WD2002: Omówienie aktualizacji programu Word 2002: 25 kwietnia 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL320441
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Word 2002. W tym artykule opisano problemy, które ta aktualizacja rozwiązuje.

UWAGA: Ta aktualizacja publiczna jest częścią dodatku Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Microsoft Office XP, ale dla wygody jest ona dostępna oddzielnie zgodnie z opisem w sekcji „Więcej informacji” tego artykułu. Po zastosowaniu dodatku SP-2 dla pakietu Office XP nie trzeba stosować aktualizacji publicznej.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniżej numer artykułu dotyczącego najnowszego dodatku Service Pack pakietu Microsoft Office XP w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalacji aktualizacji

Aktualizacja klienta

Jeśli pakiet Office XP był instalowany z dysku CD-ROM, są dwie możliwości:
 • Użyj witryny sieci Web aktualizacji produktów pakietu Office, aby automatycznie zainstalować najnowsze aktualizacje, które zawierają wszystkie dostępne dodatki Service Pack oraz aktualizacje publiczne.
  lub
 • Zainstaluj tylkoaktualizację publiczną, wykonując czynności opisane poniżej.
Obie możliwości wymagają dysku CD-ROM z pakietem Office XP podczas procesu instalacji.

Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby witryna sieci Web aktualizacji produktów pakietu Office wykryła, które aktualizacje należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:Po zakończeniu wykrywania uzyskasz listę zalecanych aktualizacji, które możesz zatwierdzić. Kliknij przyciskPoczątek instalacji, aby zakończyć proces.

Instalacja jedynie aktualizacji programu Word 2002

Ta aktualizacja wymaga zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Microsoft Office XP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskania i instalacji dodatku Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Microsoft Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843 OFFXP: Omówienie dodatku Office XP Service Pack 1


Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta:
 1. Przy użyciu przeglądarki sieci Web przejdź do następującej witryny sieci Web firmy Microsoft:
 2. Kliknij przyciskPobierz teraz. Kliknij przyciskZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przyciskOK.
 3. Kliknij przyciskZapisz, aby zapisać plik Wrd1003.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikWrd1003.exe.
 5. Jeżeli pojawi się monit o instalację aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 6. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 7. Po wyświetleniu się monitu włóż do stacji dysk CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przyciskOK.
 8. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przyciskOK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji publicznej nie można jej odinstalować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawki klienta, kliknij poniższe łącze artykułu witryny sieci Web narzędzi pakietu Office.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Microsoft Word 2002 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i rozmieścić go na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Przejdź do następującej witryny sieci Web firmy Microsoft:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikWrd1003a.exe.
 4. Kliknij przyciskTak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 5. W poluWpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione plikiwpiszC:\Wrd1003a, a następnie kliknij przyciskOK.
 6. Kliknij przyciskTak, gdy pojawi się monit o utworzenie folderu.
 7. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
  msiexec /aścieżka administratora\plik MSI/p C:\folder wymieniony powyżej\nazwa pliku administracyjnego mspSHORTFILENAMES=1
  gdzieścieżka administratorajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP) i

  gdzieplik MSIjest pakietem bazy danych MSI odpowiedniego produktu z pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi).
 8. Aby rozmieścić aktualizację na stacjach roboczych klientów, kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
  msiexec /iścieżka administratora\plik MSIREINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomus
  gdzieścieżka administratorajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP) i

  gdzieplik MSIjest pakietem bazy danych MSI odpowiedniego produktu z pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i rozmieszczania jej na stacjach roboczych klientów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalacji publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również zajrzeć do następującego artykułu z zestawuMicrosoft Office XP Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja publiczna została zainstalowana

Aktualizacja programu Word 2002 z 25 kwietnia 2002 modyfikuje plik Winword.exe. Program Microsoft Word 2002 jest aktualizowany do wersji 10.4009.3501. W programie Microsoft Word kliknij polecenieMicrosoft Word — informacjew menuPomoc, aby określić wersję zainstalowaną na komputerze.

UWAGA: Jeśli aktualizacja programu Word 2002 z 25 kwietnia 2002 jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie ponownej instalacji pojawia się następujący komunikat:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Problemy rozwiązywane przez poprawkę

Aktualizacja programu Word 2002 z 25 kwietnia 2002 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Knowledge Base:

286857 WD2002: Dialog Box Does Not Open After You Start Word from Quick Launch Taskbar
Przy próbie otwarcia okna dialogowego w programie Microsoft Word okno nie otwiera się. W zamian pasek tytułu programu Word oraz ikona zminimalizowanego dokumentu na pasku zadań zaczynają migać. Nie można wpisać tekstu, kliknąć innego polecenia programu Word ani zakończyć jego działania.

287004 WD2002: Hiperłącza w wiadomości e-mail korespondencji seryjnej w formacie HTML nie działają
Po scaleniu strony sieci Web do poczty e-mail w programie Microsoft Word 2002 przy użyciu formatu poczty HTML hiperłącza w wiadomości e-mail nie działają.

Dodatkowo zostały w tej aktualizacji rozwiązane problemy nieudokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

WD: Na pasku zadań Windows jest wyświetlany napis „Niestandardowe podręczne 1”

Gdy otwiera się dokument oparty na niestandardowym szablonie, który zawiera niestandardowe elementy menu, i klika się element menu, na pasku zadań może pojawić się kilka zminimalizowanych okien. Okna te są określane nazwami „Niestandardowe podręczne 1”, „Niestandardowe podręczne 2” itd.

WD: „Błąd! Nie znaleziono wpisów spisu treści”, gdy używany jest przełącznik \T, a ustawienia regionalne są inne od amerykańskich

Przełącznik\t, który pozwala zbudować spis treści z niestandardowych stylów, nie działa, jeśli w ustawieniach regionalnych jest wybrany język inny niż angielski. Pojawia się komunikat o błędzie „Błąd! Nie znaleziono żadnych pozycji spisu treści”. Po usunięciu przełącznika\tspis treści jest aktualizowany, ale jest to domyślny spis treści oparty na stylach nagłówkowych.

WD: Arabskie czcionki zmieniają wielkość w programie Word

W arabskiej wersji programu Word 97 domyślny rozmiar czcionki dla tekstów łacińskich to 10 punktów, a domyślny rozmiar czcionki dla tekstów arabskich (RTL) to 12 punktów. Gdy tworzy się dokument z domyślnym rozmiarem tekstu arabskiego i dokument jest otwierany w nowszej wersji programu Word, tekst arabski pojawia się jako pisany czcionką o rozmiarze 10 punktów, tak jak tekst łaciński.

WD2002: Kapitaliki są usuwane, gdy podczas zapisywania wyłączy się funkcje nowsze niż funkcje programu Word 97

Jeśli zapisujesz dokument w programie Word 2002, a pole wyboruWyłącz funkcje wprowadzone po wersji Word 97na karcieZapisywaniejest zaznaczone, niektóre funkcje programu Word 97 (takie jak kapitaliki lub tekst animowany) są wyłączone. Pojawia się ostrzegawcze okno dialogowe z tym komunikatem. Nie dotyczy to programu Word 2000.

WD: Numeracja wierszy jest niepoprawnie ustawiona podczas korzystania z języka pisanego od prawej do lewej

Gdy używa się numeracji wierszy w dokumencie w języku pisanym od prawej do lewej, numer ostatniego wiersza jest czasami drukowany z przesunięciem o około 1,3 cm w lewo w stosunku do oczekiwanego miejsca.

WD2002: Ciągły podział stron zmienia się na podział typu „Następna strona” po uruchomieniu makra

Gdy uruchamia się makro, które ustawia orientację strony, ciągły podział stron zmienia się na podział sekcji typu „następna strona”.

WD2002: Program Word przestaje odpowiadać, gdy wkleja się tekst z pola formularza do innego pola formularza

Jeśli zawartość pola formularza jest kopiowana i wklejana do innego pola formularza w dokumencie utworzonym w programie Word 97, powoduje to, że program Word 2002 przestaje odpowiadać natychmiast po wklejeniu.

WD: Polecenie RestartNumberingAtSection umieszczone w makro nie zachowuje ustawionej wartości

W pewnych warunkach rozmaite właściwości obiektów programu Word nie zachowują wartości, które im jawnie przypisano w makrach języka Visual Basic for Applications. Problem ten występuje, gdy właściwości zakresowe są odczytywane z niektórych obiektów, takich jak obiektInformation.

WD2002: Niepoprawne zaznaczanie zmienionych akapitów podczas korzystania z polecenia „Porównaj i scal dokumenty”

Gdy porównuje się dokumenty w programie Word 2002, jeśli akapit jest wstawiony lub usunięty, cały następny akapit jest zaznaczany jako zmieniony.

WD: Ustawienie właściwości PrzyAkcji niestandardowego menu skrótów powoduje komunikat o błędzie braku pamięci

Jeśli klika się niestandardowe menu skrótów, które ma odpowiedni tekst, pojawia się komunikat o błędzie braku pamięci i program Word przestaje odpowiadać. Ten problem występuje, gdy właściwośćPrzyAkcjijest ustawiana w makrze języka VBA.

WD: Dymek z komentarzem znika, gdy w tabeli nie jest zaznaczone pole wyboru „Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony”

Dymek z komentarzem znika w następujących warunkach:
 • Komentarz jest wstawiany do komórki tabeli.
 • Wysokość wiersza, w którym znajduje się komórka, jest ustalona.
 • Pole wyboruZezwalaj na dzielenie wierszy między stronynie jest zaznaczone.


WD2002: Komunikat o błędzie, Program Word przestaje odpowiadać po wklejeniu komórek tabeli, gdy jest zaznaczone pole wyboru „Wyłącz funkcje wprowadzone po wersji Word 97”

Jeżeli pole wyboruWyłącz funkcje wprowadzone po wersji Word 97jest zaznaczone (w menuNarzędziakliknij polecenieOpcje), polecenieWklej jako komórki tabeli w menuEdycjajest wyłączone. Także, jeśli używa się poleceniaWklej specjalnie(w menuEdycja) i wkleja komórki tabeli w formacie HTML lub RTF, program Word może przestać odpowiadać.

WD2002: Wiadomości e-mail w formacie HTML mogą zawierać obiekty ActiveX, które ignorują ustawienia zabezpieczeń

Gdy używa się programu Word jako edytora poczty e-mail i odpowiada się na wiadomość programu Microsoft Outlook lub przekazuje ją dalej, a wiadomość zawiera formant ActiveX, może uruchamiać się skrypt.

WD: Duże wykorzystanie procesora po otwarciu dokumentu zawierającego tagi inteligentne

Gdy otwiera się dokument programu Word, który zawiera akapit liczący ponad 5000 znaków, Word może wykorzystywać 100% czasu procesora.
inf OFFXP fix list
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320441 — ostatni przegląd: 01/12/2015 20:04:08 — zmiana: 2.3

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbgrpmose kbhowto kbinfo kbofficexpsp2fix KB320441
Opinia