Jak dodać funkcję drukowania katalogu dla folderów w systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak dodać funkcję drukowania katalogu dla folderów w systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Po wykonaniu czynności opisanych w sekcji „Więcej informacji” można kliknąć folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Drukuj listę zawartości katalogu, aby wydrukować listę zawartości folderu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu dodawania funkcji drukowania katalogu dla folderów w systemach Windows 2000, Windows Server 2003 i Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
272623 Jak dodać funkcję drukowania katalogu do Eksploratora Windows


Więcej informacji
Aby automatycznie dodać funkcję drukowania katalogu, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie dodać funkcję drukowania katalogu, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Windows XP

Krok 1. Utworzenie pliku Printdir.bat

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg notepad, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wklej następujący tekst do Notatnika:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz następujący tekst w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  %windir%\Printdir.bat

Krok 2. Utworzenie nowej akcji dla folderów plików

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów.

  Ewentualnie kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów.
 2. Na karcie Typy plików kliknij pozycję Folder plików.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij opcję Nowa.
 4. W polu Akcja wpisz ciąg Drukuj listę zawartości katalogu.
 5. W polu Aplikacja używana do wykonania akcji wpisz ciąg printdir.bat.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK dwa razy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Krok 3. Edytowanie rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Po wykonaniu kroków opisanych w poprzednich sekcjach dwukrotne kliknięcie folderu może powodować uruchomienie Pomocnika wyszukiwania, a nie otwarcie folderu. Mogą być również wykonywane inne akcje, które zostały skojarzone z folderami plików.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
 3. Kliknij wartość o nazwie Domyślna.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpisz ciąg none (brak).
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Zakończ pracę Edytora rejestru.

Windows Vista lub Windows 7

Krok 1. Utworzenie pliku Printdir.bat

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg notepad, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wklej następujący tekst do Notatnika:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, a następnie kliknij pozycję Tak, ab zapisać zmiany.
 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz następujący tekst w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  %windir%\Printdir.bat

  Uwaga W przypadku wyświetlenia okna dialogowego z informacją o braku uprawnień do zapisania pliku w tej lokalizacji można zapisać plik na pulpicie. Następnie należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Uruchom, wpisać ciąg %windir% i kliknąć przycisk OK. Na koniec należy skopiować plik z pulpitu do tej lokalizacji.

Krok 2. Edytowanie rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Notepad, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W Notatniku wpisz następujące polecenia.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell]@="none"[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Print_Directory_Listing]@="Drukuj listę zawartości katalogu"[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]@="Printdir.bat \"%1\""[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]"BrowserFlags"=dword:00000008[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing]@="Drukuj listę zawartości katalogu"[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]@="Printdir.bat \"%1\""[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}]@=""[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]"EditFlags"="000001d2"
  W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 3. Na liście Zapisz w kliknij pozycję Pulpit.
 4. W polu Nazwa pliku wpisz ciąg PrintDirectoryListing.reg, kliknij pozycję Wszystkie pliki na liście Zapisz jako typ, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Kliknij dwukrotnie plik PrintDirectoryListing.reg na pulpicie, aby dodać klucze rejestru do rejestru systemu Windows.
 6. W oknie komunikatu kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
eksplorator mój komputer katalog fixit fix it automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321379 — ostatni przegląd: 09/23/2011 08:41:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB321379
Opinia