Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Proces wylogowywania użytkownika może być powolny z powodu otwartego dojścia do rejestru w gałęzi Classes

Symptomy
Wylogowywanie pierwszego użytkownika, który zaloguje się do stacji roboczej po ponownym uruchomieniu komputera, może trwać bardzo długo (ponad 60 sekund). Jeśli wystąpi ten problem, plik Userenv.log zawiera wpisy podobne do następujących:
USERENV(76c.818) 13:06:00:133 MyRegUnLoadKey: Zwolnienie gałęzi S-1-5-21-789336058-1580818891-1801674531-1106_Classes nie powiodło się z powodu otwartego klucza rejestru. System Windows będzie ponawiał próby zwolnienia tej gałęzi rejestru co sekundę przez następne 60 sekund (maksymalnie).
-lub-
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Data: 26/4/2002
Godzina: 10:54:46
Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
Komputer: NazwaKomputera
Opis:
System Windows nie może zwolnić pliku klasy rejestru. Jeśli używasz profilu mobilnego, ustawienia nie zostaną zreplikowane. Skontaktuj się z administratorem.

SZCZEGÓŁY Odmowa dostępu. Numer kompilacji ((2195)).
Narzędzia diagnostyczne (takie jak Oh.exe) pokazują, że proces Lsass.exe ma otwarte dojście do tego klucza rejestru.
Przyczyna
Biblioteka dołączana dynamicznie (DLL) Activeds.dll tworzy wystąpienia COM podczas inicjowania. Pośrednio powoduje to, że dojście do klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes jest buforowane. Jeśli biblioteka Activeds.dll jest inicjowana przez wątek w procesie usługi, podczas gdy ten wątek uosabia użytkownika, dojście trwa po wylogowaniu się użytkownika.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa apletu Data/Godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  15-kwi-2002 15:20   5.0.2195.4898 182 544  Activeds.dll				
Uwaga Chociaż pakiet tej poprawki jest wyświetlany jako nowszy niż dodatek SP3, poprawka ta jest dołączona do dodatku Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, włącz agenta zasad IPSec.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 do systemu Windows 2000.
Więcej informacji
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes jest aliasem gałęzi HKEY_USERS\_user_sid_Classes, która jest gałęzią klas prywatnych użytkownika (plik ProfilUżytkownika\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat). Gdy program Advapi32 uzyskuje dostęp do klucza HKEY_CLASSES_ROOT (którego aliasem jest HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes), najpierw sprawdza, czy może zastąpić klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes. Otwarte dojście do klucza klas prywatnych użytkownika jest buforowane ze względu na wydajność.

Jeśli zostanie uruchomiony agent zasad IPSec (w procesie Lsass.exe), podczas uruchamiania ładuje on i inicjuje bibliotekę Activeds w kontekście systemu. W tym wypadku zastąpienie klucza klas użytkownika nie jest możliwe. Jeśli jednak ten agent nie jest uruchomiony, klucz HKEY_CLASSES_ROOT może być odczytywany po raz pierwszy w kontekście użytkownika (przez wątek uosabiający użytkownika podczas procesu logowania użytkownika). Powoduje to, że dojście do klucza klas użytkownika jest buforowane.

Aby otrzymać dodatkowe informacje, jak uzyskać poprawkę dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować wiele poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Korzystanie z programu QChain.exe w celu zainstalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak jednocześnie zainstalować system Windows 2000 i poprawki dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek dla systemu Windows 2000

kbDirServices
Właściwości

Identyfikator artykułu: 319909 — ostatni przegląd: 04/12/2006 09:47:00 — zmiana: 4.2

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • kbbug kbfix kbwin2000presp3fix kbqfe kbwin2000sp3fix kbdirservices kbhotfixserver KB319909
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">