Rozwiązywanie problemów z niepoprawnie działającą myszą bezprzewodową

Ostrzeżenie Na skutek wykonania czynności opisanych w sekcji „Rozwiązanie” może zostać wyłączone wewnętrzne urządzenie wskazujące w komputerze przenośnym.
Symptomy
Podczas korzystania z bezprzewodowego urządzenia wskazującego USB firmy Microsoft na komputerze z systemem Microsoft Windows występuje co najmniej jeden z następujących symptomów:
 • Wskaźnik jest przesuwany nieprawidłowo.
 • Wskaźnik nie odpowiada podczas przesuwania urządzenia wskazującego.
 • Po kliknięciu przycisku urządzenia wskazującego nic się nie dzieje.
 • Po kilkuminutowym korzystaniu z urządzenia wskazującego przestaje ono działać.
 • Niektóre opcje i karty apletu Mysz w Panelu sterowania mogą być niedostępne.
 • Po podłączeniu myszy lub urządzenia wskazującego do komputera system Microsoft Windows nie wykrywa urządzenia. Uruchomienie Kreatora dodawania sprzętu nie rozwiązuje problemu.
Rozwiązanie
Procedury rozwiązywania problemów podane w tej sekcji dotyczą urządzeń bezprzewodowych USB, a nie urządzeń Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji o problemach z urządzeniami Bluetooth, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811798 Rozwiązywanie problemów z niepoprawnie działającą myszą lub klawiaturą Bluetooth
Z każdą myszą bezprzewodową USB firmy Microsoft jest dostarczany łącznik USB nazywany odbiornikiem. Jeśli odbiornik nie został dostarczony z myszą bezprzewodową, prawdopodobnie jest to mysz Bluetooth. W takim przypadku część procedur z tego artykułu nie ma zastosowania.

Metoda 1. Wypróbowanie innego portu lub środowiska

Należy spróbować podłączyć odbiornik do innego portu. Następnie należy sprawdzić zachowanie urządzenia. Podłączając odbiornik do innego portu, można wyeliminować wszelkie problemy dotyczące określonego portu.

Należy też spróbować podłączyć odbiornik do portu USB z tyłu komputera. Porty umieszczone z tyłu komputera zazwyczaj oferują większą przepustowość (energię zasilania).
Uwaga Należy pominąć wszystkie replikatory portów, koncentratory USB, przełączniki KVM itp. Odbiornik należy podłączyć bezpośrednio do portu. Replikator portów to urządzenie z typowymi portami, takimi jak porty szeregowe i równoległe. Replikator jest podłączany do komputera przenośnego. Przełącznik KVM to urządzenie umożliwiające równoczesne sterowanie więcej niż jednym komputerem za pomocą jednej klawiatury, monitora i urządzenia wskazującego. Jeśli źródłem problemu jest jedno z takich urządzeń i użytkownik chce nadal z niego korzystać, należy skontaktować się z producentem urządzenia, aby sprawdzić, czy udostępnia on rozwiązanie lub nowszy produkt współpracujący z daną myszą bezprzewodową.
Elementy takie jak wentylatory obudowy, metalowe meble i oświetlenie fluorescencyjne mogą zakłócać sygnał z urządzenia wskazującego. Należy przetestować urządzenie w innej lokalizacji. Jeśli problem nadal występuje, należy skorzystać z metody 2.

Metoda 2. Wymiana baterii

Ten problem może być spowodowany niskim poziomem energii baterii. Zaleca się stosowanie baterii przeznaczonych do użytku ze sprzętem elektronicznym. Należy wymienić baterie i sprawdzić, czy problem zostanie rozwiązany. Należy upewnić się, że obie wymagane baterie zostały umieszczone wewnątrz bezprzewodowego urządzenia wskazującego i że są zwrócone w odpowiednim kierunku.
Uwaga Zaleca się używanie pary nowych baterii z bezprzewodowym urządzeniem wskazującym.
Po wymianie baterii należy upewnić się, że urządzenie wskazujące zostało ponownie zsynchronizowane. Aby dowiedzieć się, jak ponownie zsynchronizować urządzenie, obejrzyj następujący film: Uwaga W przypadku nowszego modelu myszy (takiego jak urządzenie Bluetrack), który nie ma przycisku ponownej synchronizacji, należy skorzystać z metody 3.

Metoda 3. Przetestowanie urządzenia na innym komputerze

Jeśli problem nadal występuje, należy przetestować mysz na innym komputerze w innym środowisku. Jeśli ten sam problem występuje w innym środowisku, może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone. W takim przypadku należy zapoznać się z sekcją „Więcej informacji”, aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych w celu uzyskania urządzenia zamiennego.

Jeśli urządzenie działa bezproblemowo na innym komputerze, należy skorzystać z metody 4.

Metoda 4. Przetestowanie myszy przy użyciu narzędzia diagnostycznego Mousinfo

Narzędzie diagnostyczne Mousinfo jest instalowane razem z oprogramowaniem IntelliPoint. Jeśli użytkownik nie ma tego oprogramowania, nie można otworzyć tego narzędzia.

Aby zainstalować oprogramowanie IntelliPoint, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga To narzędzie może nie współpracować z urządzeniami Bluetooth.
Aby otworzyć narzędzie Mousinfo, wykonaj poniższe czynności.
 • Windows Vista lub Windows 7
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start.
  2. Kliknij polecenie Wszystkie programy.
  3. Kliknij polecenie Akcesoria.
  4. Kliknij polecenie Uruchom.
  5. W polu Otwórz wpisz ciąg mousinfo, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Windows XP
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij polecenie Uruchom.
  3. W polu Otwórz wpisz ciąg mousinfo.
  4. Kliknij przycisk OK.
Klikając przyciskami myszy, można sprawdzić, czy narzędzie rozpoznaje kliknięcia jako polecenia UP (zwolnienie) i DOWN (wciśnięcie). Jeśli przyciski myszy nie są rozpoznawane, może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone. W takim przypadku należy zapoznać się z sekcją „Więcej informacji”, aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych w celu uzyskania urządzenia zamiennego. Jednak przetestowanie urządzenia na innym komputerze to najlepszy sposób ustalenia, czy jest ono uszkodzone.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Mousinfo, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
178350 Jak korzystać z narzędzia MousInfo dołączonego do oprogramowania IntelliPoint

Metoda 5. Odinstalowanie wszelkiego oprogramowania do obsługi myszy powodującego konflikt

Jeśli zostało zainstalowane inne oprogramowanie do obsługi myszy, na przykład dostarczone przez firmę Logitech lub obsługujące płytkę dotykową, może ono powodować konflikt z oprogramowaniem IntelliMouse. Aby odinstalować inne oprogramowanie, należy wykonać procedurę odpowiednią dla używanej wersji systemu Windows.
  • Windows Vista lub Windows 7

   Otwórz aplet Programy i funkcje w Panelu sterowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start.
   2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg appwiz.cpl.
   3. Naciśnij klawisz ENTER.
   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Windows XP i wcześniejsze wersje

   Otwórz aplet Dodawanie lub usuwanie programów w Panelu sterowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Uruchom.
   3. Wpisz ciąg appwiz.cpl.
   4. Kliknij przycisk OK.
 1. Na wyświetlonej liście znajdź wszelkie inne oprogramowanie do obsługi myszy i wykonaj odpowiednie instrukcje w celu usunięcia go.
 2. Uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem nadal występuje, należy skorzystać z metody 6.

Metoda 6. Usunięcie i ponowne zainstalowanie oprogramowania IntelliPoint

 1. Wyświetl listę programów zainstalowanych na komputerze. W tym celu wykonaj procedurę odpowiednią dla używanej wersji systemu Windows.
  • Windows Vista lub Windows 7

   Otwórz aplet Programy i funkcje w Panelu sterowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start.
   2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg appwiz.cpl.
   3. Naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Windows XP i wcześniejsze wersje

   Otwórz aplet Dodawanie lub usuwanie programów w Panelu sterowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij polecenie Uruchom.
   3. Wpisz ciąg appwiz.cpl.
   4. Kliknij przycisk OK.
 2. Usuń oprogramowanie Microsoft IntelliPoint. W tym celu wykonaj procedurę odpowiednią dla używanej wersji systemu Windows.
  • Windows Vista lub Windows 7
   1. Kliknij pozycję Microsoft IntelliPoint.
   2. Kliknij pozycję Odinstaluj/Zmień.

    Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
   3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie programu.
  • Windows XP
   1. Kliknij pozycję Microsoft IntelliPoint.
   2. Kliknij pozycję Dodaj/Usuń.
   3. Kliknij przycisk Zakończ.
   4. Kliknij przycisk OK.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania IntelliPoint. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Kontaktowanie się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można skontaktować się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych, korzystając z następujących numerów telefonu:
 • Stany Zjednoczone: (800) 360-7561, od poniedziałku do piątku, od 05:00 do 19:00 czasu pacyficznego
 • Kanada: (800) 933-4750, od poniedziałku do piątku, od 05:00 do 19:00 czasu pacyficznego
 • Klienci TTY: (800) 718-1599, od poniedziałku do piątku, od 05:00 do 19:00 czasu pacyficznego
Aby uzyskać więcej informacji o wymianie i uaktualnianiu oprogramowania, sprzętu i podręczników firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326246 Jak wymienić oprogramowanie i sprzęt firmy Microsoft, zamówić dodatki Service Pack i uaktualnienia produktów lub wymienić podręczniki użytkownika
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
1.00 1.10 2.00 2.10 2.20 easy track ball nieprawidłowe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321122 — ostatni przegląd: 09/29/2011 02:56:00 — zmiana: 3.0

 • dftsdahomeportal kbenv kbhardware kbprb KB321122
Opinia