Brak stacji dysków CD-ROM lub stacji dysków DVD-ROM po zainstalowaniu systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL320553
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed modyfikowaniem Rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows XP stacje dysków CD-ROM, DVD-ROM lub CD-ROM R/W mogą nie być widoczne w oknie Mój komputer. Ponadto w miejscach odpowiadających urządzeniom z listy w węźleStacje CD-ROMw Menedżerze urządzeń mogą być wyświetlane znaki zapytania.
Przyczyna
Zainstalowano nieprawidłowy sterownik urządzenia CD-ROM.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj wymienione poniżej metody w podanej kolejności.

Metoda 1: usuń wpis Rejestru

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom.
 2. W poluOtwórzwpisz polecenieregedit, a następnie kliknij przyciskOK.
 3. Odszukaj następujący podklucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Curretcontrolset/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
 4. W menuPlikkliknij polecenieEksportuj.
 5. W poluNazwa plikuwpisz nazwęsavedkey, a następnie kliknij przyciskZapisz.
 6. Kliknij typ danych UpperFilters klucza REG_MULTI_SZ, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu Edycja. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak. UWAGA: Jeżeli brakuje tego typu danych, przejdź do następnej metody.
 7. Kliknij typ danychLowerFilterskluczaREG_MULTI_SZ, a następnie kliknij polecenieUsuńw menuEdycja. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przyciskTak.
 8. Zamknij Edytor Rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Metoda 2: zastąp istniejący sterownik

 1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
 2. Jeżeli Panel sterowania jest w widoku kategorii, kliknij kategorięWydajność i konserwacja, a następnie kliknij ikonęSystem.

  lub

  Jeżeli Panel sterowania jest w widoku klasycznym, kliknij dwukrotnie ikonęSystem.
 3. Na karcieSprzętkliknij przyciskMenedżer urządzeń.
 4. Kliknij dysk, obok którego jest wyświetlony znak zapytania.
 5. W menuAkcjakliknij polecenieOdinstaluj. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przyciskOK.
 6. Powtórz kroki od 4 do 5 dla wszystkich innych dysków ze znakami zapytania.
 7. W menuAkcjakliknij polecenieSkanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
UWAGA: Jeżeli system Windows XP nie może zlokalizować sterownika urządzenia, może to oznaczać, że nie jest ono obsługiwane w systemie Windows XP. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych urządzeń, wyświetl najnowszą listę HCL systemu Windows w poniższej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Mimo że firma Microsoft nie zaleca korzystania z urządzeń, których nazwy nie są wymienione na liście zgodności sprzętu, w niektórych przypadkach można otrzymać sterownik zgodny z systemem Windows XP, kontaktując się bezpośrednio z producentem danego urządzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktowania się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu z następującej listy w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Więcej informacji
For additional informationabout other problems with CD-ROM and DVD-ROM drives in Windows XP, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
314060 Brak dostępu do stacji dysków CD-ROM oraz komunikaty o treści zawierającej kody błędu 31, 32, 19 lub 39 po odinstalowaniu programu Easy CD Creator w systemie Windows XP
315350 "Incorrect Function" Error Message When You Access the CD-ROM Drive, DVD-ROM Drive, or CD-RW Drive
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
cd-r cd-rw dvd-rom windows xp upperfilters lowerfilters
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320553 — ostatni przegląd: 07/09/2003 13:38:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbprb KB320553
Opinia