Możliwe problemy z uruchamianiem systemu Windows i wyświetlany komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR” w przypadku, gdy system Windows nie był aktualizowany na bieżąco, a w katalogu głównym jest zbyt wiele plików

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli zbyt wiele plików zostało skopiowanych do folderu głównego woluminu rozruchowego, korzystającego z systemu plików NTFS, to podczas następnego uruchomienia komputera może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Brak pliku NTLDR
Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL, aby zrestartować komputer.
Jeżeli pliki zostaną usunięte z folderu głównego, oryginalny rozmiar indeksu przydziału głównej tabeli plików (MFT) nie zostanie przywrócony.

Uwaga: Ten problem nie występuje, jeżeli używany jest system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4). Zobacz sekcję „Więcej informacji” , w której opisano podobne problemy.
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy folder główny tabeli MFT jest znacznie pofragmentowany. Jeżeli folder główny tabeli MFT zawiera wiele plików, tabela MFT może być tak bardzo pofragmentowana, że tworzony jest dodatkowy indeks przydziału. Pliki są mapowane w indeksach przydziałów alfabetycznie, dlatego plik NTLDR może zostać przeniesiony do drugiego indeksu przydziału. W takim wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” .

Z reguły pliki nie są zapisywane w folderze głównym. Takie okoliczności mogą jednak występować, jeżeli jakiś program regularnie tworzy i usuwa pliki tymczasowe w folderze głównym, lub wiele plików jest kopiowanych do folderu głównego pomyłkowo.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania narzędzia Bcupdate2.exe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Utwórz dysk rozruchowy umożliwiający uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia dysku rozruchowego dla komputera z systemem Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  305595 Jak utworzyć dyskietkę rozruchową dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows XP
 3. Aby wyodrębnić narzędzie Bcupdate2.exe z aktualizacji oprogramowania, uruchom w wierszu polecenia następujące polecenie:

  Expand litera_dysku:\bcupdate2.ex_ litera_dysku:\bcupdate2.exe
 4. Aby zaktualizować kod sektora rozruchowego systemu NTFS, w wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Uwaga: Obsługiwane są również inne parametry wiersza polecenia:
  /q – Tryb cichy (należy uwzględnić /y)
  /y — Bez potwierdzania
  /f — Wymuszanie aktualizacji używanego woluminu
  /t – Testowanie tylko starego kodu rozruchowego
 5. Naciśnij klawisz Y, jeżeli zostanie wyświetlony monit o aktualizację woluminu. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia wyświetlany jest następujący komunikat:
  The boot code was updated successfully. (Kod rozruchowy został zaktualizowany pomyślnie.)
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu uzyskiwania najnowszych dodatków Service Pack, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Uwaga: Instalacja dodatku Service Pack dla systemu Windows XP lub dla systemu Windows 2000 nie rozwiąże problemów z istniejącym woluminem. Należy uruchomić to narzędzie w celu zaktualizowania kodu rozruchowego. Dodatek Service Pack będzie zapisywać poprawny kod rozruchowy tylko na nowych woluminach.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pokrewnego tematu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318728 Jak rozwiązać problemy z komunikatem o błędzie „Brak pliku NTLDR” w systemie Windows 2000
886215 Komunikat o błędzie „brak pliku NTLDR, naciśnij jakiś klawisz, aby zrestartować” podczas próby uaktualnienia komputera z systemem Windows 98 do systemu Windows 2000 Professional (strona może być w języku angielskim)
816793 Jak rozwiązać problemy z komunikatem o błędzie „Brak pliku NTLDR” w systemie Windows Server 2003 (strona może być w języku angielskim)
842009 Komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR” podczas próby uruchomienia Automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Windows Server 2003 (strona może być w języku angielskim)
883275 Nie można uruchomić komputera po zmodyfikowaniu uprawnień w systemie Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 (strona może być w języku angielskim)
315261 Nie można uruchomić komputera po zmianie partycji aktywnej przy użyciu narzędzia Zarządzanie dyskami
812492 Podczas uruchamiania komputera z dysku innego niż systemowy jest wyświetlany komunikat o błędzie
228004 Zmiana partycji aktywnej może uniemożliwić rozruch systemu (strona może być w języku angielskim)
bcupdate
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320397 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:23:02 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix KB320397
Opinia