Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS02-032: Aktualizacja programu Windows Media Player jest dostępna

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL320920
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
26 czerwca 2002 firma Microsoft wydała oryginalną wersję tej aktualizacji, opisywaną jako poprawka zbiorcza. Później dopiero odkryto, że jeden z plików został przypadkowo pominięty. Mimo, że nie wpłynęło to na skuteczność w eliminowaniu luk opisanych w tym artykule, poprawka ta nie była poprawką zbiorczą. W szczególności oryginalna poprawka nie zawierała wszystkich poprawek omówionych w biuletynie Microsoft Security BulletinMS01-056. Z tego powodu spakowano poprawkę od nowa, dołączając brakujący plik. Następnie poprawka została wydana ponownie, tym razem już naprawdę jako poprawka zbiorcza.

Jeżeli zastosowano poprawkę dostarczoną w biuletynie Microsoft Security BulletinMS01-056lub poprawkę rozpowszechnianą z oryginalną wersją tego artykułu, ochrona przed wszystkimi znanymi lukami w programie Windows Media Player jest kompletna i podejmowanie żadnych czynności nie jest konieczne. W innym przypadku firma Microsoft zaleca zastosowanie nowej wersji poprawki dostępnej w tym artykule.

Firma Microsoft wydała aktualizację programu Windows Media Player zawierającą funkcje wszystkich wcześniej wydanych poprawek programu Windows Media Player 6.4, 7.1 i programu Windows Media Player dla systemu Windows XP. Aktualizacja usuwa również trzy wykryte niedawno luki w zabezpieczeniach, opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321678 MS02-032: Patch Available for Windows Media Player Cache Disclosure Vulnerability
321677 MS02-032: Patch Available for WMDM PMSP Service Vulnerability
321676 MS02-032: Patch Available for WMP Active Playlist Vulnerability
Ponadto w pakiecie zawarto poprawki dotyczące następujących problemów:
320926 The .wms Extension Is Removed from Windows Media Player
320944 How to Turn Off the Processing of HTML Scripts That Are Contained in Windows Media Files
Rozwiązanie
Firma Microsoft przetestowała program Windows Media Player 6.4, 7.1 i Windows Media Player dla systemu Windows XP, aby sprawdzić, czy luka ma na nie wpływ. Wcześniejsze wersje z wersją 7 włącznie nie są już obsługiwane, przy czym luka ta może, ale nie musi ich dotyczyć.

Windows Media Player w systemie Windows XP

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o pobieraniu

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum Pobierania:
Data wydania: 24 lipca 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w ramach usług online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Ta aktualizacja obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
/?- wyświetla listę przełączników instalacji.
/q- tryb cichy (bez interwencji użytkownika).
/q:u- określa tryb cichy użytkownika, prezentujący użytkownikowi niektóre okna dialogowe.
/q:a- określa tryb cichy administratora, który nie prezentuje użytkownikowi żadnych okien dialogowych.
/t:pełna ścieżka- określa tymczasowy folder roboczy.
/c- wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora, jeżeli jest stosowany z przełącznikiem/t.
/c:Cmd- zastępuje polecenie instalacji zdefiniowane przez autora.
/r:n- nigdy nie uruchamia ponownie komputera po instalacji.
/r:i- uruchamia ponownie, gdy jest to wymagane. Automatycznie uruchamia ponownie komputer, jeżeli jest to niezbędne do ukończenia instalacji.
/r:a- zawsze uruchamia ponownie komputer po instalacji.
/r:s- uruchamia ponownie komputer po instalacji bez monitowania użytkownika.
Na przykład poleceniewm320920_8 /q:a /r:npowoduje instalację aktualizacji bez interwencji użytkownika i nie wymusza ponownego uruchomienia komputera.

UWAGA: Jeżeli zastępowane pliki są używane, przełącznik/r:nmoże zostać zignorowany.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko związane z opisywanym zagrożeniem zostanie wyeliminowane dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Informacja o pliku

Wersja angielska tej poprawki zawiera pliki o następujących lub nowszych atrybutach:
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar    Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  21-wrz-2001 15:39 6.4.09.1121   498 960 Dxmasf.dll   13-maj-2002 14:23 6.4.09.1124   929 280 Msdxm.ocx    16-maj-2002 19:09 8.00.00.4482  229 434 Unregmp2.exe  16-maj-2002 19:09 8.00.00.4482 1 327 376 Wmpcore.dll   16-maj-2002 19:09 8.00.00.4482  532 752 Wmplayer.exe 
UWAGA: Ze względu na zależności między plikami ta poprawka może zawierać dodatkowe pliki.

Powrót do początku

Windows Media Player 7.1

Obecnie firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, lecz przeznaczoną tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawka powinna być stosowana tylko względem systemów narażonych na ataki. Aby określić stopień zagrożenia komputera pod tym kątem, należy ocenić jego dostępność fizyczną, łączność z siecią i z Internetem oraz inne czynniki. Ocenę stopnia zagrożenia ułatwi zapoznanie się z biuletynem Microsoft Security Bulletin. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli jednak dany komputer jest w dostatecznym stopniu zagrożony, zalecane jest natychmiastowe zastosowanie poprawki.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę, klikając łącze pobierania umieszczone dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje o pobieraniu

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum Pobierania:
Data wydania: 24 lipca 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w ramach usług online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Ta aktualizacja obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
/?- wyświetla listę przełączników instalacji.
/q- tryb cichy (bez interwencji użytkownika).
/q:u- określa tryb cichy użytkownika, prezentujący użytkownikowi niektóre okna dialogowe.
/q:a- określa tryb cichy administratora, który nie prezentuje użytkownikowi żadnych okien dialogowych.
/t:pełna ścieżka- określa tymczasowy folder roboczy.
/c- wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora, jeżeli jest stosowany z przełącznikiem/t.
/c:Cmd- zastępuje polecenie instalacji zdefiniowane przez autora.
/r:n- nigdy nie uruchamia ponownie komputera po instalacji.
/r:i- uruchamia ponownie, gdy jest to wymagane. Automatycznie uruchamia ponownie komputer, jeżeli jest to niezbędne do ukończenia instalacji.
/r:a- zawsze uruchamia ponownie komputer po instalacji.
/r:s- uruchamia ponownie komputer po instalacji bez monitowania użytkownika.
Na przykład poleceniewm320920_71 /q:a /r:npowoduje instalację aktualizacji bez interwencji użytkownika i nie wymusza ponownego uruchomienia komputera.

UWAGA: Jeżeli zastępowane pliki są używane, przełącznik/r:nmoże zostać zignorowany.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko związane z opisywanym zagrożeniem zostanie wyeliminowane dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Informacja o pliku

Wersja angielska tej poprawki zawiera pliki o następujących lub nowszych atrybutach:
  Data     Godzina  Wersja   Rozmiar   Nazwa pliku  System operacyjny  ------------------------------------------------------------------------  13-wrz-2001 13:44 6.4.07.1121  498 448 Dxmasf.dll  Windows 98,                               Windows Me  13-maj-2002 13:54 6.4.07.1124 1 676 800 Msdxm.ocx   Windows 98,                               Windows Me  21-wrz-2001 15:39 6.4.09.1121   498 960 Dxmasf.dll  Windows 2000  13-maj-2002 14:23 6.4.09.1124   929 280 Msdxm.ocx   Windows 2000  16-maj-2002 18:24 7.10.00.3068   57 344 Mspmspsv.exe Windows 2000  16-maj-2002 18:27 7.10.00.3068  217 088 Unregmp2.exe All Windows  16-maj-2002 18:27 7.10.00.3068  815 104 Wmpcore.dll  All Windows  16-maj-2002 18:27 7.10.00.3068  348 160 Wmplayer.exe All Windows 
UWAGA: Ze względu na zależności między plikami ta poprawka może zawierać dodatkowe pliki.

Powrót do początku

Windows Media Player 6.4

Obecnie firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, lecz przeznaczoną tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawka powinna być stosowana tylko względem systemów narażonych na ataki. Aby określić stopień zagrożenia komputera pod tym kątem, należy ocenić jego dostępność fizyczną, łączność z siecią i z Internetem oraz inne czynniki. Ocenę stopnia zagrożenia ułatwi zapoznanie się z biuletynem Microsoft Security Bulletin. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli jednak dany komputer jest w dostatecznym stopniu zagrożony, zalecane jest natychmiastowe zastosowanie poprawki.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę, klikając łącze pobierania umieszczone dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Informacje o pobieraniu

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum Pobierania:
Data wydania: 24 lipca 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w ramach usług online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Ta aktualizacja obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
/?- wyświetla listę przełączników instalacji.
/q- tryb cichy (bez interwencji użytkownika).
/q:u- określa tryb cichy użytkownika, prezentujący użytkownikowi niektóre okna dialogowe.
/q:a- określa tryb cichy administratora, który nie prezentuje użytkownikowi żadnych okien dialogowych.
/t:pełna ścieżka- określa tymczasowy folder roboczy.
/c- wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora, jeżeli jest stosowany z przełącznikiem/t.
/c:Cmd- zastępuje polecenie instalacji zdefiniowane przez autora.
/r:n- nigdy nie uruchamia ponownie komputera po instalacji.
/r:i- uruchamia ponownie, gdy jest to wymagane. Automatycznie uruchamia ponownie komputer, jeżeli jest to niezbędne do ukończenia instalacji.
/r:a- zawsze uruchamia ponownie komputer po instalacji.
/r:s- uruchamia ponownie komputer po instalacji bez monitowania użytkownika.
Na przykład poleceniewm320920_64 /q:a /r:npowoduje instalację aktualizacji bez interwencji użytkownika i nie wymusza ponownego uruchomienia komputera.

UWAGA: Jeżeli zastępowane pliki są używane, przełącznik/r:nmoże zostać zignorowany.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko związane z opisywanym zagrożeniem zostanie wyeliminowane dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Informacja o pliku

Wersja angielska tej poprawki zawiera pliki o następujących lub nowszych atrybutach:
  Data     Godzina  Wersja   Rozmiar    Nazwa pliku  System operacyjny  ------------------------------------------------------------------------  13-wrz-2001 13:44 6.4.07.1121  498 448 Dxmasf.dll Windows 95,                              Windows 98,                              Windows NT  13-maj-2002 13:54 6.4.07.1124 1 676 800 Msdxm.ocx  Windows 95,                              Windows 98,                              Windows NT  21-wrz-2001 15:39 6.4.09.1121  498 960 Dxmasf.dll Windows 2000  13-maj-2002 14:23 6.4.09.1124  929 280 Msdxm.ocx  Windows 2000 
UWAGA: Ze względu na zależności między plikami ta poprawka może zawierać dodatkowe pliki.

Powrót do początku
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem może stanowić pewną lukę w wersjach programu Windows Media Player wymienionych w tym artykule. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
197147 Common Command-Line Switches for Self-Installing Update Files
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych luk, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Windows Media Player, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320920 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:31:50 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwinxppresp1fix kbsecvulnerability kbenv kbsecurity kbsecbulletin kbsechack kbwinxpsp1fix KB320920
Opinia