PRB: Instalacja systemu .NET Framework nie powiodła się i trzeba usunąć go ręcznie

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
W przypadku niepowodzenia instalacji systemu Microsoft .NET Framework 1.0.3705 z powodu awarii zasilania lub innego błędu może być konieczne ręczne usunięcie tego systemu.

Uwaga: Poniższe informacje zostały podane, aby pomóc w przygotowaniu komputera do zainstalowania systemu .NET Framework 1.0.3705, a nie w całkowitym usunięciu wersji końcowej lub wersji roboczej („beta”) systemu Microsoft .NET Framework.
Rozwiązanie
Wykonanie następujących kroków spowoduje usunięcie systemu .NET Framework 1.0.3705 po nieudanej instalacji i umożliwi jego ponowne zainstalowanie. Czynności te spowodują także usunięcie z komputera wersji roboczej („beta”) systemu Microsoft .NET Framework. Jeśli jednak na komputerze jest zainstalowana wersja beta systemu Microsoft .NET Framework, firma Microsoft zaleca ponowne sformatowanie twardego dysku przed ponowną instalacją systemu .NET Framework.
 1. Usuń system .NET Framework 1.0.3705 z pamięci podręcznej Instalatora Microsoft Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie Installer, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W menu Widok kliknij polecenie Szczegóły.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Data modyfikacji.
  5. Kliknij polecenie Komentarze.
  6. W kolumnie Komentarze znajdź buforowany plik Instalatora Windows z komentarzem Microsoft .NET Framework (English) RTL x86 enu.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy buforowany plik Instalatora Windows, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  8. Zamknij okno.
 2. Ręcznie usuń foldery i pliki z komputera. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie System32, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Znajdź, a następnie usuń plik Mscoree.dll.

   Ostrzeżenie: Nie należy usuwać pliku Mscoree.dll z komputera, na którym działa system Microsoft Windows Server 2003.
  4. Zamknij okno.
  5. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  6. Wpisz polecenie \Microsoft.NET, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Kliknij dwukrotnie folder Framework.
  8. Usuń folder v1.0.3705.

   Uwaga: Jeśli na danym komputerze jest także zainstalowana wersja 1.1.4322 systemu Microsoft .NET Framework, należy uruchomić jej naprawę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Jak naprawić system .NET Framework 1.0.3705 lub 1.1.4322” w tym artykule.
 3. Ręcznie usuń poniższe klucze z rejestru systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Usuń następujące klucze rejestru:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\PendingUpdates\v1.0.3705
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.0
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Full\v1.0.3705
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Product\Microsoft .NET Framework Full v1.0.3705 (1033)
  4. Zamknij Edytor rejestru.
 4. Przy użyciu narzędzia Msizap.exe usuń z rejestru informacje Instalatora Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Program Msizap.exe jest dołączony do zestawu SDK dla Instalatora Microsoft Windows. Aby pobrać zestaw SDK Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  3. Wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. W wierszu polecenia wpisz polecenie CD\Program Files\Microsoft SDK\Bin, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Wpisz polecenie Msizap TP {B43357AA-3A6D-4D94-B56E-43C44D09E548}
  6. Po zakończeniu procesu Msizap.exe wpisz polecenie Exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  7. Ponownie uruchom komputer.
 5. Wyczyść całą zawartość folderu Temp. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie %Temp%, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
  4. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.
  Uwaga: Z folderu Temp należy usunąć tyle plików, ile to możliwe.
 6. Wyłącz wszystkie programy antywirusowe i zapory. Uwaga: Można użyć Narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe) do wykonania czystego rozruchu komputera. Następnie wyłącz wszystkie nieistotne usługi.
 7. Pobierz i zainstaluj system .NET Framework 1.0.3705. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 8. Jeśli na komputerze jest zainstalowana wersja 1.1.4322 systemu .NET Framework, należy uruchomić jej naprawę, aby zaktualizować pliki, które zostały wycofane w procesie instalacji.

Jak naprawić system .NET Framework 1.0.3705 lub 1.1.4322

 1. Napraw system Microsoft .NET Framework w wersji 1.0.3705 za pomocą pliku pamięci podręcznej Instalatora Windows.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie Installer, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W menu Widok kliknij polecenie Szczegóły.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Data modyfikacji, a następnie kliknij polecenie Komentarze.
  5. W kolumnie Komentarze znajdź buforowany plik Instalatora Windows z komentarzem Microsoft .NET Framework (English) RTL x86 enu.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy buforowany plik Instalatora Windows, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  7. Zamknij okno.
 2. Napraw instalację systemu .NET Framework 1.0.3705 przy użyciu wiersza polecenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Znajdź oryginalne materiały instalacyjne.
   • Jeśli system .NET Framework 1.0.3705 został zainstalowany z dysku CD lub DVD, włóż ten dysk do stacji CD-ROM lub DVD-ROM.
   • Jeśli system .NET Framework 1.0.3705 został pobrany z witryny w sieci Web, pobierz go ponownie i zapisz na dysku twardym.
   • Jeśli system .NET Framework 1.0.3705 został zainstalowany z dysku sieciowego, ponownie połącz się z tym udziałem.
  2. Otwórz okno wiersza polecenia.
   • Systemy Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows NT
    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
    2. Wpisz polecenie command, a następnie kliknij przycisk OK.
   • Systemy Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP
    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
    2. Wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie ŹródłoInstalacji\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi", a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Napraw instalację systemu .NET Framework 1.1.4322 przy użyciu wiersza polecenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Znajdź oryginalne materiały instalacyjne.
   • Jeśli system .NET Framework 1.1.4322 został zainstalowany z dysku CD lub DVD, włóż ten dysk do stacji CD-ROM lub DVD-ROM.
   • Jeśli system .NET Framework 1.1.4322 został pobrany z witryny w sieci Web, pobierz go ponownie i zapisz na dysku twardym.
   • Jeśli system .NET Framework 1.1.4322 został zainstalowany z dysku sieciowego, ponownie połącz się z tym udziałem.
  2. Otwórz okno wiersza polecenia.
   • Systemy Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition i Microsoft Windows NT
    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
    2. Wpisz polecenie command, a następnie kliknij przycisk OK.
   • Systemy Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP
    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
    2. Wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie ŹródłoInstalacji\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi", a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Ważne: Aby naprawić system Microsoft .NET Framework dołączony do systemu operacyjnego, należy zastosować dostępną w nim opcję Napraw lub opcję Zainstaluj ponownie. Architektura Microsoft .NET Framework wchodzi w skład następujących systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
Materiały referencyjne
Więcej informacji o różnych wersjach systemu .NET Framework można znaleźć w witrynie Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:
błąd 1935 netframework net usuń odinstaluj
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320112 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:26:35 — zmiana: 5.1

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB320112
Opinia