Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Informacje o wersji dotyczące dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000

Streszczenie
Ten artykuł zawiera listę artykułów, w których znajdują się informacje o wersji i znanych problemach rozwiązanych w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000. Aby wyświetlić dowolny z tych artykułów, kliknij jego numer.

Niniejszy artykuł nie zawiera listy wszystkich poprawek zawartych w dodatku SP3 dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320853 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Więcej informacji

Podstawowy system operacyjny

305098 48-bit LBA Support for ATAPI Disk Drives in Windows 2000

Instalacja

309601 Niektóre poprawki dla systemu Windows 2000 mogą powodować konflikt z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000
324644 Cannot Restore Access to Internet Explorer, Outlook Express, or Windows Media Player After You Hide Them and Then Remove Service Pack 3

Błąd w pliku SPDeploy.htm

Dołączony do dodatku SP3 dla systemu Windows 2000 plik SPDeploy.htm zawiera błąd dokumentacji. Sekcja „Opcja wiersza polecenia” w tym pliku zawiera następujące informacje:
/S:nazwa_folderu - Używa trybu instalacji zintegrowanej w lokalizacji serwera dystrybucji. (Ta opcja nie jest obecnie obsługiwana przez program W2ksp3.exe.)
Informacje te są nieprawidłowe. Opcja wiersza polecenia /S jest obecnie obsługiwana przez program W2ksp3.exe i może być używana.

Drukowanie

326427 Custom Internet Printing ASP Files Are Overwritten When You Install Service Pack 3
Aby rozwiązać problem opisany w artykule
319370 You Cannot Print to a Local Printer After Windows 2000 Service Pack 2 Is Installed
po zainstalowaniu dodatku SP3 na serwerze wydruku, na którym znajduje się wiele sterowników drukarek PCL opartych na specyfikacji UNIDRV, serwer może potrzebować nawet dwóch godzin na regenerację przetworzonych plików binarnych .bud, używanych do zwiększenia wydajności buforu dla tych sterowników. W tym czasie bufor nie może odbierać przychodzących zadań wydruku i może zwracać klientom komunikat informujący, że kolejka drukowania jest pełna. Procedura ta jest jednorazowa i poza pierwszym wystąpieniem po zainstalowaniu dodatku SP3 nie powinna się ona powtarzać.

Po zanalizowaniu wszystkich sterowników PCL opartych na specyfikacji UNIDRV bufor będzie ponownie mógł odbierać zadania wydruku.

Ze względu na to zachowanie firma Microsoft zaleca instalowanie dodatku Service Pack 3 na serwerach wydruku w czasie, w którym dwugodzinna przerwa w działaniu serwera potrzebna na skompilowanie plików .bud nie będzie zakłócać pracy klientów.

Powłoka systemu Windows

325205 Access Violation Occurs When You Try to Hide Access to Internet Explorer 5.5
326612 Komunikat o błędzie „Explorer.exe wygenerował błędy i zostanie zamknięty przez system Windows” podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3

Inne

326782 Nie można zażądać certyfikatu od urzędu certyfikacji działającego w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321295 — ostatni przegląd: 07/23/2003 10:26:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbinfo KB321295
Opinia