Image:C:\test\offline /PackagePath:C:\MSU\Windows10.0-KB3176936-x64.msu
 4. Wyłączyć funkcję zdalnego dostępu programu PowerShell, uruchamiając następujące polecenie:
  Dism /Image:C:\test\offline /Disable-Feature /FeatureName:RemoteAccessPowerShell
 5. Wyłączyć funkcję narzędzia do zarządzania dostępem zdalnym, uruchamiając następujące polecenie:
  Dism /Image:C:\test\offline /Disable-Feature /FeatureName:RemoteAccessMgmtTools
 6. Pobierz KB3192366 na dysku lokalnym, a następnie zaktualizuj obraz systemu Windows za pomocą KB3192366. Na przykład:
  Dism /Add-Package /Image:C:\test\offline /PackagePath:C:\MSU\Windows10.0-KB3192366-x64.msu
 7. Narzędzia do zarządzania zdalnego dostępu można włączyć, uruchamiając następujące polecenie:
  Dism /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:RemoteAccessMgmtTools
 8. Włączyć funkcję zdalnego dostępu programu PowerShell, uruchamiając następujące polecenie:
  Dism /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:RemoteAccessPowerShell
 9. Włącz ponownie wszystkie zależne od niej role. Na przykład w wersji systemu Windows Server Essentials, funkcja WSS-produkt-pakiet jest wyłączona po wyłączeniu funkcji RemoteAccessPowerShell lub RemoteAcessMgmtTools. W związku z tym należy włączyć WSS-produkt-Package, po włączeniu RemoteAccessPowerShell i RemoteAcessMgmtTools w kroki 7 i 8. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie (na przykład):
  Dism /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:WSS-Product-Package
 10. Odinstaluj obraz install.wim. Na przykład:
  Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\test\offline /commit
Jak uzyskać tę aktualizację
Ważne Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego który potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.

Metoda 2: Katalog Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do Wykazu usług Microsoft Update .

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć Obsługa stosu aktualizacji dla systemu Windows 10 wersji 1607: 23 sierpnia 2016 (KB3176936) zainstalowany.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.
Informacje o pliku
Aby uzyskać listę plików, które znajdują się w tej aktualizacji zbiorczej, Pobierz informacje o plikach aktualizacji zbiorczej 3192366.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3192366 — ostatni przegląd: 11/04/2016 08:18:00 — zmiana: 8.0

Windows Server 2016

 • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3192366 KbMtpl
Opinia