Karta Creative SoundBlaster Audigy Audio może być przyczyną wyświetlenia komunikatu o błędzie

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu karty dźwiękowej i oprogramowania Creative Audigy może się pojawić dowolny z poniższych komunikatów o błędzie:
Ctplay2.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. (Wystąpił problem z programem Ctplay2.exe i zostanie on zamknięty. Przepraszamy za kłopoty).

Eacontrol.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. (Wystąpił problem z programem Eacontrol.exe i zostanie on zamknięty. Przepraszamy za kłopoty).

SoundBlaster card needs to be installed. (Należy zainstalować kartę SoundBlaster).
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają informacje o następującej sygnaturze błędu:
Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji   Nazwa modułu Wersja modułu  Przesunięcie--------------------------------------------------------------------Ctplay2.exe  3.0.22.0   Ctdproxy.dll  5.12.1.129    00008bd9					– lub – Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji   Nazwa modułu Wersja modułu  Przesunięcie----------------------------------------------------------------------Eacontrol.exe         Ctdproxy.dll  5.12.1.129    00008bd9
Przyczyna
Prawdopodobnie karta dźwiękowa Creative SoundBlaster Audigy Audio nie jest domyślnym urządzeniem do odtwarzania dźwięku.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, należy ustawić kartę Creative SoundBlaster Audigy Audio jako domyślne urządzenie do odtwarzania dźwięku.
Ustawienia Kreatora ułatwień dostępu

Pomoc z przewodnikiem dotycząca ustawiania karty dźwiękowej Creative SoundBlaster Audigy Audio jako domyślnego urządzenia do odtwarzania dźwięku

Dostępna jest Pomoc z przewodnikiem dotycząca ustawiania karty dźwiękowej Creative SoundBlaster Audigy Audio jako domyślnego urządzenia do odtwarzania dźwięku. Pomoc z przewodnikiem ułatwia użytkownikowi wykonanie poszczególnych kroków lub wykonuje je automatycznie.

Akcje wykonywane przez narzędzie Pomoc z przewodnikiem można cofnąć po zakończeniu działania narzędzia. Aby cofnąć czynności wykonane przez narzędzie, należy ponownie uruchomić Pomoc z przewodnikiem. Na stronie powitalnej należy kliknąć łącze Undo this Guided Help (Cofnij operacje wykonane przez tę Pomoc z przewodnikiem), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Pomocy z przewodnikiem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
915092 Opis Pomocy z przewodnikiem dotyczącej artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Wymagania dotyczące instalowania i używania Pomocy z przewodnikiem

 • Aby zainstalować Pomoc z przewodnikiem, należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera.
 • Aby móc zainstalować Pomoc z przewodnikiem i korzystać z niej, na komputerze musi być uruchomiona przeznaczona dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone) wersja systemu Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition lub Windows XP Tablet PC Edition.
 • Na komputerze musi istnieć plik oprogramowania Creative Audigy (Ctdproxy.dll wersja 5.12.1.129).
Najpierw należy pobrać Pomoc z przewodnikiem. Aby rozpocząć, kliknij następujące łącze. Download Guided Help

Kroki ręcznego ustawiania karty dźwiękowej Creative SoundBlaster Audigy Audio jako domyślnego urządzenia do odtwarzania dźwięku

Aby ręcznie ustawić kartę dźwiękową Creative SoundBlaster Audigy Audio jako domyślne urządzenie do odtwarzania dźwięku, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Dźwięki, mowa i urządzenia audio.
 3. Kliknij łącze Dźwięki i urządzenia audio.
 4. Kliknij kartę Audio.
 5. W polu Urządzenie domyślne w sekcji Odtwarzanie dźwięku kliknij pozycję SB Audigy Audio.
 6. Kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 319595 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:18:38 — zmiana: 1.10

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbacwsurvey kbprb kbprod2web KB319595
Opinia