Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Używanie polecenia CHANGE USER do przełączania usług terminalowych systemu Windows 2000 do trybu instalacji

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL320185
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano sposób użycia polecenia change user umożliwiający przełączenie serwera usług terminalowych do trybu instalacji.

Aby zainstalować lub odinstalować programy na serwerze usług terminalowych, należy przełączyć go do trybu instalacji. Serwer usług terminalowych można przełączyć do trybu instalacji, korzystając z narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania albo używając polecenia change user w wierszu polecenia. W tym artykule opisano sposób użycia polecenia change user.

Przełączanie usług terminalowych do trybu instalacji

Aby dodać lub usunąć programy, należy przełączyć serwer usług terminalowych do trybu instalacji. Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz poleceniecmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz poleceniechange user /install, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Pojawi się następujący komunikat:
  Sesja użytkownika jest gotowa do instalowania aplikacji.
 4. Wpisz polecenieexit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Dodaj lub usuń żądane programy.

Przełączanie usług terminalowych do trybu uruchamiania

Po zakończeniu dodawania lub usuwania programów należy przełączyć serwer usług terminalowych z powrotem do trybu uruchamiania. Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz poleceniecmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz poleceniechange user /execute, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Pojawi się następujący komunikat:
  Sesja użytkownika jest gotowa do wykonywania aplikacji.
 4. Wpisz polecenieexit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306626 HOW TO: Install Terminal Services in Application Server Mode in Windows 2000
248340 Installing and Using Programs in Windows 2000 Terminal Services
186504 Terminal Server Commands: CHANGE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320185 — ostatni przegląd: 04/09/2003 08:09:00 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbhowto kbhowtomaster KB320185
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">