Komunikat o błędzie „Wyświetlenie tej listy adresów nie było możliwe” jest wyświetlany wówczas, gdy folder Kontakty jest używany do adresowania nowej wiadomości w programie Outlook

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby zaadresowania nowej wiadomości przy użyciu folderu Kontakty może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wyświetlenie tej listy adresów nie było możliwe. Nie można otworzyć folderu Kontakty skojarzonego z tą listą adresów; mógł zostać usunięty lub przeniesiony, albo nie masz odpowiednich uprawnień. Aby dowiedzieć się, jak usunąć ten folder z Książki adresowej programu Outlook, skorzystaj z Pomocy programu Microsoft Outlook.
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy Książka adresowa programu Microsoft Outlook jest uszkodzona.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć i ponownie zainstalować Książkę adresową programu Outlook. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 3. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące katalogi lub książki adresowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia.
 6. Kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij opcję Dodatkowe książki adresowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij pozycję Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu komunikatu dotyczącego uruchomienia programu Outlook.
 10. Kliknij przycisk Zakończ.
 11. Kliknij polecenie Zakończ w menu Plik, aby zamknąć program Outlook.
 12. Uruchom ponownie program Outlook.
 13. Na liście Folder kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego chcesz użyć z Książką adresową (na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy folder Kontakty), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 14. Kliknij kartę Książka adresowa programu Outlook.
 15. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mail (jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z Książką adresową w programie Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287563 Informacje o kontaktach nie pojawiają się w książce adresowej
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące profilów użytkowników i usług informacyjnych w programie Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289467 Profile użytkownika i usługi informacyjne
ol2002 ol2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 319901 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:21:44 — zmiana: 2.2

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbprb kbaddressbook kbcontacts KB319901
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)