Ustawienie „Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu” jest utracone w przypadku plików .tif

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed edycją rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i upewnić się, że zna się metodę przywracania rejestru w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
W przypadku kliknięcia w programie Internet Explorer łącza do obrazu w formacie Tagged Image File Format (TIF, TIFF) może pojawić się monit o bezpośrednie otwarcie pliku lub zapisanie go. Należy zwrócić uwagę, że może się tak zdarzyć nawet po uprzednim wyczyszczeniu pola wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu. Należy również zwrócić uwagę, że problem opisany w tym artykule dotyczy użytkowników, którzy wcześniej wyczyścili pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu.
Przyczyna
W rejestrze oba identyfikatory, TIFImage.Document (domyślny identyfikator ProgID dla rozszerzeń plików .tif i .tiff) oraz Imaging.Document, wskazują ten sam identyfikator CLSID. Jednak ten identyfikator CLSID z powrotem odwołuje się tylko do jednego identyfikatora ProgID (Imaging.Document). OSTRZEŻENIE:
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Używanie Edytora rejestru odbywa się na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, użyj Edytora Rejestru w celu wyświetlenia następującego podklucza rejestru:
HKEY_CLASSES_ROOT\.tif
W prawym okienku Edytora Rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję (Domyślna), a następnie kliknij polecenie Modyfikuj. W polu Dane wartości wpisz następującą wartość, a następnie kliknij przycisk OK:
Imaging.Document
Użyj Edytora Rejestru w celu wyświetlenia następującego podklucza rejestru:
HKEY_CLASSES_ROOT\.tiff
W prawym okienku Edytora Rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję (Domyślna), a następnie kliknij polecenie Modyfikuj. W polu Dane wartości wpisz następującą wartość, a następnie kliknij przycisk OK:
Imaging.Document
Zamknij Edytor rejestru.

WAŻNE: Jeśli używasz podglądu grafiki, który obsługuje pliki w formacie Tagged Image File Format (TIFF), na przykład programu Microsoft Imaging w programie Windows 2000, każda z wartości rejestru wymienionych w sekcji „Przyczyna” może ulec zmianie. W wyniku tego problem może wystąpić ponownie.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podobnego problemu, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319829 Nie można otworzyć pliku TIFF (Tagged Information File Format) w programie Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320289 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:21:04 — zmiana: 3.1

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbui kbprb KB320289
Opinia