OFFXP: Komunikat o błędzie „Błąd dysku — Błąd zastrzeżony (-1601)” przy próbie zainstalowania aktualizacji pakietu Office XP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL321497
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy próbie zainstalowania aktualizacji pakietu Office XP może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd dysku — Błąd zastrzeżony (-1601)

Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Skontaktuj się z pracownikiem Pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy usługa Instalator Windows została właściwie zarejestrowana.
Plik dziennika dotyczący tego komunikatu o błędzie jest podobny do następującego:

Instalowanie poprawek do produktu {90280409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}
Microsoft Office XP Professional z programem FrontPage
Instalowana poprawka
C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\OUTLOOK.msp
Wiersz polecenia:
PATCH="C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\OUTLOOK.msp"
REBOOT=ReallySuppress
Aktualizacja ukończona z kodem stanu: 1601.
Przetwarzanie aktualizacji zakończono 28-06-2001 o godz. 11:41:26.
Podczas aktualizacji wystąpił błąd 1601.
Plik dziennika usługi Instalator Windows jest podobny do następującego:

Proces wywoływany: C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\ohotfix.exe ===MSI (c) (F4:90): Resetowanie zbuforowanych wartości zasady
MSI (c) (F4:90): Wartość 'Debug' zasady Komputer ma wartość 0
MSI (c) (F4:90): ******* RunEngine:
******* Produkt: {90280409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}
******* Akcja:
******* Wiersz polecenia: **********
MSI (c) (F4:90): Brak lub wersja podstawowa strony klienckiej i interfejsu użytkownika: Uruchomienie całej instalacji na serwerze.
MSI (c) (F4:90): Przechwycono obiekt mutex wykonywania.
MSI (c) (F4:90): Włączono przesłanianie.
MSI (c) (F4:90): Zwiększanie wartości licznika, aby uniemożliwić zamknięcie systemu. Wartość licznika po inkrementacji: 0
MSI (c) (F4:90): Zmniejszanie wartości licznika, aby uniemożliwić zamknięcie systemu. Jeżeli licznik ma wartość >= 0, nastąpi odmowa zamknięcia systemu. Wartość licznika po dekrementacji: -1
MSI (c) (F4:90): Funkcja MainEngineThread zwraca wartość 1601
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zamknij usługę Instalator Windows, a następnie ponownie ją zarejestruj. Dzięki temu upewnisz się, że aparat usługi Instalator Windows działa prawidłowo. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz poleceniemsiexec /unreg, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Po zakończeniu tego procesu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  4. W polu Otwórz wpisz poleceniemsiexec /regserver, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Po zakończeniu tego procesu ponownie zainstaluj aktualizację.
prb OFFXP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321497 — ostatni przegląd: 12/07/2015 10:42:49 — zmiana: 1.0

Microsoft Office XP (Instalator)

  • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB321497
Opinia