Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z instalacją programu Visual Studio .NET

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku najważniejsze wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu problemów z instalacją programu Visual Studio .NET oraz ogólne kroki pozwalające zlokalizować pliki dzienników w wypadku napotkania problemów podczas instalacji. Konkretne błędy i problemy są omówione w innych artykułach w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).

Większość instalacji produktów Microsoft Visual Studio .NET przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Instalator systemu Microsoft Windows jest wykorzystywany do instalowania tych produktów. Jest to ten sam aparat instalacji, którego używa się do wdrażania aplikacji utworzonych za pomocą programu Visual Studio .NET.

Z tego powodu instalacja powinna przebiegać gładko, tworząc niezbędne pliki dzienników, w razie uszkodzenia powinna się sama naprawiać i wykonywać pełne wycofanie, jeśli zostaną wykryte potencjalne problemy.

Kroki w najważniejszych wskazówkach pozwalają uniknąć wielu problemów. Należy stosować najważniejsze wskazówki dotyczące metod instalacji we wszystkich instalacjach, w tym dodatków Service Pack (SP).
Więcej informacji

Kroki w najważniejszych wskazówkach dotyczących metod instalacji

Najważniejsze wskazówki dotyczące metod instalacji

Najważniejsze wskazówki dotyczące metod instalacji dla komputerów z systemem Windows NT (w tym Windows NT 4.0, Windows 2000 i Windows XP) sprowadzają się do następujących trzech zasad:
 • Użycie konta Administratora lokalnego.
  To eliminuje kwestie uprawnień i praw. Konto Administratora lokalnego jest kontem służącym do konserwacji systemu. Tego konta należy używać podczas instalowania i usuwania programów.
 • Zatrzymanie wszystkich niezbędnych usług i programów.
  Wiele programów, zwłaszcza programy antywirusowe i inne programy monitorujące, przerywa proces instalacji.
 • Usunięcie zawartości folderu System\Temp.
  Kreatorzy instalacji intensywnie korzystają z folderu System\Temp. Jeśli instalacja pozostawi tam uszkodzone pliki lub uszkodzony folder, instalacja ponownie użyje uszkodzonych wersji zamiast użyć źródła instalacji w celu uzyskania świeżych kopii.

Użycie konta Administratora lokalnego

Domyślnie Administrator lokalny ma nazwę Administrator. Można jednak ze względów bezpieczeństwa zmienić nazwę tego konta. Aby zobaczyć nazwę i zmienić hasło, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy program Mój komputer. (Na komputerze z systemem Windows NT 4.0 zamiast wykonywania tych kroków użyj programu Menedżer użytkowników. Kontrolery domen nie mają dostępu do lokalnych użytkowników i grup.)
 2. Kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. Rozwiń pozycję Użytkownicy i grupy lokalne.
 4. Kliknij pozycję Użytkownicy.
 5. W okienku Szczegóły zlokalizuj konto Administrator. Zazwyczaj nosi ono nazwę Administrator, a jego opis to Wbudowane konto do administrowania komputerem/domeną.
 6. Aby zmienić hasło, prawym przyciskiem myszy kliknij konto, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zatrzymanie wszystkich niezbędnych usług i programów

Aby zatrzymać usługi i programy, wykonaj kroki odpowiednie dla systemu operacyjnego:
 • System Windows NT 4,0:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.
  2. Zatrzymaj wszystkie usługi niebędące produktami firmy Microsoft, w tym programy antywirusowe i inne programy monitorujące.
 • System Windows 2000:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Usługi:
  2. Zatrzymaj wszystkie usługi niebędące produktami firmy Microsoft, w tym programy antywirusowe i inne programy monitorujące.
 • System Windows XP:

  System Windows XP jest wyposażony w narzędzie o nazwie MSConfig, które nie pozwala na uruchamianie usług i programów w czasie instalacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z tego narzędzia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  310353 Jak przeprowadzić czysty rozruch w systemie Windows XP

Usunięcie zawartości folderu System\Temp

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst %temp%, a następnie kliknij przycisk OK. To polecenie otwiera folder System\Temp.
 2. Usuń zawartość tego folderu. Jeśli jakieś elementy tego folderu są istotne (nie powinny zostać usunięte), przenieś je do innego folderu.

Instalacja

Warunki wstępne dla produktów Visual Studio .NET są określane w programie Visual Studio .NET 2002 przez program Windows Component Upgrade (WCU), a w programie Visual Studio .NET 2003 przez program Visual Studio .NET Prerequisites. W zależności od systemu operacyjnego instalowane są różne składniki i proces instalacji wymaga różnej liczby ponownych uruchomień.

Na docelowym komputerze nie może być zainstalowany żaden produkt Visual Studio .NET w wersji Beta lub w wersji Release Candidate. Jeśli te produkty zostały zainstalowane, dobrym pomysłem jest przebudowa komputera (sformatowanie dysku twardego i ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego), aby mieć pewność, że te produkty zostały całkowicie usunięte.

Plik wykonywalny programu Visual Studio .NET nosi nazwę Setup.exe. Ten plik jest zlokalizowany w katalogu głównym nośnika instalacyjnego CD-ROM lub DVD-ROM o nazwie Disk 1. Plik pojawia się w instalacyjnym oknie dialogowym. Należy kliknąć 1 (pierwsza możliwość, która odpowiada WCU lub Prerequisites), zanim będzie można kliknąć 2, aby zainstalować program Visual Studio .NET.

Program instalacyjny zażąda dysku WCU lub Prerequisites, a następnie powróci do nośnika instalacyjnego o odpowiednim numerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu WCU, zobacz sekcję „Materiały referencyjne” w tym artykule.

Domyślnie jest włączone pełne rejestrowanie instalacji programu Visual Studio .NET. Plik dziennika nosi nazwę VSMsiLog*.txt (* reprezentuje cztery znaki alfanumeryczne w nazwie pliku, na przykład VSMSILogA1d1.txt). Rozmiar pliku wynosi ok. 40 megabajtów (MB).

Pliki i dzienniki składników

Poniższa tabela zawiera listę poszczególnych składników, ich lokalizację na nośniku instalacyjnym i generowany plik dziennika. Wiele z tych plików dziennika znajduje się w folderze System\Temp, a następnie jest przenoszonych do folderu \Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Visual Studio .NET(Nazwa wydania)\Logs po ukończeniu instalacji.

Program Microsoft Visual Studio .NET 2002

SkładnikLokalizacja na dysku CD-ROM z programem WCUGenerowany dziennik lub dzienniki
Dodatek Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0NTSP6a\sp6i386.exe
Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows 2000Win2kSP2\W2KSP2.exeDołączany do Katalog systemu Windows\Setuplog.txt (błędy w pliku Setuperrorlog.txt)
Instalator systemu Microsoft Windows 2.0 (dla systemu Windows 98)WindowsInstaller\2.0\InstMsiA.exeDziennik tworzy się za pomocą polecenia „Msiexec -I .msi Ścieżka:\*.msi /l*v Ścieżka danych wyjściowych:\log.txt” (po wyodrębnieniu pliku .msi z pliku .exe)
Instalator systemu Microsoft Windows 2.0 (dla systemów Windows 2000 i Windows NT)WindowsInstaller\2.0\InstMsiW.exeDziennik tworzy się za pomocą polecenia „Msiexec -I .msi Ścieżka:\*.msi /l*v Ścieżka danych wyjściowych:\log.txt” (po wyodrębnieniu pliku .msi z pliku .exe)
Instrumentacja zarządzania Microsoft WindowsWMI\Wmicore.exe
Klient rozszerzeń sieci Web programu Microsoft FrontPage 2000Weccom.msiDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\MSI*.log (przy pełnym rejestrowaniu)
Rozszerzenia serwera Microsoft FrontPage 2000 Service Release 1.2FrontPageServer\Fpse2k.exeDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\MSI*.log
Pliki wykonywalne InstalatoraBootstrap.msiDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\MSI*.log
Program Microsoft Internet Explorer 6IE60\Ie6setup.exeKatalog systemu Windows\Active Setup Log.txt
Składniki Microsoft Data Access Components 2.7MDAC27\Mdac_typ.exeKatalog systemu Windows\Dasetup.log
Aparat Microsoft Jet 4.0 z dodatkiem Service Pack 3Jet\Jetsetup.exeDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\dotNetfx.log; Netfx.log
Architektura Microsoft .NET FrameworkdotNetFramework\dotnetfx.exeDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\dotNetfx.log i netfx.log
Program Visual Studio .NETSetup\Vs70uimgr.exeDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp
Program Windows Component UpdateDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\Baseventlog.txt; Baserrorlog.txt; DepCheckData.txt

Program Microsoft Visual Studio .NET 2003

SkładnikLokalizacja na dysku CD-ROM z programem WCUGenerowany dziennik lub dzienniki
Dodatek Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0NTSP6a\sp6i386.exe
Instalator systemu Microsoft Windows 2.0 (dla systemu Windows 98)WindowsInstaller\2.0\InstMsiA.exeDziennik tworzy się za pomocą polecenia „Msiexec -I .msi Ścieżka:\*.msi /l*v Ścieżka danych wyjściowych:\log.txt” (po wyodrębnieniu pliku .msi z pliku .exe)
Instalator systemu Microsoft Windows 2.0 (dla systemów Windows 2000 i Windows NT)WindowsInstaller\2.0\InstMsiW.exeDziennik tworzy się za pomocą polecenia „Msiexec -I .msi Ścieżka:\*.msi /l*v Ścieżka danych wyjściowych:\log.txt” (po wyodrębnieniu pliku .msi z pliku .exe)
Klient rozszerzeń sieci Web programu Microsoft FrontPage 2000Weccom.msiDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\MSI*.log (przy pełnym rejestrowaniu)
Pliki wykonywalne InstalatoraBootstrap.msiDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\MSI*.log
Program Microsoft Internet Explorer 6IE60\Ie6setup.exeKatalog systemu Windows\Active Setup Log.txt
Składniki Microsoft Data Access Components 2.7MDAC27\Mdac_typ.exeKatalog systemu Windows\Dasetup.log
Architektura Microsoft .NET FrameworkdotNetFramework\dotnetfx.exeDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\dotNetfx.log i netfx.log
Program Windows Component UpdateDocuments and Settings\Nazwa_użytkownika\Local Settings\Temp\wcuerror71.txt; wcuevent71.txt; DepCheck71.txt
Płaska instalacja pomaga uniknąć wielu problemów z uszkodzonymi plikami i z odczytem z nośników.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322950 Error messages when you cancel setup of Visual Studio .NET or the MSDN Library
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
888470 Another installation program starts when you try to install Visual FoxPro, Visual Studio .NET, or prerequisites
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź poniższą witrynę sieci Web firmy Microsoft, kliknij łącze Visual Studio .NET (2002) lub Visual Studio .NET (2003) na liście produktów firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Go: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Visual Studio .NET i jego instalacji, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 319714 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:19:50 — zmiana: 8.3

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbsetup KB319714
Opinia