Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

System Windows XP nieoczekiwanie uruchamia się ponownie lub uruchamia się ponownie podczas zamykania komputera

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
W przypadku zamykania komputera z systemem Windows XP komputer może się ponownie uruchomić zamiast zamknąć. Komputer może także nieoczekiwanie uruchamiać się ponownie podczas wykonywania różnych zadań. W czasie ponownego uruchamiania może pojawiać się komunikat o błędzie na niebieskim ekranie.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy system Windows napotyka błąd krytyczny podczas wykonywania typowych operacji lub procesu zamykania. Domyślnie komputer jest tak skonfigurowany, aby uruchamiał się ponownie po błędzie krytycznym. Aby wyświetlić to ustawienie, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij kartę Zaawansowane, kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie, a następnie obejrzyj pole wyboru Automatycznie uruchom ponownie w obszarze Awaria systemu. Jeśli pole Automatycznie uruchom ponownie jest zaznaczone, system Windows automatycznie uruchamia się ponownie po nieoczekiwanym zatrzymaniu komputera.
Rozwiązanie
Jeśli komputer ciągle uruchamia się ponownie w czasie korzystania lub podczas próby zamknięcia, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Automatycznie uruchom ponownie. W przypadku wyczyszczenia tego pola wyboru po pojawieniu się błędu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Ten komunikat o błędzie może opisywać przyczynę błędu zatrzymania krytycznego. Można także przejrzeć dziennik systemowy w Podglądzie zdarzeń, aby zobaczyć, jaki błąd zatrzymania krytycznego powoduje ponowne uruchamianie się komputera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308427 JAK: Wyświetlanie dzienników zdarzeń i zarządzanie nimi w Podglądzie zdarzeń
Aby skonfigurować zachowanie systemu Windows w przypadku nieoczekiwanego zatrzymania komputera, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: Aby ukończyć tę procedurę, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury.
 1. Zaloguj się do komputera hosta jako administrator lub właściciel.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Wydajność i konserwacja w obszarze Wybierz kategorię.
 4. Kliknij ikonę System w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć następujące pola wyboru w obszarze Awaria systemu:
  • Zapisz zdarzenie do dziennika systemu
  • Wyślij alert administracyjny
  • Automatycznie uruchom ponownie
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Domyślnie pole wyboru Automatycznie uruchom ponownie jest zaznaczone, aby istniała możliwość dalszego korzystania z komputera po pojawieniu się błędu zatrzymania krytycznego. Usługi Microsoft uruchamiają się podczas procesu uruchamiania, który odbywa się przed zalogowaniem użytkownika, dzięki czemu komputer działa po ponownym uruchomieniu. Jeśli komputer zatrzymuje się z powodu błędu zatrzymania krytycznego, następuje utrata pewnych funkcji, w tym dostępu zdalnego. Po ponownym uruchomieniu komputera można zbadać powód błędu zatrzymania.

Komunikat o błędzie zatrzymania wyświetla informacje tylko o możliwej przyczynie błędu zatrzymania krytycznego. W większości sytuacji błąd jest rejestrowany w dzienniku systemu.

Można tak skonfigurować system Windows, aby w przypadku wystąpienia poważnego błędu, takiego jak błąd zatrzymania lub krytyczny błąd systemu, były wykonywane następujące akcje:
 • Zapisanie zdarzenia do dziennika systemu.
 • Powiadomienie administratorów.
 • Automatyczne ponowne uruchomienie komputera.
 • Wykonanie zrzutu pamięci systemowej do pliku, który może być wykorzystywany przez zaawansowanych użytkowników do debugowania.
Plik stronicowania powinien mieć co najmniej 2 megabajty (MB) w woluminie rozruchowym komputera, jeśli komputer ma być skonfigurowany do zapisywania zdarzeń w dzienniku systemu lub powiadamiania administratora.W przypadku skonfigurowania systemu Windows do wykonywania zrzutu danych pamięci systemowej można użyć pliku zrzutu do analizy przyczyny błędu zatrzymania.

Aby skonfigurować system Windows do tworzenia pliku zrzutu:
 1. Zaloguj się do komputera hosta jako administrator lub właściciel.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Wydajność i konserwacja w obszarze Wybierz kategorię.
 4. Kliknij ikonę System w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie.
 6. W obszarze Zapisywanie informacji o debugowaniu kliknij jedną z następujących pozycji:
  • Mały zrzut pamięci: Po kliknięciu tego ustawienia rejestrowana jest najmniejsza ilość informacji pomagających zidentyfikować problem. To ustawienie wymaga co najmniej 2 MB dostępnej pamięci na plik stronicowania w woluminie rozruchowym komputera. W przypadku kliknięcia tego ustawienia system Windows będzie tworzyć nowy plik za każdym razem, gdy komputer nieoczekiwanie się zatrzyma. Historia tych plików jest przechowywana w folderze wymienionym w polu Katalog małego zrzutu.
  • Zrzut pamięci jądra: Po kliknięciu tego ustawienia zarejestrowana będzie tylko pamięć jądra, co przyspiesza proces rejestrowania informacji w dzienniku w przypadku niespodziewanego zatrzymania komputera. W zależności od ilości pamięci RAM w komputerze to ustawienie wymaga od 50 MB do 800 MB dostępnej pamięci na plik stronicowania w woluminie rozruchowym. Plik jest przechowywany w folderze wyświetlonym w polu Katalog małego zrzutu.
  • Pełny zrzut pamięci: Po kliknięciu tego ustawienia rejestrowana jest zawartość pamięci systemowej w przypadku nieoczekiwanego zatrzymania komputera. Jeżeli wybrano to ustawienie, w woluminie rozruchowym musi istnieć tak duży plik stronicowania, aby pomieścił całą fizyczną pamięć RAM plus jeden megabajt (MB). Plik jest przechowywany w folderze wyświetlonym w polu Katalog małego zrzutu.
System Windows zawsze zapisuje plik o tej samej nazwie. Aby zapisywać pojedyncze pliki zrzutu, wyczyść pole wyboru Zastąp wszystkie istniejące pliki i zmień nazwę pliku po każdym błędzie zatrzymania.

Aby oszczędzić pamięć, wyczyść pola wyboru Zapisz zdarzenie do dziennika systemu i Wyślij alert administracyjny. Wielkość oszczędzanej pamięci zależy od komputera. Zwykle do debugowania wystarcza od 60 do 70 KB pamięci RAM.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320299 — ostatni przegląd: 09/10/2003 14:28:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbenv kbprb KB320299
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">