Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFFXP: Omówienie aktualizacji modułu sprawdzania pisowni pakietu Office XP z 25 kwietnia 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL320664
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office XP. Aktualizacja ta odświeża słownik wyrazów, które znajdują się w dodatku Microsoft Office XP SP-1. Ulepszenia dotyczą następujących zakresów tematycznych:
 • Nazwiska, nawy ulic i firm
 • Terminy komputerowe oraz związane z technologiami komunikacyjnymi
 • Nazwy miejsc geograficznych i nazwy języków
 • Poprawione sugestie zamiany
Aktualizacja ta dodaje również więcej nazw miast do słownika języka angielskiego w pakiecie Office.

W tym artykule opisano sposób pobrania i instalacji modułu sprawdzania pisowni dodatku Office XP SP-1 z 25 kwietnia 2002.

UWAGA: Ta aktualizacja wymaga zainstalowania dodatku Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1).Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskania i instalacji dodatku Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1), kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843 OFFXP: Overview of the Office XP Service Pack 1
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalacji aktualizacji

Aktualizacja klienta

Jeżeli pakiet Microsoft Office XP był instalowany z dysku CD-ROM, wykonaj te kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta:
 1. Przy użyciu przeglądarki sieci Web przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przyciskDownload Now. Kliknij opcjęZapisać ten program na dysku, a następnie kliknij przyciskOK.
 3. Kliknij przyciskZapisz,aby zapisać plik Oxpsu01.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikOxpsu01.exe.
 5. Jeżeli pojawi się monit o instalację aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 6. Kliknij przyciskTak,aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 7. Włóż dysk CD-ROM z pakietem Office XP po pojawieniu się monitu, a następnie kliknij przyciskOK.
 8. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przyciskOK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji publicznej nie można jej odinstalować.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli pakiet Microsoft Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i rozmieścić ją na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plikOxpsu01a.exe.
 4. Kliknij przyciskTak,aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W poluWpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione plikiwpisz polecenieC:\oxpsu01a, a następnie kliknij przyciskOK.
 6. Kliknij przyciskTakpo pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Kliknij przyciskStart,a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\folder wymieniony powyżej\nazwa administracyjnego pliku mspSHORTFILENAMES=1
  gdzieścieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP),

  aplik MSIjest pakietem baz danych MSI dla produktu pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi).
 8. Aby rozmieścić aktualizację na stacjach roboczych klientów, kliknij przyciskStart,a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz:
  msiexec /iścieżka administracyjna\plik MSIREINSTALL=lista funkcjiREINSTALLMODE=vomus
  gdzieścieżka administracyjnajest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP),

  aplik MSIjest pakietem baz danych MSI dla produktu pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i rozmieszczania jej na stacjach roboczych klientów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 HOW TO: Install a Public Update to Administrative Installations of Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalacji publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można się również zapoznać z następującym artykułem z zestawuMicrosoft Office XP Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja publiczna została zainstalowana

Ta aktualizacja zastępuje pliki Mssp3en.lex, Mssp3ena.lex i Msspell3.dll.

Aby stwierdzić, czy ta aktualizacja została zastosowana, sprawdź właściwości następującego pliku:
  Nazwa pliku     Rozmiar na dysku  ------------     -----------------  Msspell3.dll     84,0 KB
Aby sprawdzić właściwości pliku Msspell3.dll, należy odnaleźć plik Msspell3.dll. Plik ten znajduje się domyślnie w następującym folderze:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Proof
Po odnalezieniu pliku Msspell3.dll prawym przyciskiem myszy kliknij plik, a następnie kliknij polecenieWłaściwościw menu skrótów.

UWAGA: Jeżeli ta aktualizacja została już zastosowana, pojawi się następujący komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji modułu sprawdzania pisowni pakietu Office XP z 25 kwietnia 2002:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.
inf OFFXP poprawka lista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320664 — ostatni przegląd: 02/27/2014 02:06:27 — zmiana: 2.2

Microsoft Office XP (Instalator)

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbgrpmose kbdta KB320664
Opinia