JAK: Pomijanie Kosza podczas usuwania plików i folderów w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób trwałego usuwania pliku z pominięciem Kosza w systemie Microsoft Windows XP.

Aby chronić użytkowników przed przypadkowym usunięciem ważnych plików, usunięte pliki są zbierane w Koszu i istnieje metoda przywrócenia tych plików. Należy jawnie usunąć pliki z Kosza, aby usunąć pliki na stałe. Przed usunięciem plików z Kosza miejsce zajmowane na dysku przez te pliki jest niedostępne dla innych zastosowań.

Czasami korzystnym rozwiązaniem jest pominięcie Kosza, zwłaszcza jeżeli usuwana jest duża liczba plików (lub mniejsza liczba bardzo dużych plików), które bez wątpienia nie są już potrzebne i konieczne jest odzyskanie miejsca na dysku.

Powrót do początku

Pomijanie Kosza na stałe

Można pominąć Kosz na stałe, zmieniając konfigurację Kosza:
  1. Kliknij Kosz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. W oknie dialogowym Właściwości: Kosz kliknij opcję Nie przenoś plików do Kosza i natychmiast kasuj pliki po usunięciu, aby je zaznaczyć.
  3. Kliknij przycisk OK.
Można również skonfigurować system Windows XP do pomijania komunikatu potwierdzającego niezależnie od tego, czy Kosz jest używany. W oknie dialogowym Właściwości: Kosz kliknij pole wyboru Wyświetl okno dialogowe potwierdzające usuwanie, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli Kosz jest pomijany, wyświetlany jest następujący komunikat potwierdzający:
Czy na pewno chcesz usunąć plik nazwa_pliku?
Jeżeli Kosz nie jest pomijany, wyświetlany jest następujący komunikat potwierdzający:
Czy na pewno chcesz umieścić plik <nazwa_pliku> w Koszu?
Ten komunikat potwierdzający umożliwia szybkie ustalenie, czy Kosz jest używany.

Następujące akcje związane z usuwaniem nie powodują umieszczenia plików w Koszu, niezależnie od tego, czy Kosz jest aktywny:
  • Usunięcie z dysków wymiennych (dyski CD-RW, dyskietki, dyski Zip oraz inne dyski wymienne).
  • Usunięcie z udziałów zdalnych.
  • Usunięcie z folderów skompresowanych (zip).
  • Usunięcie przy użyciu wiersza polecenia.
UWAGA: Można pominąć Kosz jednorazowo lub skonfigurować system Windows XP do pomijania Kosza na stałe.

Aby pominąć Kosz jednorazowo, należy podczas usuwania pliku (lub grupy zaznaczonych plików) nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT przed naciśnięciem klawisza DEL (lub przed użyciem polecenia Usuń). Wyświetlany jest następujący komunikat potwierdzający:
Czy na pewno chcesz usunąć plik <nazwa_pliku>?
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Kosza i jego funkcji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320031 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:24:32 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster KB320031
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)