Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie odnaleziono systemu operacyjnego” lub „Brak systemu operacyjnego”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Podczas próby uruchomienia komputera z systemem Microsoft Windows XP może zostać wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o tym, że nie można odnaleźć systemu operacyjnego. Przyczyną tego problemu może być awaria dysku twardego, niepoprawne ustawienia systemu BIOS, uszkodzenie lub brak głównego rekordu rozruchowego (MBR, Master Boot Record) albo niepoprawna partycja aktywna. Aby rozwiązać ten problem, należy skorygować ustawienia systemu BIOS komputera, użyć konsoli odzyskiwania systemu Windows XP lub oznaczyć poprawną partycję na dysku twardym jako partycję aktywną.
Symptomy
Podczas uruchamiania komputera z systemem Microsoft Windows XP może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:
Nie odnaleziono systemu operacyjnego.
Brak systemu operacyjnego
Podczas próby uruchomienia komputera z konsoli odzyskiwania w celu odzyskania funkcji systemu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Instalator nie znalazł żadnych dysków twardych zainstalowanych w tym komputerze.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić wówczas, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • Podstawowy system wejścia/wyjścia (BIOS) nie wykrywa dysku twardego.
  • Dysk twardy jest uszkodzony.
  • Sektor 0 fizycznego dysku twardego zawiera niepoprawny lub nieprawidłowo uformowany główny sektor rozruchowy (MBR).

    Uwaga Niektóre programy innych firm lub uszkodzenie dysku mogą być przyczyną zniszczenia rekordu MBR.
  • Niezgodna partycja jest oznaczona jako aktywna.
  • Partycja zawierająca rekord MBR nie jest już aktywna.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod, zależnie do sytuacji.

Metoda 1: Weryfikacja ustawień systemu BIOS

Należy zweryfikować ustawienia systemu BIOS komputera, aby upewnić się, że system BIOS rozpoznaje i uwzględnia dysk twardy na wyświetlanej liście. Należy przeczytać dokumentację komputera lub skontaktować się z producentem sprzętu w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu weryfikowania ustawień systemu BIOS.

Po zweryfikowaniu, że system BIOS komputera wykrywa dysk twardy, należy ponownie uruchomić komputer, a następnie przeprowadzić test w celu ustalenia, czy problem został rozwiązany. Jeżeli problem nie został rozwiązany lub system BIOS komputera nie może wykryć dysku twardego, być może wystąpiły problemy ze sprzętem. Należy skontaktować się z producentem sprzętu w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu rozwiązywania tego problemu. Konieczna może być wymiana dysku twardego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kontaktowania się z producentami sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z

Metoda 2: Użycie konsoli odzyskiwania

Korzystając z polecenia fixmbr w konsoli odzyskiwania systemu Windows XP, można naprawić rekord MBR partycji startowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314058 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP

Metoda 3: Zmiana partycji aktywnej

Jeżeli partycja oznaczona jako aktywna nie zawiera plików startowych systemu Windows XP, jest niezgodna lub jest przeznaczona dla innego systemu operacyjnego, należy najpierw oznaczyć poprawną partycję systemową jako aktywną przed ponownym uruchomieniem komputera.

Uwaga Tylko jedna partycja systemowa może być oznaczona jako aktywna w danej chwili.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu oznaczania aktywnej partycji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315261 The computer does not start after you change the active partition by using the Disk Management tool
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące informacje na temat sposobu rozwiązywania problemów z uruchamianiem systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308041 Materiały dotyczące rozwiązywania problemów z uruchamianiem systemu Windows XP
windowsxp winxp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321626 — ostatni przegląd: 09/19/2005 14:09:10 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kberrmsg kbprb KB321626
Opinia