Wyłączanie funkcji automatycznego oczyszczania pulpitu w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano wyłączanie funkcji automatycznego oczyszczania pulpitu w systemie Windows XP.

System Windows XP zawiera Kreatora oczyszczania pulpitu, który śledzi użycie ikon na pulpicie i co pewien czas proponuje usunięcie tych ikon, które nie były ostatnio używane. Niektóre ikony znajdują się na pulpicie, ponieważ zostały utworzone przez użytkownika, aby mógł on korzystać z szybszej metody otwierania programu lub dokumentu. Niektóre ikony mogą znajdować się na pulpicie, ponieważ zostały tam umieszczone przez program instalacyjny oprogramowania.

Kreator oczyszczania pulpitu jest uruchamiany co 60 dni. Sprawdza on datę ostatniego użycia skrótów pulpitu i wyświetla listę wszystkich ikon ze znacznikami wyboru obok nazw tych ikon, które nie były używane od 60 dni. Użytkownik może usunąć zaznaczenie tych ikon, które chce zachować na pulpicie, a następnie kreator usuwa zaznaczone ikony.

Ikony nie są trwale usuwane, lecz przenoszone do folderu i można je w dowolnej chwili umieścić ponownie na pulpicie. Folder ten, który jest tworzony automatycznie za pierwszym razem, gdy Kreator oczyszczania pulpitu usuwa ikony, nazywa się C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Pulpit\Nieużywane skróty pulpitu.

Uwaga: System Windows XP umieszcza na pulpicie skrót do tego folderu.

<A NAME="bottom" HREF="#toc">Powrót do początku</A>

Wyłączanie funkcji automatycznego oczyszczania pulpitu

Aby zatrzymać automatyczne uruchamianie kreatora co 60 dni:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Ekran.
  2. Kliknij kartę Pulpit.
  3. Kliknij przycisk Dostosuj pulpit, aby otworzyć okno dialogowe Elementy pulpitu.
  4. Kliknij pole wyboru Uruchamiaj Kreatora oczyszczania pulpitu co 60 dni, aby je wyczyścić.
  5. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.
Kreatora można uruchomić ręcznie, klikając przycisk Oczyść pulpit teraz w oknie dialogowym Elementy pulpitu. Oczyszczanie ręczne można wykonać w dowolnej chwili, nawet jeśli kreator został wyłączony.

<A NAME="bottom" HREF="#toc">Powrót do początku</A>
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320154 — ostatni przegląd: 12/07/2015 09:27:43 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv KB320154
Opinia